Pressmeddelanden

Minoritetsstyre i Bollnäs Kommun

Det står nu klart att det blir ett minoritetsstyre i Bollnäs Kommun där Vänsterpartiet ingår tillsammans med Socialdemokraterna, Folkpartiet och Miljöpartiet. Det betyder att Vänsterpartiet Bollnäs kommer att vara med och föra Bollnäs Kommun framåt i ytterligare en mandatperiod. Tillsammans får de fyra partierna tjugoen mandat i kommunfullmäktige.

Mer information kommer.

Kort kommentar till det preliminära valresultatet

Vänsterpartiet känner en stor besvikelse över att Sverigedemokraterna fortsätter att växa, både nationellt och kommunalt. Tre av fem borgerliga partier i Bollnäs tappar väljarstöd. En del av dessa röster har stannat inom bergerligheten hos Bollnäspartiet, men vi känner oro att en stor del gått till Sverigedemokraterna.

Det finns positiva delar. Vi noterar med glädje att valdeltagandet ökat, förhållandevis kraftigt. Vi kan konstatera att Vänsterpartiet ökar med 74 röster jämfört med 2010 till 5,5%. Preliminärt ger det oss ytterligare ett mandat i fullmäktige, totalt tre mandat. Det är positivt, men vi är inte nöjda. Vi har känt medvind länge och hade hoppats på mer.

Vi avvaktar onsdagens räkning innan vi drar övriga slutsatser.

Bollnäsvänsterns vallöften

Vi lovar att föra en feministisk, miljömässig och socialt hållbar politik, med sunda finanser.

Vi vill satsa på jobb, skola och äldreomsorg.

Vi tänker fortsätta arbetet för mindre barngrupper i förskola/skola.

Vi vill lägga resurser på att göra Gärdesskolan till Sveriges bästa skola.

Vi vill effektivisera äldreomsorgen i Bollnäs Kommun. Samtidigt som vi vill ha fler händer inom omsorgen, det ska vara tryggt att bli gammal i vår kommun.

Vi vill öka bostadsbyggandet. Det ger inte bara bostäder åt alla, det ger även jobb och skatteintäkter.

Vi vill också arbeta mer intensifierat med vårt lokala näringslivskontor för att locka fler företag till Bollnäs, som kan ge fler arbetstillfällen.

Vi vill också genomföra enhetliga taxor inom kollektivtrafiken, det ska inte vara dyrare med en bussbiljett bara för att man bor utanför Bollnäs centrum, vi tror att det dessutom skulle öka det kollektiva resandet och vara till gagn för miljön.

Stig Henriksson huvudtalare på 1 maj

stighenrikssonStig Henriksson är huvudtalare på årets 1 maj-firande i Colliniparken. Stig är 58 år och är sedan valet 1998 kommunalråd i Fagersta Kommun. På kongressen 2014 blev Stig invald i Vänsterpartiets partistyrelse.

Fagersta Kommun är ett föredöme för hur Vänsterpartiets politik fungerar i praktiken. Sedan 2002 har kommunen med Vänsterpartiet i egen politisk majoritet vänt en negativ ekonomisk utveckling till att år 2010 bli utsedda till landets mest välskötta kommun av tidningen Dagens Samhälle. I motiveringen skrivs bland annat ”Bruksorten i Västmanland har, under 2000-talet, uppnått det bästa, sammanlagda ekonomiska resultatet av alla Sveriges kommuner”.

Vi hälsar Stig varmt välkommen till Bollnäs!

Rapport från årsmötet

Partiföreningens årsmöte hölls under tisdagskvällen på Kulturhuset i Bollnäs. Årsmötet leddes av Vänsterpartiets oppositionslandstingsråd Alf Norberg som även underhöll på sång och gitarr. Ny styrelse har valts, samt att styrelsen utökats från fem till sju personer.

Till ordförande återvaldes Joel Sundström.

Resterande ledamöter: Anna Vestin (kassör),  Maria Mörk, Marita Hillströms (vice ordförande), Lars B Andersson, Göran Jansson (sekreterare) samt Ove Zäll. Till suppleanter valdes Malin Krantz, Lars Wargloo, och Malin Wågberg.

Mötet fastställde också kommunfullmäktigelistan.
(På bilden fr. vänster: Malin Wågberg, Anna Vestin, Maria Mörk, Göran Jansson och Joel Sundström)

1. Maria Mörk, Bollnäs
2. Göran Jansson, Bollnäs
3. Anna Vestin, Kilafors
4. Joel Sundström, Bollnäs
5. Malin Wågberg, Bollnäs
6. Ove Zäll, Arbrå
7. Minna Johanna Leek, Arbrå
8. Lars B Andersson, Hällbo
9. Bengt Fahlgren, Bollnäs
10. Daniel Sundström, Bollnäs
11. Lars Wargloo, Bollnäs
12. Natalie Almström Forssell, Bollnäs
13. Mattias Ljusner, Arbrå
14. Ann-Catrin Larsson, Bollnäs
15. Annelie Gustavsson, Arbrå
16. Kjell Liljeholm, Arbrå
17. Ann-Marie Wiklund Wargloo, Bollnäs
18. Lars Stjernberg, Bollnäs
19. Marita Hillströms, Bollnäs

arsmote2014kandidater14