Studiecirkel

Hej !
Vi kan glädja oss åt en stor tillströmning av nya medlemmar.
För att komma igång på ett bra sätt och för att alla ska känna sig delaktiga startar vi en studiecirkel där vi ska prata om partiets ideologi och framtidsvisioner, men också kunna ta upp aktuella frågor i kommunen. Vi har tänkt en cirkel med fyra träffar med början 15 januari och att vi träffas mellan 18.00 och 20.30nästa datum 2019-02-07  kl:18:00
Cirkelledare blir Lars B Andersson, men det blir fler som delar på det rent praktiskt.
Om du är intresserad kan du anmäla dig till: [email protected] eller genom ett SMS eller meddelande på vår telefonsvarare: 072-7000242.
Har du idéer om vad vi ska ta upp så tar vi tacksamt emot det också.
Mvh: Göran Jansson, ordförande
Plats: Vår lokal på Västra Stationsgatan 3 i Bollnäs.
Alla medlemmar är välkomna.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

VALET OCH KVALET

VALET OCH KVALET – Poesi Politik Musik

Lördag 1 september kl. 15.00 i Peter Stormare salen, Bollnäs kulturhus.
Fri entré.
Vänsterpartiet i Bollnäs står som arrangör för programmet med stöd av ABF.

Poesiläsning med Helene Rådberg
Poesiläsning med Thomas Tidholm
Hasse å Tage pärlor med Gunnar Åkerhielm, piano och Anna-Karin Westerlund, sång.

Helene Rådberg är född i Sandviken och bor nu i Stockholm och i Ockelbo. Hon är verksam som poet och har gett ut fem diktsamlingar, senast diktsamlingen Politiken,  våren 2018,Ordfront förlag. Helenes verk bygger bl a på  erfarenheter från jobb inom äldrevård och fritidshem. Hon skriver om arbete och klass och om samhället ur ett feministiskt och socialt perspektiv på ett sätt som gett henne berömmande recensioner och även priser. 2016 tilldelades hon Jan Fridegård- priset och alldeles nyligen, i augusti, mottog hon Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris.
Helene arbetar också som folkhögskollärare i skapande svenska och har tillsammans med Carolina Thorell och Anna Jörgensdotter gett ut boken ”Livfjädrar: Kvinnornas Sandviken”  ( 2012) som belönades med Stig Sjödin-priset 2013.

Thomas Tidholm är verksam som författare, poet och dramatiker. Han bor i Arbrå sedan 1970-talet. Thomas debuterade 1966 och har sedan dess publicerat ett tjugotal diktsamlingar. Den senaste, ”Rösterna från Avocadobergen” kom ut våren 2018 på Ordfront förlag. Thomas har även skrivit dramatik för scen, SVT och SR samt ett trettiotal bilderböcker, illustrerade av Anna-Clara Tidholm.  Thomas Tidholms poesi rör sig mellan det vardagliga och det allmänmänskliga och utmärks, enligt rescensenterna av  både ”humor och svärta”. Thomas har mottagit ett flertal priser, bl a De Nios Vinterpris 2003 och Werner Aspenström-priset 2016.
Thomas är också aktiv som debattör i bl a skogsfrågor.

Gunnar Åkerhielm och Anna-Karin Westerlund är två mångsidiga och flitigt anlitade musiker och artister. Båda har utöver sina finslipade musikaliska färdigheter en humoristisk ådra och en känsla för show och underhållning.
Båda är också utbildade på musikhögskolan i Stockholm, och har sedan de träffades där blivit samspelta i flera projekt tillsammans.
Duon kommer till Bollnäs med några av de bästa guldkornen från en större show med Hasse Alfredssons och Tage Danielssons skatt.

”Vi skrattar fortfarande! Det raljanta och briljanta i Hasse å Tages alster kittlar oss ännu!
Varför? Är inte humor en färskvara? Jo, kanske. Men i Svenska Ords humoresker finns något mer. En värme, en tilltro och en idé om världen. Och när vi ser oss omkring så känner vi igen oss. Världen är sig lik. Endast värmen och tilltron är borta.
Men så kan vi inte ha det! Låt oss släppa in värmen i vår tid! Låt Lindeman tala! Leve den enkla vänligheten, den redbara ståndpunkten och den snuskiga limericken! I en kavalkad av glittrande sångnummer ger vi nytt liv åt Hasse å Tages muntrationer! En konsert. En föreställning. En show!”
Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Vårt Partiprogram 2018

Bollnäs Vänstern Partiprogram 2018

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Här är våra första 7 kandidater på kommunfullmäktige listan.

Från vänster: nr 7: Lise-Lotte Öhlén, nr 6: Kristoffer Löfgren, nr 4: Ove Zäll, nr 2: Anna Vestin, nr 1: Maria Mörk, nr 3: Göran Jansson, nr 5: Anna Sara Svantesson

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet reserverade sej mot att utreda ifall Gumpels Skejthall ska bli en avtalsförening.

Vänsterpartiet reserverade sej mot att utreda ifall Gumpels Skejthall ska bli en avtalsförening utan garanterade medel till hyra och lönekostnader

Gumpels är en unik plats där alla åldrar, men främst barn och ungdomar, samlas kring gemensamma intressen. Man lockar många besökare från alla samhällsklasser och har en metodik med en tydlig värdegrund som ärvs mellan generationerna, som lär alla oavsett ålder att ta ansvar och hänsyn. Gumpels åldersmix ger ställföreträdande friska vuxna för den som inte har det i sitt liv.
Vi vet redan att sämre ekonomiska förutsättningar för detta inte kommer att ge någon besparing, snarare uppstår nya högre kostnader i någon annan av kommunens plånböcker. Därav motsatte vi oss en utredning.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Öppet möte med Ulla Andersson 7 maj kl: 17:00

Plats: Hantverkslokalen, Västra Stationsgatan 10 , 3 trappor.

Se mer av Ulla Andersson här:
Intervju med Ulla Andersson om hur det är att budgetförhandla.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Anna Vestins tal på 1 maj 2018

Socialister, hej och välkomna, feminister, hej och välkomna, antirasister, det är vi!

Vinstintresset utarmar och förvrider välfärden som är till för oss alla. De skattemedel som satsas på välfärden ska gå till en bättre äldreomsorg, där brukaren får den vård och omsorg den behöver, med god och vällagad mat, möjlighet till aktiviteter och nöjen. De undersköterskor, arbetsterapeuter och sjuksköterskor som arbetar inom Bollnäs kommuns äldreboenden och inom vår hemtjänst, de som arbetar med anhörigstöd måste få en dräglig arbetssituation med minskad stress, det får vi bara genom att anställa fler, inte färre. Det talas hela tiden om att det är de höga sjukskrivningstalen som är orsak till de underskott som äldreomsorgen gör varje år, vem tror på allvar att människor mår bättre av att få mer att göra på kortare tid?

Nu är det ett upptrappande krig om att privatisera, borgarna vill sälja ut våra Särskilda boenden, de påstår sig att det är i syfte att effektivisera, att det kommer bli billigare för kommunen att låta privata vinstdrivande bolag sköta våra äldre och sjuka. Det som kostar mest inom vår allas gemensamma välfärd är personal, och det är det som de privata bolagen drar ner på, personal som väl behövs för den vård och omsorg man har rätt till som dement eller svårt sjuk.  Hur rimmar det med att ge de anställda en bra arbetsmiljö? I Bollnäs kommun har vi ett heltidsbeslut, alla ska kunna ha ett arbete som ger en inkomst som går att leva på, inte behöva vara orolig hur man ska kunna betala hyran nästa månad eller hur man ska kunna köpa nya vinterstövlar åt sitt växande barn.

Vinstintresset utarmar och förvrider välfärden som är till för oss alla. De skattemedel som satsas på välfärden ska gå till en bättre förskola och skola, där barnet och eleven får det den har rätt till. Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever samma möjligheter till en bra utbildning. Hur mycket en elev lär sig idag handlar mycket om i vilken skola de hamnar och om vilka föräldrar de begåvats med. Vår skola dras isär, elever med olika bakgrund och med olika studieförutsättningar från hemmet, hamnar i olika skolor. Det så kallade fria skolvalet vi har i vår kommun är inte fritt, några av våra fristående skolor här i Bollnäs kommun har ett kösystem vilket i praktiken innebär att du måste placera ditt barn i kön redan vid födseln, är du då inflyttad från Eskilstuna eller Damaskus har du inte samma möjlighet att välja skola åt ditt barn.

Skolan är ingen portmonnä för privata aktörer, elever ska veta att de har en skola att gå till efter sommarlovet, inte behöva läsa i tidningen att deras skola försatts i konkurs.

Vi i Bollnäs kommun har större barngrupper inom vår förskola än riksgenomsnittet. Valår efter valår lovar i princip samtliga partier att minska barngrupperna, men det är tomma löften, det är dags för oss att sätta ner foten. De tidiga uppväxtåren är de viktigaste i en människas liv. Vi måste se alla barn och de som behöver stöd ska få det omedelbart och inte behöva känna sig otrygg eller inte få en pedagogisk verksamhet som håller högsta kvalitet.

Vinstintresset utarmar och förvrider välfärden som är till för oss alla. De skattemedel som satsas på välfärden ska gå till en bättre omsorg för personer med funktionsnedsättning, där man ska kunna få den hjälp och det stöd man har rätt till, ett bra boende, meningsfull fritid, en god levnadsnivå och för de som har behov av personlig assistans ska kunna lita på att de personer som är ditt stöd har den utbildning som krävs. LSS är en lagstiftning som inte går att hyvla i kanterna på, ett kostsamt beslut om stöd ska inte innebära besparingar och omvägar för andra personer i kretsen.

Vinstintresset utarmar och förvrider välfärden som är till för oss alla. De skattemedel som satsas på välfärden ska gå till en bättre missbruksvård, inte direkt ner i fickorna på privata HVB hem som anställer outbildad personal som i värsta fall är olämpliga att bedriva adekvat vård.

Det här är några av de saker en kommun ska göra, det är vår kärnverksamhet och det är lagstadgad verksamhet som ålagt oss som kommun.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

…några bilder från 1 maj 2018 i Bollnäs.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Första maj kl: 12:00

Välkommen att fira första maj på Colliniparken i Bollnäs.
Huvudtalare: Jonna Källström Böresson – Distrikts ordförande.
Underhållning: Anna Sara Formgren.
Vi bjuder på fika.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Studiecirkel

Vi ska sammanställa ett Kommunprogram där vi talar om vad vi vill genomföra i Bollnäs kommun de kommande åren. Detta gör vi i form av en studiecirkel med fyra träffar. Vi har vår första träff 9 April 18.30-21.00 och fortsätter den 16 April 18.30-21.00
Plats: Vår lokal på Västra Stationsgatan 3 i Bollnäs.
Alla medlemmar är välkomna.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar