• Hem
  • Dina förtroende...
sida

Dina förtroendevalda

Vänsterpartiets förtroendevalda i Bollnäs Kommun
Mandatperioden 2018-2022

Anna-Lena Vestin – Oppositionsråd
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Bollnäs Stadshus AB (BSAB)
Ledamot i KF valberedning
Ersättare i Kommunalförbundet Södra Häsingland (KFSH)
Ersättare i Inköp Gävleborg
E-post: [email protected]

Göran Jansson
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i Socialnämnden
Ersättare i KF valberedning
Ersättare i Socialnämndens arbetsutskott
Ersättare i Företagshälsovårdsnämnden
Andre vice ordförande i Valnämnden

Andre vice ordförande i styrelsen för AB Bollnäs Bostäder
E-post: [email protected]

Ove Zäll
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ersättare i Erik & Marta Perssons minnesstiftelse
Ersättare i Olof Jonsson i Hof Minnesstiftelse
E-post: [email protected]

Kristoffer Lövgren
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ledamot i Barn & Ungdomsnämnden (BUN)
Ledamot i Hälsinglands utbildningsförbund (HUFB)
Ersättare i Gemensamhetsnämnden
E-post: [email protected]

Lise-Lotte Öhlén
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Överförmyndarnämnden
E-post:

Ann Katrin Törnblom
Ersättare i Barn & Ungdomsnämnden (BUN)
E-post:

Eva Blomberg Svensson
Ledamot i Miljö & Byggnämnden
E-post:

Lars Bruno Andersson
Ersättare i Teknik och Fritidsnämnden
Ledamot i Anna Norlanders stiftelse
Ledamot i Syskonen Norlanders stiftelse
E-post:

Joel Sundström
Ersättare i Socialnämnden
E-post:

Kopiera länk