Vänsterpartiet reserverade sej mot att utreda ifall Gumpels Skejthall ska bli en avtalsförening.

Vänsterpartiet reserverade sej mot att utreda ifall Gumpels Skejthall ska bli en avtalsförening utan garanterade medel till hyra och lönekostnader

Gumpels är en unik plats där alla åldrar, men främst barn och ungdomar, samlas kring gemensamma intressen. Man lockar många besökare från alla samhällsklasser och har en metodik med en tydlig värdegrund som ärvs mellan generationerna, som lär alla oavsett ålder att ta ansvar och hänsyn. Gumpels åldersmix ger ställföreträdande friska vuxna för den som inte har det i sitt liv.
Vi vet redan att sämre ekonomiska förutsättningar för detta inte kommer att ge någon besparing, snarare uppstår nya högre kostnader i någon annan av kommunens plånböcker. Därav motsatte vi oss en utredning.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Öppet möte med Ulla Andersson 7 maj kl: 17:00

Plats: Hantverkslokalen, Västra Stationsgatan 10 , 3 trappor.

Se mer av Ulla Andersson här:
Intervju med Ulla Andersson om hur det är att budgetförhandla.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Anna Vestins tal på 1 maj 2018

Socialister, hej och välkomna, feminister, hej och välkomna, antirasister, det är vi!

Vinstintresset utarmar och förvrider välfärden som är till för oss alla. De skattemedel som satsas på välfärden ska gå till en bättre äldreomsorg, där brukaren får den vård och omsorg den behöver, med god och vällagad mat, möjlighet till aktiviteter och nöjen. De undersköterskor, arbetsterapeuter och sjuksköterskor som arbetar inom Bollnäs kommuns äldreboenden och inom vår hemtjänst, de som arbetar med anhörigstöd måste få en dräglig arbetssituation med minskad stress, det får vi bara genom att anställa fler, inte färre. Det talas hela tiden om att det är de höga sjukskrivningstalen som är orsak till de underskott som äldreomsorgen gör varje år, vem tror på allvar att människor mår bättre av att få mer att göra på kortare tid?

Nu är det ett upptrappande krig om att privatisera, borgarna vill sälja ut våra Särskilda boenden, de påstår sig att det är i syfte att effektivisera, att det kommer bli billigare för kommunen att låta privata vinstdrivande bolag sköta våra äldre och sjuka. Det som kostar mest inom vår allas gemensamma välfärd är personal, och det är det som de privata bolagen drar ner på, personal som väl behövs för den vård och omsorg man har rätt till som dement eller svårt sjuk.  Hur rimmar det med att ge de anställda en bra arbetsmiljö? I Bollnäs kommun har vi ett heltidsbeslut, alla ska kunna ha ett arbete som ger en inkomst som går att leva på, inte behöva vara orolig hur man ska kunna betala hyran nästa månad eller hur man ska kunna köpa nya vinterstövlar åt sitt växande barn.

Vinstintresset utarmar och förvrider välfärden som är till för oss alla. De skattemedel som satsas på välfärden ska gå till en bättre förskola och skola, där barnet och eleven får det den har rätt till. Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever samma möjligheter till en bra utbildning. Hur mycket en elev lär sig idag handlar mycket om i vilken skola de hamnar och om vilka föräldrar de begåvats med. Vår skola dras isär, elever med olika bakgrund och med olika studieförutsättningar från hemmet, hamnar i olika skolor. Det så kallade fria skolvalet vi har i vår kommun är inte fritt, några av våra fristående skolor här i Bollnäs kommun har ett kösystem vilket i praktiken innebär att du måste placera ditt barn i kön redan vid födseln, är du då inflyttad från Eskilstuna eller Damaskus har du inte samma möjlighet att välja skola åt ditt barn.

Skolan är ingen portmonnä för privata aktörer, elever ska veta att de har en skola att gå till efter sommarlovet, inte behöva läsa i tidningen att deras skola försatts i konkurs.

Vi i Bollnäs kommun har större barngrupper inom vår förskola än riksgenomsnittet. Valår efter valår lovar i princip samtliga partier att minska barngrupperna, men det är tomma löften, det är dags för oss att sätta ner foten. De tidiga uppväxtåren är de viktigaste i en människas liv. Vi måste se alla barn och de som behöver stöd ska få det omedelbart och inte behöva känna sig otrygg eller inte få en pedagogisk verksamhet som håller högsta kvalitet.

Vinstintresset utarmar och förvrider välfärden som är till för oss alla. De skattemedel som satsas på välfärden ska gå till en bättre omsorg för personer med funktionsnedsättning, där man ska kunna få den hjälp och det stöd man har rätt till, ett bra boende, meningsfull fritid, en god levnadsnivå och för de som har behov av personlig assistans ska kunna lita på att de personer som är ditt stöd har den utbildning som krävs. LSS är en lagstiftning som inte går att hyvla i kanterna på, ett kostsamt beslut om stöd ska inte innebära besparingar och omvägar för andra personer i kretsen.

Vinstintresset utarmar och förvrider välfärden som är till för oss alla. De skattemedel som satsas på välfärden ska gå till en bättre missbruksvård, inte direkt ner i fickorna på privata HVB hem som anställer outbildad personal som i värsta fall är olämpliga att bedriva adekvat vård.

Det här är några av de saker en kommun ska göra, det är vår kärnverksamhet och det är lagstadgad verksamhet som ålagt oss som kommun.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

…några bilder från 1 maj 2018 i Bollnäs.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Första maj kl: 12:00

Välkommen att fira första maj på Colliniparken i Bollnäs.
Huvudtalare: Jonna Källström Böresson – Distrikts ordförande.
Underhållning: Anna Sara Formgren.
Vi bjuder på fika.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Studiecirkel

Vi ska sammanställa ett Kommunprogram där vi talar om vad vi vill genomföra i Bollnäs kommun de kommande åren. Detta gör vi i form av en studiecirkel med fyra träffar. Vi har vår första träff 9 April 18.30-21.00 och fortsätter den 16 April 18.30-21.00
Plats: Vår lokal på Västra Stationsgatan 3 i Bollnäs.
Alla medlemmar är välkomna.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Uttalande från årsmöte 2018

Vänsterpartiet Bollnäs årsmöte ställer sej bakom Jonas Sjöstedts (v) starka kritik mot att Turkiet attackerar kurdiska mål i syriska Afrin. Vi ställer oss bakom vår partiledares krav på att Margot Wallström skall kalla till sej den turkiske ambassadören för att tala om dessa oacceptabla attacker. För att få till stånd en förändring bör markeras med både politiska och ekonomiska konsekvenser mot Erdogans allt mer diktatoriska stat.
Det var kurderna som besegrade IS, men istället för belöning för detta, försöker Erdogans regering krossa den demokratiska oppositionen, genom att attackera och fängsla den, ett brott mot folkrätten och internationell lag.
Vänsterpartiet Bollnäs fördömer Turkiets oprovocerade attacker mot kurder i Syrien och ställer sej bakom det kurdiska folkets kamp.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Tildes tal (Ung Vänster) 1 Maj 2016

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Göran Janssons tal 1 maj 2016

Sverige är en demokrati. Vi får själva välja vilka som ska företräda folket i riksdag landsting/regioner och i vår kommun. Men riktigt allt är ändå inte demokratiskt. Eftersom vi också är en monarki kan vi aldrig påverka vem som ska vara våran statschef. Tillsättande av statschefen d v s kungen styrs helt genom arvet. Det är dessutom en befattning som innehas på livstid till skillnad mot andra uppdrag. Statschefen har också den föråldrade rättigheten att utse hertigar och hertiginnor. En antik kvarleva, som inte fyller någon funktion i dagens samhälle.
Vi har tidigare haft en adel, som på grund av släkttillhörighet haft vissa privilegier. Jag tror inte att det är någon som vill få tillbaka detta system, men det anmärkningsvärda är att när det gäller kungahuset så får denna odemokratiska rest leva vidare trots att vi haft ett i övrigt demokratiskt land i ca 100 år.
Det är dags nu att sopa bort resterna från ett gammalt odemokratiskt statsskick. Även om regeringsformen från 1974 tagit bort kungens direkta inflytande på politiska beslut så är statschef den formellt högsta befattningen i vårt land. Kungen har också uppdrag som t ex ordförande i utrikesnämnden. Ett uppdrag som i en demokrati givetvis skulle vara politiskt tillsatt. Det finns också en del i högsta grad anmärkningsvärda lagar kvar när det gäller kungahuset. Kungen kan aldrig åtalas eller straffas om han begår ett brott. Där finns det ingen likhet i lagen. Han kan aldrig heller avsättas från sin post. En annan märklig kvarleva i lagen är att kungen är den ende som inte omfattas av den som vi tycker självklara religionsfriheten. Där ingår det i uppdraget att vara kristen protestant. Ett argument som ibland framförs är att det är en historia och tradition, som vi ska vårda. Nu är det ju så att allt som är gammalt inte behöver vara bra. Vi har tidigare genomfört reformer för ett mer demokratiskt samhälle och nu är det dags att också ta steget att avskaffa monarkin. Det är en klar majoritet av europeiska länder som har republik och nu är det dags att vi också tar steget dit.
Ett annat argument för att behålla monarkin är att det blir lika dyrt med en president. Jag är inte säker på att ett kungahus behöver ersättas med en president. Representation kan utföras av till exempel riksdagens talman. Även om en ny post skulle inrättas så är det enbart den som är vald till denna post arvoderas. När det gäller kungahuset så kan det bli att en hel familj ska försörjas. Nu är det inte den ekonomiska biten som är den viktigaste utan vår rätt till
demokrati och att demokratiska val ger fullt utslag. Många tycker att kungahuset är bra reklam för Sverige och att kungen och drottningen sköter sitt uppdrag på ett bra sätt. Det är egentligen ointressant. Även om de totalt misskötte sitt uppdrag skulle de ändå sitta kvar eftersom ingen har rätt att avsätta dem.
Vänsterpartiet har alltid varit motståndare till monarki och tillsammans med riksdagsledamöter från socialdemokraterna, miljöpartiet och folkpartiet finns en motion om avskaffande av den odemokratiska monarkin.
Mötesdeltagare: Monarkin är en rest från en tid då vårt land var en diktatur. Det är inte rimligt att vi fortfarande tillsätter landets högsta ämbete utifrån vilken familj han eller hon är född i.
Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar