Budgetanförande 2020

Pandemin har förändrat hela världen i dess grund och även vår kommuns vardag
är annorlunda, vi står inför enorma ekonomiska konsekvenser.
Det sägs att det är först till hösten som vi kan se följderna av Coronans framfart,
men troligtvis är det år framför oss som väntar innan vi säkert vet hur vi åter ska
kunna bygga upp vårt samhälle igen.
Regeringen har lovat att skjuta till mer pengar till kommunerna men de resurser
som kommer räcker nog bara för att täppa till hålen i de minskade
skatteintäkterna. Vi behöver faktiskt satsa på områden som fått stå tillbaka under

så många år.

Om jag ska likna Bollnäs kommun vid en hasselnöt, så kan vi inte enbart bli
fascinerad av den blanka släta ytan på skalet, för vad betyder all världens glans
om kärnan är härsken och smakar illa. Det är kärnan som är det närande och ger
energi och möjlighet till liv.
En kommuns primära uppgift är att se till att kärnverksamheten så som skola,
vård och omsorg, fungerar. Därför måste kanske en del av de andra
verksamheterna inom kommunen stå tillbaka ett tag tills vi vet hur tuff

landningen blir.

Vi har nu under pandemin kunnat se att ett starkt samhälle och en stark välfärd
är viktigare än någonsin. Ett samhälle där vi tar hand om varandra och bidrar
efter bästa förmåga, ett solidariskt samhälle helt enkelt. I dag spelar det alltför
stor roll var du bor, vilken klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn och
vilket kön du tillhör, för vilka möjligheter du har i ditt liv.
Vi vill inte att det ska vara så. Vänsterpartiet vill att alla ska ha rätt att utforma
sina egna liv. Du ska veta att ditt barn möter trygghet i skolan och att dina
föräldrar får rme och omsorg äldreboendet. Att välfärden fungerar är en
förutsättning för jämlikhet. En bra välfärd utjämnar klasskillnader och skapar

lika möjligheter för kvinnor och män.

Politikens största uppgift är därför att minska klyftorna.
I Bollnäs måste vi göra vårt bästa för att lösa de utmaningar vi står inför under
den akuta krisperioden. Ekonomin är ett verktyg för att uppnå förändring. Vi kan
genom politiska beslut omfördela ekonomiska resurser så att de främjar
jämställdhet och jämlikhet och med denna budget vill Vänsterpartiet se till att
inga fler nerskärningar sker i allas vår gemensamma välfärd, allra främst gäller
det inom äldreomsorgen som drabbats hårdast under den pågående pandemin, de
som tar hand om den mest utsatta gruppen av människor.
Synen på äldreomsorgens personal är skrämmande, de ska arbeta förebyggande,
effektivisera, digitalisera, registrera, rationalisera, med mera, de ska utbilda,
lugna närstående, korta köer och vara flexibla. De ska minska vårdskador och
antalet personal per brukare. De ska springa fortare och smartare utan att ens bli
andfådda.
Men det får inte anställas fler att utföra de ökade arbetsuppgifterna, det får inte
kosta mer utan det ska enbart effektiviseras!
Hur långt kan man dra i ett gummiband innan det går av? Därför vill vi att det
anställs ytterligare ½ tjänst per personalgrupp på Säbo, det innebär en ytterligare

kollega per dag och avdelning.

Vi vill att Bollnäs ska vara en trygg kommun för barn och unga att växa upp i,
skapa förutsättningar för att lyckas i skolan och livet, oavsett om det finns någon
där hemma som kan hjälpa dig med läxorna eller inte. Detta genom att ett tidigt
och effektivt stöd ges till de barn som behöver det. Vi vill kraftigt förstärka
elevhälsan i förskolan eftersom de tidiga insatserna har störst verkan. Vi vill
även se till att utredningstiderna för barn och unga inom socialtjänsten hamnar
inom lagstadgad tid och ännu hellre snabbare än så. Därför vill vi förstärka med

ytterligare 8 socialsekreterare.

Vi vill även se till att våra fritidsgårdar har öppet mer och oftare. Vi vill införa
gratis kollektivtrafik för våra barn och unga, så att alla, oavsett ekonomisk
bakgrund, har möjlighet att ta sig till fritidsaktiviteter.
Vänsterpartiet Bollnäs lägger därför en budget med en skattehöjning på 50 öre.
Det ger oss närmare 27 miljoner att satsa på en jämställd och jämlik kommun för
alla. Det innebär fler anställningar, något som minskar stressen och ökar
kvalitén. Det är också en hållbar politik då det ger oss möjlighet att satsa stort
när barnen är små så att alla barn på riktigt får en trygg uppväxt och jämlika
förutsättningar att möta livet och klara skolan.
Jag ser fram emot framtiden. Vi har mycket att göra, men jag vet att det går om

viljan finns.

Tillsammans är vi ett Bollnäs för alla, inte bara för några få.
Därför föreslår vi:
 • att Kommunstyrelsen tillsätter en jämställdhetsstrateg 700´. Detta inom befintlig budgetram.
 • att Kommunstyrelsen inför fri kollektivtrafik för 17-19 åringar i hela länet samt frikollektivtrafik för 13-16 åringar i hela kommunen 2770´. Detta inom befintlig budgetram.
 • att Teknik-och fritidsnämnd får en reducerad budgetram på -7500´(driftsbidrag fritidsanläggningar bandyhall)
 • att Kulturnämnden får en utökad budgetram med 1000´(för utökade öppettider på våra fritidsgårdar)
 • att Barn-och utbildningsnämnden får en utökad budgetram med 2500´(satsning elevhälsa förskola)
 • att Socialnämnden får en utökad budgetram med [email protected]´(utökning av personal på SÄBO med ½ tjänst per personalgrupp 12720´samt förstärkning av 8st. socialsekreterare barn och ungdomsutredningar 5200´)
Vänsterpartiets förslag innebär en ökning av den kommunala budgeten med 13920´ och därför föreslår vi:
 • att genomföra en skattehöjning med 0,50 kr och att den kommunala utdebiteringen för 2021 blir 22,36 kr
  Förslaget på skattehöjning med 0,50 kr ger 26850´
  (Förslag ändring rambudget Bollnäs kommun för 2021 från Vänsterpartiet utifrån beredningsförslaget från KCL daterad 2020-05-25)
Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Medlemsmöte

Vänsterpartiet Bollnäs kallar till
Medlemsmöte
måndag 20 januari kl 18.30 på vår lokal Västra Stationsgatan 3 Bollnäs
Vi ska bland annat välja ombud till distriktsårskonferensen. Du kan också nominera till distriktsstyrelse, kongressombud och till vår egen lokala styrelse inför nästa år.
Du kommer också att få information om vad som är aktuellt i kommunpolitiken och vilka aktiviteter som är planerade inför internationella kvinnodagen 8 mars.
Naturligtvis kan du också ta upp egna frågor och ha förslag på aktiviteter och vad vi ska jobba med.
Välkommen!
Göran Jansson, ordförande
Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Studiecirkel

Hej alla!
Vår studiecirkel, som utgår från Jens Holms bok ”Om inte vi, vem?” startar vi måndag 11 november 18.00 i vår partilokal Västra Stationsgatan 3 i Bollnäs. Det är en bok om klimatet, som ju är en mycket aktuell fråga. Hur ofta vi ska träffas och vilka dagar kommer vi överens om på vår första träff. Enligt de anmälningar som hittills kommit ser måndag ut att vara en bra dag. Är du intresserad, men ännu inte anmält dig så gör det nu eller senast 30 oktober så vi vet hur många böcker vi ska beställa. Det är naturligtvis helt kostnadsfritt att delta. Du anmäler dig på min tel 070-3743984.
Jag vill också passa på att informera om att partiet arbetar med att förnya partiprogrammet och den som är intresserad kan ta del av förslaget på https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2019/08/nytt-partiprogram-remiss.pdf
Vänsterhälsningar
Göran Jansson, ordf
Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

…bilder från 1 maj 2019 i Bollnäs…

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Maria Mörks tal 1:a maj 2019 i Colliniparken, Bollnäs.

Tystnadskulturen upprätthålls av rädsla och repressalier.

Av en annan politiker fick jag en gång veta att jag skulle hålla tyst, man skulle inte gå till media om man hade problem med något inom politiken, man skulle sköta det internt.
Grejen var ju den, att jag redan försökt lyfta den då aktuella frågan internt, men knappast fått nåt gehör eller svar på de frågor jag hade. Dessutom var det inte jag som ringt media, utan media ringde mig.

En kommuns arbete ska vara transparent, man ska veta vad den gör, och hur våra skattepengar används, och om jag som politiker inte ens har den insynen, hur ska då befolkningen, och ni väljare veta vad den pysslar med. Att vara tyst, att gräva ner, att sopa under mattan, bygger tystnadskulturer och upprätthåller unkna värderingar, kränkande särbehandling och mobbing och repressalier.

Tystnadskultur, smaka på den.

Idag har jag inte tänkt vara tyst, jag hade tänkt prata om arbetsmiljö.

En väldigt aktuell fråga i just Bollnäs.

I Bollnäs kommun är vi väldigt bra på att se till att vår fysiska arbetsmiljö fungerar, vi har lyftar i äldreomsorgen, ergonomiska stolar och höj och sänkbara skrivbord på kontoren, terminalglasögon, och anpassade arbetsplatser efter de individer som jobbar där.

Den psykosociala arbetsmiljön däremot, den verkar vi istället sopa under mattan och försöka tiga ihjäl. En strategi som aldrig kommer att fungera.

Som arbetsgivare har man ansvar för att förebygga att människor mår psykiskt dåligt av jobbet. Även om chefen har arbetsmiljöansvaret och ska hantera konflikterna,  är det i slutändan ändå alltid politikerna som har det slutgiltiga ansvaret.

Jag kan då bli väldigt beklämd när man ogiltigförklarar signaler om arbetsmiljöproblem för att det kan finnas olika sidor av saken, eller när man tycker att man kommit långt ifall bara 20 personer upplever att deras arbetsmiljö är dålig. Och förresten, om bara 20 stycken trätt fram i en tystnadskultur, hur stort är då mörkertalet?

Signaler på att man har ett arbetsmiljöproblem är personkonflikter, sökande efter syndabockar, arbetsklimat med tryckt stämning, jargong eller skämt som alla inte är bekväma med, hög personalomsättning, hög sjukfrånvaro osv. Alla dessa signaler har vi fått, vi har läst om det i tidningen, och jag som politiker har fått personliga samtal om det.  Min undran är, varför man inte agerat tidigare? Jag har försökt lyfta det till en högre nivå, men absolut inget hände.

Inget hände

Jag vill citera vårt oppositionsråd Anna Vestin – ” skulle vi acceptera en lös bult på ett av däcken av gatuenhetens 25 tunga fordon eftersom de övriga sitter fast ordentligt? Eller skulle vi acceptera att en av Bollnäs kommuns 100 tjänstebilar saknade bälte, för att alla andra bilar har det?

Jag tror inte det. Vi kan inte kräva annat än nolltolerans vad gäller våra anställdas psykosociala atbetsmiljö.

Bristande psykosocial arbetsmiljö kostar stora pengar varje år i form av sjukskrivningar, minskad produktivitet och effektivitet, men också oerhört mycket mänskliga lidande. Kommunen förlorar också mycket förtroendekapital, vem vill jobba i en kommun med en arbetsmiljö som suger.

Bollnäs har att jobba med. Man måste lära sej att forma team och ge både medarbetare och chefer tid för att jobba med grupputveckling. Det räcker inte med att skicka chefen på workshop.

Man måste förstå att ständiga omorganiseringar, omstruktureringar, rationaliseringar och hög arbetsbelastning ökar risken för kränkande särbehandling och mobbing, och man måste skapa en beredskap för detta.

Man måste också lära sej skillnaden på chefer och ledare. Bara för att man är chef,  betyder inte att man är ämnad att leda. Och man måste lära sej, att en dålig psykosocial arbetsmiljö i slutändan handlar om makt.

Vill man ha en organisation som fungerar måste man vara beredd att göra förändringar. Inte lägga locket på eller försöka sätta munkavle på människor som larmar om vad som händer.

Jag efterlyser en arbetsmiljökartläggning, rutiner och policys för det psykosociala arbetsmiljöarbetet.

Jag efterlyser också att fler politiker än vi i vänsterpartiet förstår allvaret med allt som framkommit den senaste tiden vad beträffar den psykosociala arbetsmiljön i kommunen, och att man förstår vikten av att jobba med främjande åtgärder för personalens välbefinnande, exempelvis att företeelser som mobbing och trakasserier inte tolereras.

Apropå tystnadskultur , ni minns vad jag sa i början av mitt tal. Bara nån vecka efter att jag uttalat mej kritiskt i media, fick jag ett mejl, att jag inte längre var välkommen på de gemensamma nämndsberedningarna vi förut haft.

Det kan man undra om det är repressalier

När jag ändå står här vill jag också passa på att kritisera sossarna som tappat sin ideologiska kompass . Man begår ett stort misstag när man petar i arbetsrätten och minskar tryggheten för arbetstagarna. Det löser inte nåt av de stora problemen på den svenska arbetsmarknaden, den att folk har svårt att hitta fasta anställningar. Sverige får inte fler undersköterskor, lärare eller barnmorskor för att de blir lättare att säga upp. Snarare försvårar man för människor att skapa sej ett tryggt liv. Uppluckringen av arbetsrätten är ett beställningsjobb från högern för att underminera oss arbetstagare

Lika är det med marknadshyror. Det blir inte fler bostäder, bara för att man fritt kan höja hyror, det skapar bara större klyftor mellan de som har pengar att hyra för och de som inte har en bostad. Bostadsbrist måste byggas bort, den kan inte segregeras bort.

Tack

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

EU-val, Första maj och medlemsmöte.

 • Vi kommer att ha en EU-valsutbildning som omfattar två kvällar på vår lokal (Västra Stationsgatan 3, Bollnäs) Den 15 april och 6 maj klockan 18.00.
 • Det blir även ett medlemsmöte 8 maj 18.30 då vi kommer att kunna se och höra vår partiledare Jonas Sjöstedt på direktlänk i lokalen och då finns det också möjlighet att ställa frågor.
 • Vi kommer att finnas ute på stan i Bollnäs för att träffa väljare lördagarna 18 maj och 25 maj mellan 11.00 och 13.00 och det är bra om många kan ställa upp då.
 • 1 maj kommer vi som tidigare år att fira i Colliniparken (utanför kulturhuset) klockan 12.00.

Vi hoppas på bra uppslutning. Vi har som sagts tidigare blivit många fler medlemmar i vårt parti. När det gäller EU-valsutbildningen är det bra om du anmäler dig så vi vet hur många vi blir. Det kan du göra på vår telefonsvarare 072–7000242

Ha en fin vår önskar styrelsen/Göran Jansson.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar