Vård & Omsorg

Vård och omsorg är till för kommunens invånare – inte för att ge vinst åt ägare.
Vänsterpartiet vill därför ha en gemensamt finansierad vård och omsorg, baserad på vetenskaplig grund med hög kvalitet och utan vinstintressen. Det är människors behov som ska styra.

-Vi vill att vården ska organiseras utifrån patientens behov.
-Vi vill att alla kommuninvånare ska ha den service, vård och omsorg som de behöver.
-Vi vill att äldre, liksom människor med någon form av funktionsvariation ska ses som resurser i samhället och deras kunskap och livserfarenhet ska tas tillvara när vi formar omsorgspolitiken. Fysiska och psykiska handikapp får inte utgöra hinder från att deltaga i samhälleliga aktiviteter.
-Vi vill utveckla mötesplatser och boendeformer för att bryta ensamhet och isolering.
-Vi vill att anställda i kommunens omsorgsverksamheter ska ha rätt till såväl heltid som en schemaläggning utan ofrivilliga delade turer.
-Vi vill ha ökad grundbemanning inom vård och omsorg.
-Vi vill att kommunen tillgodoser handledning och fortbildning till personalen.
-Vi vill att vårdtagare ska tillgodoses med så hög personalkontinuitet som möjligt.
-Vi vill att välfärdens olika delar samordnas bättre så att människor inte hamnar i kläm mellan olika myndigheter och skickas runt i systemet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *