Vård & Omsorg

Vänsterpartiet vill ha en stark gemensamt finansierad omsorg med hög kvalité och utan vinstintressen. Vi tycker att det är människors behov som ska styra. Fysiska och psykiska funktionsnedsättningar får aldrig hindra någon från att delta i samhälleliga aktiviteter. Vi ser äldre och människor med funktionsnedsättning som resurser i samhället, deras livserfarenhet och kunskap ska tas tillvara när vi formar omsorgspolitiken.

Vänsterpartiet vill därför

– att vård och omsorg ska drivas i offentlig regi.

– att alla kommuninvånare ska ha den service, vård och omsorg de behöver.

– utveckla mötesplatser och boendeformer för att bryta ensamhet och isolering.

– att de äldres behov av aktivitet, gemenskap och mötesplatser ska tillgodoses.

– att vårdtagare ska tillgodoses med så hög personalkontinuitet som möjligt

– att anställda i kommunens äldreomsorg ska rätt till såväl heltid som en schemaläggning utan delade turer.

– att personal i kommunens äldreomsorg ska ha bred vårdkompetens.

– se att kommunen tillgodoser handledning och fortbildning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *