Klimat- och miljö

Klimat- och miljöproblem är globala men också lokala. Vänsterpartiet vill att alla ska ha rätt till en god miljö. Vi arbetar på såväl riks som lokalplanet för att tillskapa nya jobb som underlättar en grön omställning. Det är hög tid att ta ett större politiskt ansvar i klimatfrågan. Vårt mål är ett solidariskt och hållbart samhälle som byggs av och för människor.

-Vi vill arbeta för att förstärka möjligheterna till persontrafik utmed norra stambanan och därmed bevara och stärka möjligheterna att bo och verka i länets inlandskommuner.

-Vi vill underlätta kommunal upphandling av närodlade råvaror, gärna ekologiskt odlat.

-Vi vill göra kollektivtrafiken avgiftsfri på sikt.

-Vi vill verka för att andelen fordon med fossilfria bränslen ökar i kommunen.

-Vi vill verka för att riksväg 83 rustas till minst en så kallad 90-väg.

-Vi vill fortsätta att verka för att få bort torrlagda älvfåror i Ljusnan och Voxnans dalgångar och att vandringsvägar för fisk säkerställs.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *