Ansvarsfull politik

Sverige är rikare idag än för 25 år sen, men idag snedfördelas våra rikedomar. Vi har råd med skola och äldreomsorg ifall medlen fördelas mer rättvist än idag. Idag sker en omfördelning från offentlig sektor till privat ägande på bekostnad av våra barn och gamla.

Under parollen att konkurrensutsättning skulle utveckla så privatiserar borgerligheten våra skolor och vår omsorg. Det ger inga fler arbetstillfällen när man privatiserar offentlig sektor, det enda som händer är att man flyttar en verksamhet från ett ställe till ett annat. Man slimmar och tar bort arbetstillfällen. Pengar som skulle gått till skola eller omsorg delas sedan ut i vinst och hamnar i en privat ficka istället för att bli kvalitet och resurser i undervisning eller händer i äldreomsorgen. På detta sätt utarmar man välfärden. Man tappar den medborgerliga styrningen, insynen och kontrollen över de skattepengar vi betalt in för den offentliga servicen.

Vänsterpartiets mål är att samhällets gemensamma resurser ska vara en tillgång som vi betalar med skatten och som inte kostar något när vi nyttjar det. På det sättet har alla möjlighet till att få lika tillgång till välfärd i form av skola eller äldreomsorg. Att privatisera välfärd innebär att pengar flyttas från att gälla alla till att gälla en mindre grupp kapitalägare. Det innebär också att man skapar maktkoncentration och segregation.

Att sänka skatt betyder att man får in mindre pengar att göra välfärd av. Man får mindre pengar till jobbskapande, skola och äldreomsorg. Mindre pengar att investera offentligt. Offentlig sektor är den största investeraren i ett samhälle och det är medborgarnas pengar den använder för att investera i det som kommer att bli framtiden. Det gäller att investera klokt. Investeringar ger arbeten och att då investera i sådant som dessutom ger samhällsnytta är att ta ansvar.

Vi vill att offentliga investeringar ska göras med ansvar och först och främst i det som är samhällets grundläggande uppgifter. Vi vill att man har en prioriteringsordning där samhällsnyttan går före oansvariga investeringar och skattesänkningar.

Vänsterpartiet vill beakta hela Bollnäs kommun, inte bara centralorten vad gäller investeringar och samhällsutveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *