Kategoriarkiv: Yttranden

Ställningstagande angående kommunens sparförslag

Bollnäs Kommun har i dagarna kommit med ett sparförslag som drabbar äldre- och handikappomsorgen i kommunen. I korthet går förslaget ut på bland annat att all personal inom äldre- och handikappomsorgen ska söka om sina tjänster för att återanställas på … Läs mer

Publicerat i Yttranden | Lämna en kommentar

Förändringar i kommungruppen

Henrik Rubensson lämnar sitt uppdrag som ordförande i nämnden för lärande och arbete (NLA). Kommunfullmäktige valde ikväll Anna-Lena Vestin till ny vice ordförande och Joel Sundström som ny ersättare i NLA. Vi tackar Henrik för hans insatser i nämndsarbetet. Henrik … Läs mer

Publicerat i Yttranden | Lämna en kommentar

Maria Mörks anförande i kvällens budgetdebatt

Bollnäs kommun står med majoritetens budgetförslag väl rustat för framtiden inte bara beräknat på skatteintäkterna utan med i beräkningarna är också oron på den globala finansiella marknaden. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Om man tog bort exporten … Läs mer

Publicerat i Yttranden | Lämna en kommentar

Debatt: Dags att ta bort de ofrivilliga delade turerna i Bollnäs Kommun

Rimliga arbetstider och förutsättningar att orka med sitt arbete borde vara en självklarhet i Sverige år 2013. Detta gäller en stor del av arbetsmarknaden, men inte för alla sektorer. Den här sommaren arbetar jag som semestervikarie inom äldreomsorgen i Bollnäs. … Läs mer

Publicerat i Yttranden | 2 kommentarer

Vänsterpartiets ställningstagande i bandyhallsfrågan

Frågan om bandyhall i Bollnäs har blivit den hetaste, mest utredda och omdiskuterade politiska fråga på många år i Bollnäs. Vi i Vänsterpartiet vill vara så tydliga vi bara kan med hur vi ser på frågan. En kommuns basuppdrag är … Läs mer

Publicerat i Yttranden | Lämna en kommentar

Yttrande betäffande majoritetens beslut om brotorget på förra veckans kommunstyrelse den 6 maj

§ 136        Brotorget – inriktningsbeslut Särskilt yttrande Undertecknade yrkar följande: att kommunen ansöker om stämning av avtalsparten med yrkande att köpet skall gå åter i enlighet med avtalet, samt att lagfarten skall un­danröjas. Och vill i samband med detta lämna … Läs mer

Publicerat i Yttranden | Lämna en kommentar