Månadsarkiv: augusti 2013

Maria Mörks anförande i integrationsdebatten: ”Värdegrunden för Vänsterpartiet är solidaritet, medmänsklighet och empati”

mippa1majJag tänkte prata lite om vad som förväntas av oss som kommun när vi tar emot nya inflyttare utifrån den övergripande integrationspolitiken och gå in lite på hur vi skulle kunna göra för att fixa det på ett bra sätt.

Integrationspolitiken i stort omfattar frågor om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Nedbrutet till vår nivå innebär det att kommunen har ansvaret för viss etablering på arbetsmarknaden, i samhället, vuxenutbildning, bostadsförsörjning och insatser för barn och unga, samhällsorientering och så vidare.

Hur kan vi då som kommun gå till väga för att få till en så bra integrationspolitik som möjligt, och samtidigt ge de rättigheter och möjligheter som vi måste uppfylla utifrån de kriterier som åläggs oss när vi ska ta hand om nya inflyttare?

Vi kan börja med en synvända, att vara medvetna om att integration inte bara berör de som är inflyttare i Sverige, de mest segregerade områdena är faktiskt villaområden i utkanten av stan. Detta borde vi tänka på när vi ska projektera för nytt bostadsbyggande, att få blandade bostadsområden med både hyresrätter och villor. Om människor får bo tillsammans luckrar man upp segregeringen och tar udden av människans rädsla för det nya och okända.

Barn från olika områden som växer upp och går i samma förskolor och skolor får bättre förutsättningar än de som inte gjort det, all forskning visar på att olika är bra, att olikheter gör att fler får chansen att lyckas med skolan.

Det är också ett sätt att ge de rättigheter och möjligheter som jag pratade om i början av mitt inlägg.

En annan sak är arbetsmarknadsinsatser, de sköts till största delen idag av arbetsförmedlingen, men som kommun har även vi ett ansvar.

Förutom de samarbetsprojekt vi har för att stärka inflyttades möjligheter till att få jobb, så måste vi inse att vi som en stor offentlig arbetsgivare är den som måste gå före så att andra privata företag ser att våra inflyttare faktiskt är resurser.

En stor studie från Linnéuniversitetet visar att alla inflyttade grupper har en genomsnittligt högre utbildning är den infödda befolkningen. Framför allt är andelen universitetsutbildade betydligt större i den inflyttade gruppen, det är alltså stora resurser och kunskaper som inte tas till vara i samhället. Vi kan bli mycket bättre på att anställa människor med annan etnisk bakgrund.

Vi kan också se till att de som vill också får möjlighet till starta egna företag eller validera sina kunskaper och utbildningar för den svenska arbetsmarknaden. Vi har organisationen – det gäller bara att vi öppnar dörren och släpper in människor.

Alla som bor i Sverige, födda här eller inflyttade, är resurser. Vi måste vara minst 1,5 miljoner fler invånare år 2030 för att det här landet ska fortsätta leva, det kommer att behövas minst 1 milj för att trygga vår ålderdom, fast då gäller det att vi tar vara på alla människor, det tycker jag vi ska vara medvetna om.

Ordet integration som betydelse är att två ting sammansmälter och förändrar varandra i en ständigt pågående process, utan någon tidsgräns.

Och integration handlar egentligen om nåt så enkelt som att kunna få vara den man är, att få utöva den religion man vill, att få ha sina traditioner men att ändå vara accepterad i det mångkulturella samhälle vi faktiskt redan lever i.

Och det som är värdegrunden för Vänsterpartiet är solidaritet, medmänsklighet och empati, att öppna en fristad för den som behöver skydd, det är alltid nummer ett.

jag vill avsluta med att citera Martin Luther King:

Jag har en dröm – Att en vacker dag ska nationen resa sej och förstå, att alla människor är skapade lika,
Jag har en dröm- om att en dag, ska mina barn leva i en nation, där de inte blir bedömda utifrån sin hudfärg, utan utifrån innehållet av sin karaktär”.

Maria Mörk
Gruppledare Vänsterpartiet

Medlemsmöte flyttat

Medlemsmötet den 2 september tidigareläggs till onsdag 28/8 kl. 19.00  istället. Detta med anledning av en del beslut som måste tas innan augusti månads slut.

Vi träffas som vanligt i stadshusets entré.

Välkomna!

Debatt: Jämlikt och värdigt

Göran-Jansson-150x150Varför har ojämlikheten blivit så viktig för de flesta politiker? Jobbskatteavdrag prioriteras av den borgerliga regeringen och socialdemokraterna hänger på.

Vanliga löntagare, vilket för dessa politiker innebär de med en månadslön på upp till 60 000 kronor, behöver tydligen mer pengar till privat konsumtion.

En minoritet av löntagare har inkomster som överstiger hälften av den nivån, men många är inte löntagare alls på grund av sjukdom, arbetslöshet eller att man redan slitit i hela sitt liv och nu är pensionär. Dessa grupper har i många fall en inkomst som nätt och jämt går att leva på. Det är också de äldre och de sjuka som bäst behöver de resurser vi faktiskt har i Sverige.

Jobbskatteavdrag, rut-och rotavdrag liksom sänkt restaurangmoms sägs ge fler arbetstillfällen och de har det gjort, men i mycket begränsad omfattning. Om de miljarder som lagts på dessa avdrag i stället hade lagts på utbildning, äldreomsorg och förbättrad standard för de sämst ställda, hade vi fått fler arbetstillfällen och ett mer jämställt Sverige.

Vänsterpartiet är det alternativ som ser till även de svaga gruppernas behov och med en satsning på offentlig sektor får vi både fler arbetstillfällen, ett jämlikare samhälle och en värdig situation för äldre och sjuka.

Göran Jansson
Vänsterpartiet Bollnäs