1 maj-talen i sin helhet

Tal av Xamuel Halfvars

Vänsterpartiet vill denna första maj, lägga fokus på våra viktigaste frågor: arbete, rättvisa och välfärd.Jag är socialist och feminist, och det är jag stolt över. För mig innebär det att vi gemensamt skapar ett samhälle som är bra att leva i, som gör att vi kan utvecklas som människor. Jag vill att vi ska kunna bo här tillsammans. I ett land där man ska kunna känna sig trygg!

Jag vill att mina barn ska få den bästa utbildningen när de växer upp. När de blir sjuka, så vill jag veta att de får den bästa sjukvården. När de till slut blir vuxna vill jag att de ska vara säkra på att vilken väg de än väljer, så ska de inte behöva oroa sig för att bli illa behandlade för det.

xamuel1majTyvärr kan jag inte räkna med att det blir så. För jag ser i vilken riktning samhället är på väg. Skolorna i Sverige blir alltmer ojämlika. Beroende på var man bor så är utbildningen annorlunda. Sjukvården är inte heller rättvis. När det öppnas nya hälsocentraler så är det inte i de områden där de sjukaste människorna bor, utan där den högsta lönsamheten finns. Tryggheten att få god samhällsservice är något som förbehålls de rika och välutbildade, vi andra får dela på smulorna från överhetens bord. Den här regeringen har sålt ut mer av våra gemensamma tillgångar än någon tidigare regering. Man har gjort det möjligt att använda vårt välfärdssystem som en mjölkko, något som skattesmitande riskkapitalbolag gladeligen utnyttjar. Nästan 9 miljarder delades ut i vinst 2010 till företag som bedriver verksamhet i den skattefinansierade välfärden. 9 miljarder som är era pengar, som ni har avstått för att få en bra skola, bra sjukvård och bra omsorg. För 9 miljarder hade man kunnat bekosta ca 22 000 undersköterskor. Det är ingen överraskning att de här pengarna i många fall kommer av att man skär ner på bemanningen, eller anställer outbildad personal.

Samtidigt har vi en arbetsmarknad som fullständigt har havererat. Arbetslösheten är skyhög, arbetsmarknadsutbildningarna och ekonomiska stimulanser lyser med sin frånvaro. Istället har vi fått FAS 3, en avstjälpningsplats, där människor som regeringen anser inte kan bidra till samhället låses in i åratal och får leva på en ersättning som inte bara är inhuman, utan även ett hån mot hela välfärdssamhället. Trots att riksdagen har beslutat att inga fler ska kunna bli inskrivna i FAS 3, förhalar regeringen beslutet, så går det till i borgerlig demokratisk anda.

Det är inte bara FAS 3 som är ett stort problem i dagens arbetsmarknadspolitik. Tusentals människor går varje dag till ett jobb som de inte vet om de får lov att behålla dagen efter. Den här regeringen har gjort det möjligt att stapla visstidsanställningar på visstidsanställningar, så till den grad att man i praktiken aldrig kan få möjlighet till en fast anställning. Det har gått så långt att till och med EU har hotat att dra Sverige inför domstol om inget görs åt det sjuka systemet. Jag har själv varit drabbad av reglerna, liksom många av mina arbetskamrater. Det är ni och era vänner som får springvikariat i åratal. Jag har vänner som inte har haft betald semester på snart fyra år, vänner som sitter och vaktar telefenonen på morgonen för att det kanske kommer ett samtal om att få jobba.

Jag vet själv hur det är att vakna på morgonen och hoppas, hoppas på att det där sms:et kanske  ändå ska komma och när det inte kommer, känslan av hopplöshet inför hur månadens räkningar ska kunna betalas, hur jag ska köpa mat åt min nyfödda son. Arbetsmarknadsministern Hillevi Engströms svar till EU blev: ”Min uppfattning är att det inte är ett stort problem på den svenska arbetsmarknaden”. Kära Hillevi Engström, om du aldrig har upplevt konsekvenserna av din och Fredrik Reinfeldts politik, så har du faktiskt ingen talan i frågan! När vi tar makten nästa år, så ska staplandet av visstidsanställningar förbjudas!

Vi ska heller inte glömma de allra mest utsatta, de som blir hitlurade från andra länder med löften om stora inkomster och möjlighet att kunna få ett bättre liv. Den här regeringen har tillsammans med Miljöpartiet möjliggjort för ett fruktansvärt system, där människor helt hamnar i arbetsgivarnas våld genom att arbetstillståndet är knutet till anställningen. Arbetsgivaren kan när som helst säga upp personen som då blir tvingad att lämna landet. Detta leder till att arbetstagaren kan få finna sig i nästintill slavlika förhållanden.

Det är faktiskt så, att hälften av landets befolkning systematiskt blir diskriminerad. Det är konstigt hur det nästan verkar vara accepterat i samhället, hur det av vissa nästan tycks vara en naturlag att kvinnor ska vara underordnade män. Av en miljon som arbetar deltid i Sverige är 70% av dem kvinnor. Det är framförallt i kvinnodominerade yrken deltidsarbete finns och breder ut sig. Det är också i kvinnodominerade yrken lönerna är som lägst. Vänsterpartiet vill motverka detta och i alla kommuner där vi verkar kämpar vi för att rätten till heltid ska vara en självklarhet. Men det räcker inte, vi vill att rätten till heltid ska stärkas genom ändringar i lagen om anställningsskydd. Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet.

Men det är inte bara inom arbetslivet som kvinnor är utsatta. Vi har partier i riksdagen som på allvar föreslår inskränkningar i kvinnors rättigheter. Vänsterpartiet var först i Sverige att förespråka kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar. På 20-talet, när det till och med var förbjudet att ens föreslå rätten till abort, kämpade Vänsterpartiet för kvinnans rättigheter. Det tog nästan 20 år, men till slut togs förbudet mot abort bort. Att det idag finns någon som vill inskränka på denna självklara rättighet är motbjudande. Kvinnor kan vara emot aborter, för egen del. Män har ingen talan i frågan vad en kvinna väljer att göra med sin egen kropp! Vi ska inte gå bakåt i utvecklingen. Jag vill inte höra talas om kvinnor som dör, för att de blir nekade att göra abort. Som exempelvis hände i Irland nyligen.

När Alliansen gick till val 2006 hade vi en arbetslöshet på 6,3%, det kallade Fredrik Reinfeldt och Anders Borg för massarbetslöshet. Idag är arbetslösheten 8,8%! Man häpnar över hur väl arbetslinjen tycks fungera. Med 7 år av borgerlig politik måste väl slutsatsen vara att massarbetslöshet tydligen inte var nog, vad Sverige behövde var mega-mycket massarbetslöshet, med lite socker på! Jag tror att Sverige skulle klara sig bra med mindre arbetslöshet.

Med Vänsterpartiet är full sysselsättning det övergripande målet, och då är det inte någon diffus ”jämviktsarbetslöshet” som vi menar, utan verkligt full sysselsättning. FAS 3 ska läggas ner! Istället ska deltagarna erbjudas utbildningsmöjligheter eller övergångsjobb med kollektivavtalsenliga löner. Möjligheterna att använda sig av visstidsanställningar ska begränsas! Det ska inte vara möjligt att stapla anställningar på varandra och låta människor, i åratal oroa sig för hur de ska kunna försörja sig. Vi vill att arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft ska vara bundna vid de anställningserbjudanden som de lämnar till Migrationsverket. Man ska inte vara bunden till en oseriös arbetsgivare, missköter sig arbetsgivaren ska den anställde få stanna i Sverige under hela tillståndstiden. På det sättet slipper vi se fler fall av utnyttjande som exempelvis Skogs-Nicke.

Det är en överväldigande majoritet av svenska folket som är emot vinster i välfärden, men det finns bara ett parti som på allvar vill göra något åt problemet. Med vinstintressen i välfärden är personaltätheten lägre, utbildningsnivån bland personalen är lägre och segregationen ökar. Men det kanske viktigaste skälet är att vi betalar skatt för att vi gemensamt ska få tillgång till en rättvis välfärd, något som vinstintresset motverkar. När skolor som drivs privat kan läggas ner mitt under pågående utbildning, bara för att vinsten inte är tillräckligt hög, så är det en katastrof för de drabbade eleverna.

Våra skattepengar ska gå till det de är avsedda för, varför ska vi betala skatt för att ett redan gynnat fåtal, ska få ännu mer? Vänsterpartiet är det enda partiet som driver en linje som går i takt med det svenska folkets åsikter i frågan om vinster i välfärden, det är vi som satt frågan på dagordningen. Det är dags att sätta stopp för slöseriet!

Varje år försvinner uppskattningsvis över 130 miljarder i skattefiffel, de pengarna hade kunnat användas till att bekämpa de samhällsproblem som vi har. 130 miljarder, om året. Det är åtminstone den siffra som skatteverket senast rapporterade in, ända tills den här regeringen tog bort det uppdraget. Tänk vad de pengarna skulle kunna åstadkomma! Jag berättade förut att 9 miljarder motsvarade ca 22 000 undersköterskor, om vi använde pengarna som försvinner i skattefiffel blir motsvarande siffra närmare 318 000 jobb.

Vet ni hur mycket felaktiga utbetalningar Försäkringskassan beräknar att man gör? Ca 2 miljarder. Varför diskuterar man ett svinn på 2 miljarder, men inte ett fusk på 130? Det är inte fusket på Försäkringskassan vi talar om, det är bara en liten del av de 2 miljarderna, i den summan räknas även fel som du och jag kan göra, att vi kryssar i en ruta fel, eller handläggare som betalar ut för mycket pengar. Så varför är det mer fokus på det så kallade fusket inom välfärdssystemen?

Det är dags att vi öppnar ögonen och ser det hela för vad det är, det är ideologi! I borgarnas ögon gör man inte fel om man smiter undan skatten, det de anser är fel är våra gemensamma trygghetssystem! De kan ju göra något åt skattefifflet, varför gör de inte det? Därför de vill inte! Varför skulle de annars ta bort uppdraget från skatteverket att rapportera skattesvinnet och införa ett system i sjukförsäkringen som innebär att folk som är dödssjuka tvingas leva på socialbidrag?

Det är det som är skillnaden mellan artbetarrörelsen och borgarna. I borgarnas samhälle premieras den som kan fiffla för egen vinning. Vi i arbetarrörelsen ser till att gemensamt bygga upp ett samhälle som vi alla kan leva och må bra i, så att vi kan utvecklas tillsammans. Alla får det inte bättre, Fredrik Reinfeldt, Jacob Wallenberg och Bengt Baron, som nyligen fick 7 miljoner i bonus för att han lägger ner Läkerolfabriken i Gävle, alla dessa får det lite sämre, men det blir knappast dåligt. Vi andra, majoriteten av folket, med vanliga jobb, vanliga inkomster och vanliga liv, vi får det bättre. Vi får det bättre för att det också är bättre för hela samhället. Jämlika samhällen är bättre än ojämlika.

Ett samhälle där vi gemensamt tar hand om varandra, där vi alla kan känna en trygghet inför framtiden. I det samhället vill jag leva och det är det samhället jag tänker sträva efter att bygga, tillsammans med er!

Tal av Joel Sundström
joel1majMina vänner, Sverige har idag styrts av en borgerlig regering i 2400 dagar. Det märks på Sverige. Vi märker för varje dag som går att orättvisorna ökar i vårt land och dom ökar i vår kommun. Vi vet att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökar kraftigt. Var fjärde ungdom i vårt land får inget jobb. 427000 människor – pappor, mammor, bröder, systrar, kusiner, morföräldrar och farföräldrar – är öppet arbetslösa samtidigt som företagen blir färre. Högerregeringens privatiseringar av vårt gemensamma slår rekord år efter år. Vinsthungriga storföretag och riskkapitalbolag har börjat att ta över skolor, sjukhus och äldreboenden. Blöjor har börjat vägas i äldreomsorgen. Sjuksköterskorna får färre arbetskamrater och springer fortare samtidigt som bolagens vinster blir större.
Trots totala vinster på närmare 9 miljarder så försätts dom här privata verksamheterna systematiskt i konkurs när de inte är tillräckligt lönsamma. Efter 2400 dagar med borgerligt styre så kan vi konstatera: arbetslösheten ökar, trygghetsförsäkringarna har raserats, utanförskapet ökar och klassamhället ökar. Kort sagt: arbetarvärderingar och högerpolitik går inte ihop.

Det är ett faktum att Sverige ser ut så här 2013 och Bollnäs är ju en del av det. När vårt land ser ut på det här sättet så behöver vi göra någonting. Hos riksdag och regering i Stockholm så får utskott kontinuerligt ställa in möten eftersom det inte kommer några förslag från regeringen att behandla. Man får helt enkelt inte ihop en dagordning. Regeringen står handfallen, utan pondus och utan handlingskraft. Istället för att kompensera för den misslyckade politiken – erkänna bristerna – göra om och göra rätt – så är  ju företrädarna för högern alltid oerhört nöjda.  Vi behöver andra kraftfulla åtgärder än att vi kan söka skattefinansierat bidrag för att hyra bartender eller när vi vill rengöra poolen. Det senaste är en moderat riksdagsmotion där man kräver att spritdrickning i limousiner bör få vara tillåtet i större utsträckning än idag. Limousiner, pooler och drinkblandning i sin ära men när det gäller dom tunga samhällsproblemen som påverkar din och min vardag: jobben, klassklyftorna, de sjunkande skolresultaten, så är det noll och ingenting.

För att komma tillrätta med problemen behövs en starkare vänster. Det är helt uppenbart att Vänsterpartiet och en radikal arbetarrörelse gör skillnad. I våra nordiska grannländer ingår vänstern i regering och oavsett vad Anders Borg säger så går det bättre för våra grannländer. Vänsterpartiet är idag det enda partiet som kraftfullt vågar säga ifrån det som nu sker. Vi tycker inte att halverad restaurangmoms eller ännu mer vinst till storbankerna är ansvarsfullt. Storbankerna gjorde 80 miljarder i vinst före skatt förra året. Samtidigt så plockade välfärdsföretagen ut 8,7 miljarder av våra skattepengar i vinst.  Då tycker vi att det är rimligt att dessa får gå in och bidra mer till det gemensamma. På så sätt finansierar det här partiet satsningar som får oss ut ur dom här orättvisorna.

Dessa prioriteringar präglar också politiken som vi vill föra här i Bollnäs. Att rösta rött gör skillnad lokalt. Trots svåra utgångslägen ute i Sveriges kommuner skapar vi förändring redan nu – idag! Vänsterpartiet i Kiruna har genomfört gratis bussar. Ett fantastiskt framsteg både för miljön och för att bekämpa klassklyftor. Vi storsatsar just nu mot ungdomsarbetslösheten i Umeå, vi tar bort vinsten i välfärden i Norrköping, vi satsar på höjda kvinnolöner i Malmö. Vänsterpartiet i Bollnäs har därför ett tydligt meddelande till alla invånare i Bollnäs Kommun. Vårt parti kommer att ha att kämpa stenhårt för att införa detta även i Bollnäs! Vänstern har visat vägen och visat att det är möjligt.

Slutligen. I tider när Sverige har blivit ett kallare land måste arbetarrörelsen komma tillbaka. Vi känner att vinden börjar vända, vi får större självförtroende. Ärligt talat så är vi ganska trötta på orättvisorna nu. Vi har inte råd med fyra år till där fattig blir fattigare och förmögen blir förmögnare. Tillsammans ska vi vända den här skutan åt rätt håll. I Bollnäs, i landsting och i riksdag. För vi har ett kraftfullt instrument till rejäl förändring. Vi har ett fantastiskt instrument för att åstadkomma förändring. Det instrumentet är röstsedeln och den ska vi använda.

Med röstsedeln kan vi se till att vi för förändring. Att den moderata statsministerns 2400 dagar snart får ett slut är isåfall en förutsättning.

Tal av Maria Forssell Mörk

Kamrater! Vi lever i en tid där nyliberalismen frodas, och när våra barn och barnbarn tittar tillbaka i historieböckerna kommer det att stå, att 2010 talet,  det var det årtionde då det solidariska samhället avvecklades för gott  och man bytte system, från att ha haft en allmän välfärd, där alla räknades,  till att återgå till 1800-talet fast i modern tappning.

mippa1majVi har fått åter de livegna i fas 3, synsättet att sjuka och arbetslösa är tärande och på köpet en främlingsfientlighet, då människor insett att för att överleva i det här kalla samhället så måste man se om sitt eget hus och bli egoister som betraktar sina medmänniskor med skepsis.
Men det här startade mycket tidigare! 1980  ansåg Gösta Bohman och moderaterna att den offentliga sektorn var för stor och gav minskade anslag för vård skola och omsorg, sen har den nyliberala politiken bara rullat på och sett till att den allmänna välfärden urholkats och för varje borgerlig regering har arbetet fortsatt, för att krossa det som byggts upp av arbetarrörelsen sen början på 1900-talet.
Men…
Man har strax kommit till vägs ände. För det är dags att sätta stopp för det nyliberala experimentet nu, och det är dags att berätta sanningen om den borgerliga politiken.
Kamrater!
Skattesänkningar ger inte fler jobb. Sänkt bolagsskatt löser inte arbetslösheten, RUT-avdraget ger inte en bättre äldreomsorg, utförsäkringar ger inte en friskare befolkning. Återhållsamhet med staliga skattemedel till kommuner ger inte en ökad tillväxt. Vinstdrivande bolag i skola ger inte bättre skolresultat.
Om något av det här var gällande, hade vi sett resultat för länge sen, men tyvärr fungerar vare sej utarmning, eller idén med att det privata ska sko sej på allmänna skattemedel. Borg kan inte längre säja att Sverige klarat sej bra trots den ekonomiska krisen. Man gick till val med löften om full sysselsättning, men Borgerlig politik har bara försämrat Sveriges läge i finanskrisen. Det enda vi fått är massarbetslöshet.
För att ändra på det här måste vi först och främst byta regering, byta politik, och sätta jobben högst på agendan,
V åra föregångare drev inte kampen för full sysselsättning som en politisk pamflett. De byggde inte en stark a-kassa för skojs skull. De gjorde det med vetskap om vad massarbetslöshet gör med ett samhälle.
Kamrater!
Vi måste:
* bort med vinster och riskkapitalister  i välfärden
* bort med jobbskatteavdrag till höginkomsttagare
* bort med fas 3
Vi måste få:
* höjda tak och sänkta golv i sjukförsäkringen
* statliga garantier som ger ungdomar jobb med riktiga löner
* mer bostadsbyggande
* fler händer i vården
* anställa fler lärare
* ge människor en möjlighet att utbilda sig
Vi måste ha en stark vänsterpolitik, för vänsterpolitik är det enda som ger en tryggare välfärd.
Det är trygghet Sverige behöver, inte några sänkta skatter. Och i september är det dags att se till att få det, i september avsätter vi den borgerliga regeringen.
Kamrater!
Låt valrörelsen börja!
Upp till kamp!
Det här inlägget postades i 1 maj. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *