Månadsarkiv: december 2010

Ny majoritet i Bollnäs Kommun

Meddelande om ny majoritet i Bollnäs kommun!
Vi har ingått i valteknisk samverkan där vi står fria politiskt men arbetar med respekt för varandra. Detta är de partier som ingår i den nya valtekniska samverkan. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet.
Med det klimat och den respekt som funnits under förhandlingarna så tror vi att vi kan ro detta i land.
De uppdrag vi  fått för Vänsterpartiets del är följande:
 
Kommunstyrelse en ordinarie och en ersättare med den ordinarie även i arbetsutskottet.
 
Barn och utbildningsnämnden en ordinarie
 
Socialnämnden en ordinarie som även sitter i arbetsutskottet.
 
Nämnden för lärande och arbete ordförandeposten samt en ersättarplats
 
Tekniska nämnden en ersättare
 
Bollnäs Bostäder 1:e vice ordförande
 
Valberedningen ordförande
 
Överförmyndarnämnden en ersättare
 
Anna-Maria Forssell Mörk
Vänsterpartiet Bollnäs

Barnfattigdomen

I Sverige idag finns ca 345 000 barn som lever i fattigdom, sedan 1999 har de ökat med 13.5 %.
 
Ska det verkligen behöva finnas fattiga barn i ett av världens rikaste länder? I ett land som berömmer sig om att ha en väl utbyggd välfärd och stabila sociala trygghetssystem? Tror nog de flesta svarar, att det är inget man vill.
 
I en rapport som konsumentverket gjort, så konstaterar man dock, att skattelättnader för de som redan är etablerade på arbetsmarknaden, har FÖRSTÄRKT inkomsskillnaderna i Sverige. Jobbskatteavdraget, har INTE gett de arbetslösa några mer jobb, det har ENBART ÖKAT klyftorna ännu mer. 
 
Om man roar sej med att titta på statistiken visar den att under den borgerliga regeringen har ”den rikaste tiondelen män fått över 200 gånger så höga realinkomstökningar som den fattigaste tiondelen kvinnor. När man kan kalla det för minskade klyftor och komma undan med det har nyspråket nått nya, tidigare oanade, nivåer.
 
Och de som drabbas hårdast av den politik som förs, är barnen.
Samhället ställer också motsägelsefulla krav på fattiga föräldrar. De förväntas vara ansvarsfulla och inte köpa onödiga saker, men man tycker också att det är märkligt ifall en familj inte kan köpa gympaskor åt sin barn, cykel, mobiltelefon etc
 
Man har i rapporten intervjuat familjer med svag ekonomi och många betraktar den situation de lever i, som ohållbar. Pengarna räcker inte hela månaden, man får avstå från sånt som andra tycker är självklart, ex simundervisning eftersom man inte har pengar till inträdet på badhuset . Och ofta lever föräldrarna på billigast billigast mat, för att kunna köpa det som barnen behöver.
 
Dagens fattigdom ser inte ut som gårdagens, vi har en helt annan standard på exempelvis vårt boende, och ett helt annat konsumtionsmönster. I dagens samhälle, uttrycker man delaktighet i sina barn genom konsumtion. Barn till fattiga, kan inte delta i denna konsumtion, de får vara glada om de har mat för dagen. Och trots att vi vet att det finns barnfattigdom i Sverige, och att den ökar, så finns det visst väldigt många i det här landet, som fortsätter rösta i val på partier som inte gör ett dugg för att förbättra situationen.
 
Ett av skälen till att Sverige legat så bra till i sina siffror internationellt förr om åren, är att vi har haft så bra uppbyggda sociala trygghetssystem, system som nu raseras.Samhället har förändrats, solidaritet med våra medmänniskor verkar ha upphört existera.
 
Och ju mer vi missgynnar solidariteten desto mer krymper den. Hur många fattiga kommer Sverige ha om tio år om vi fortsätter titta på – på regeringar som medvetet skapar låglönegrupper och som medvetet gör att alla barn inte får samma chans till en bra start i livet? Ja det undrar jag verkligen.
 
Och Om jag som låginkomsttagare, dock över existensminimum om man räknar ihop det med maken, inte får det att gå ihop, hur skall den som är utförsäkrad, arbetslös, ensamstående med barn då kunna få ihop det. Händer att mina barn fått gå utan vinterskor, inte kunnat få gympaskor, inte har cykel, att vi i slutet av varje månad får leva på havregrynsgröt. Händer att mina barn får avstå aktiviteter i skolan, eller att jag inte kan följa med på saker som är viktiga, just på grund av ekonomin. Och då har vi ändå näsan strax över vattenytan.
 
Det rimmar inte med verkligheten, när vissa envist kör huvudet i väggen och påstår, att läget har blivit mycket bättre med den politik som förs nu. För det har det inte, och siffrorna påvisar det.
 
Det gör att mitt hjärta blöder, oskyldiga barn är de som får betala priset för regeringsmaktens politik. I jul tänker jag på alla barn i familjer som kanske inte ens har råd att äta julmat, som kanske inte får någon julklapp. Det är inte längre barn i nåt U- land långt ifrån oss, de finns här alldeles i närheten, i din verklighet. 
 
Anna-Maria Forssell Mörk

Vänsterpartiet Bollnäs

Fram med sanningen

År 2006 så tog Svenskt näringsliv fram en undersökning om svenska folkets attityd till att vara hemma från jobbet. Undersökningen kan man säja har stor del i att man i riksdagen startade upp jakten på fuskare i försäkringssystemen. Svenskt näringsliv var inte riktigt helt ärliga när man förde fram siffrorna man fått sig till livs. Man undanhöll en hel del.
 
Detta är en skandal tycker jag, då man som organisation för sveriges näringsliv ,har ett stort ansvar som oponionsbildare. Man säjer själva också, att man har det ansvaret, men menar att man inte tror att överutnyttjandet i försäkringarna är utbrett idag och att det är olyckligt om allmänheten, det svenska folket har den uppfattningen. Grejen är ju den, att Svenskt näringsliv har varit med och bildat oponion om överutnyttjande, tagit fram bilden om, att vi svenskar fuskar mycket med sjukförsäkringen, två av tre svenskar tror att fusket är omfattande.
 
Och denna oponion bildades då man presenterade sin undersökning, och valde att utelämna, att 60 procent faktiskt gick till jobbet FAST de var sjuka. Det man istället förde fram var, att 25 % tyckte att det kunde vara helt okej, att vara hemma från arbetet ifall man mådde dåligt pga problem exempelvis inom familjen. Men att endast 5 % stannade hemma fast de inte var sjuka i den bemärkelsen som räknas som sjukdom. Det är en milsvid skillnad med att tycka, och att göra det på riktigt. Och det är en milsvid skillnad på att vara hemma och ha rätt till det, till att gå och jobba fast man är sjuk. Större delen, som egentligen skulle stannat hemma på grund av sjukdom, gick ju faktiskt och jobbade. Fakta är att att försäkringskassan förra året bara hade återkrav på 0.04%, så inga belägg finns att fusket skulle vara utbrett.
 
Svenskt näringsliv håller dock fast vid, att man tyckte det var ett problem att attityden fanns, och att det måste ske en attitydförändring. Själv kan jag dock tycka att den attitydförändring som borde gjorts, var att få sjukt folk att stanna hemma från jobbet. Det kostar förmodligen mer samhällsekonomiskt, när man som smittspridare springer omkring på sin arbetsplats och sprider baciller, än vad det gör när 5 prutteynka procent stannar hemma pga besvär, som är nog så illa, problem i familjen är inte att leka med. Tror på andrum som en del i samhällsekonomin, och att andrum kan göra samhällsekonomin billigare i långa loppet.
 
Nej ner med organisationer som inte är helt ärliga, och som ställer hela system på ändan, bara för att sabotera i de generella försäkringssystemen. Svenskt näringsliv är INTE seriösa, men det verkar passa regeringens syften helt utmärkt.

Anna-Maria Forssell Mörk

Vänsterpartiet Bollnäs

Vänsterpartiets svar på BGif:s frågor om bandyn

Här är vänsterpartiets svar på Bollnäs Giffarnas frågor om bandyarena.

FRÅGOR:
·  Vad tycker ditt parti att bandyn betyder för Bollnäs kommun?

Bandyn är viktig tycker Vänsterpartiet, den betyder mycket för Bollnäs både som kultur och varumärke samt för våra unga att växa upp med gemenskap och idrott, och har en del i det utbud av friskvård och hälsa vi har för vår befolkning!.
 

· Vill ditt parti se en bandyarena i Bollnäs och i så fall vart?

Vi tror det måste till en bandyarena och vi kan inte stå kvar och låta vårt bandylag träna ute eller att låta våra ungdomar o ungdomsverksamheten att ha sämre förutsättningar än i andra kommuner. Vi bedömer det mest realistiskt och hållbart, att bandyarena skall byggas på Sävstaås. Vid broområdet måste till såna kraftiga infrastruktursatsningar pga järnvägsverksamheten, så det kommer kommunen aldrig att ha råd med, de pengarna finns inte idag. Vi befarar också att en hyra i Arena på broområdet skulle p.g.a ovanstående kostnader innebära en stor belastning för klubben och även äventyra ungdomsverksamheten.

  • Vad gör ditt parti för att Bollnäs skall få en bandyarena?

Vi har tagit ett beslut i Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en arena på Sävstaås som kommer att behandlas på kommunfullmäktiges Decembermöte.” Vi tror att det är på Sävstaås det skall dansas”.

  • · Hur viktigt tycker ditt parti att det är med en bandyarena i Bollnäs?

Vi tycker bandyarena är oerhört viktigt. Men vi kan samtidigt inte äventyra kärnverksamhet som t.ex. skola och äldre/omsorg

· Vad skulle du vilja säga är den avgörande orsaken till att bygget av en bandyarena i Bollnäs ännu inte dragit igång?

Vi har väntat på svar från Arenabolaget, som inte kommit, men tycker nu, att det gått alldeles för lång tid, så nåt måste göras för att få fart på frågan, därav utredningen från Kommunstyrelsen om arena på Sävstaås. Vi kommer snart att ha ett möte i majoriteten där vi får olika kostnader preciserade.

· När kan vi förvänta oss att byggstarten blir av?

Vi har förhoppningar att det kan ske under denna mandatperiod.

 
· När kan Bollnäs förvänta sig ha en färdig bandyarena?

Det är svårt att förutse, då den utredning som skall göras, ännu inte är färdig.

Anna-Maria Forssell Mörk

Vänsterpartiet Bollnäs