1.A Majtal av Lasse Langeborg EU-ansvarig i Vänsterpartiet Gävleborg

Jag heter Lasse Langeborg och ansvarar för EU-frågorna inom Vänsterpartiet Gävleborg.

Om drygt 5 veckor, den 7:e juni, är det val till EU-parlamentet.
Ett val som många inte känner till och som ännu fler struntar i.
Vid förra EU-valet var det bara en tredjedel av de röstberättigade Gävleborgarna som gick till valurnorna. Två tredjedelar avstår alltså sin medborgerliga rättighet och skyldighet att göra sin röst hörd!

Vilka är det då som struntar i att rösta. Ja en väldigt stor andel är väljare som är kritiska till EU. Men att avstå från att rösta utifrån argumentet att man ogillar EU eller känner att EU inte går att påverka  innebär att lämna fältet fritt för EU-kramare och högerkrafterna!

60 % av dom beslut som tas här på kommunfullmäktige i Bollnäs styrs av EU-lagar och riktlinjer, vi påverkas alltså i väldigt hög grad av EU vare sig vi vill eller inte och i det läget är det viktigt att vara med och påverka besluten.

Om du har en kritisk inställning till EU och vill se en förändring är Vänsterpartiet det självklara alternativet.

Det finns flera partier som i valrörelsen säger sig vara EU-kritiska.

Ja nästan alla utom Folkpartiet antyder en viss EU-kritik.

Vi har borgerliga partier som pratar om ett smalare men vassare EU men samtidigt röstar dom för utökad överstatlighet i de beslutande församlingarna!

Junilistan profilerar sig som EU-kritiska men stödjer samtidigt den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Och den inre marknaden överordnas fackliga och sociala rättigheter. Det förhindrar också progressiva nationella initiativ på miljöområdet.

Miljöpartiet har släppt sitt krav på EU-utträde och de bruna krafterna på högerkanten är EU-kritiska på en främlingsfientlig grund.

Socialdemokraterna pratar om ett val mellan vänster och höger, men hur trovärdiga blir dom när dom röstar exakt likadant som Moderaterna i över 90% av omröstningarna i EU-parlamentet?

Socialdemokraterna utnyttjade inte ens möjligheten att villkora godkännandet av Lissabonfördraget den 20:e november förra året. För att godkänna fördraget krävdes att tre fjärdedelar av riksdagsledamöterna röstade för. Sossarna hade alltså en gyllene chans att säkra kollektivavtalen och konflikträtten för att förhindra lönedumpning när riksdagen antog fördraget men den möjligheten tog man inte tillvara på.

Adrian Kaba, socialdemokrat, skriver på sin blogg:

"Det vore heltokigt att debattera fördragsfrågan inför valet till europaparlamentet. Socialdemokraterna förlorar mer än något annat parti om vi får en sådan debatt i valrörelsen."

Men kamrater – Irländarna sa nej i folkomröstningen så frågan är i allra högsta grad levande och självklart måste den debatteras i valrörelsen, att sen sossarna förlorar på den debatten och Vänsterpartiet vinner har i alla fall inte jag några problem med.

Kamrater! Vänsterpartiet är det enda trovärdigt EUkritiska partiet.

Vi vill försvara demokratin

Så länge Sverige är med i EU gör vivad vi kan för att påverka. Vi röstar emot förslag som ökar EU:s makt, mendär makten redan är överförd tar vi ställning utifrån vår socialistiska, feministiska och ekologiska grundsyn.

Vi vill bekämpa rasismen

Vänsterpartiet kommer att tillsammans med den europeiska vänstern och andra politiska krafter, som värnar om demokratiska ideal och respekten för alla människors lika värde, bekämpa rasismens och intoleransens spridning i Europa.

Vi vill bekämpa kontrollsamhället

Vi står upp för medborgerliga fri- och rättigheter. På samma sätt som vi i riksdagen arbetar emot FRA-lagen arbetar vi emot att EU ska få utökade möjligheter att kontrollera människor med och utan medborgarskap som befinner sig inom EU:s gränser.

Vi vill stärka de fackliga rättigheterna

Vänsterpartiet kämpar för fackliga rättigheter och för den svenska kollektivavtalsmodellen

som utmanas av EU-systemet med dess fördragsfästa högerpolitik. Vi vill samarbeta med vänsterkrafter och fackföreningar i hela Europa för att bekämpa social dumpning och stärka löntagarnas rättigheter. 

Vi vill arbeta för jämställdhet och mot gubbväldet

Av EUparlamentets 785 ledamöter är 70% män och nästan 50% tillhör den konservativa och religiösa gruppen.

Än sämre ser det ut i ministerrådet, där är 81 % män och i Centralbanken är alla i generalförsamlingen män. Av de som styr det dagliga jobbet i bankdirektionen är 5 av 6 män. I domstolen är 89% män. Det är det gubbväldet vi har att brottas mot.

Vänsterpartiet arbetar för jämställdhet och mot diskriminering och förtryck. I samarbetemed progressiva och feministiska krafter runtom Europa vill vi forma en politik som stärker jämställdheten.

Vi vill bygga ut välfärden

EU ska inte lägga sig i medlemsländernas välfärdspolitik. Förslag som hotar finansieringen av sjukvården måste dras tillbaka liksom idén om att det ska handlas med välfärdstjänster på samma sätt som det handlas med varor.

Vi vill rädda klimatet

Vänsterpartiet prioriterar klimatfrågan både nationellt och internationellt. Vi kommer att verka för överenskommelser och samverkan kring miljö- och klimatfrågor inom EU. 

Vi vill avskaffa jordbrukspolitiken

EU:s jordbrukspolitik är dyr och byråkratisk. Vinnare är EU:s storbönder, förlorare är småbönder i tredje världen. Vi vill att jordbrukspolitiken ska styras nationellt och attekologisk produktion ska gynnas.

Vi vill förändra regionalpolitiken

Det allra mesta av budgeten för regionalpolitik ska föras tillbaka till nationell nivå. Hundratals miljarder kronor tar omvägen över Bryssel. Medlemsländerna betalar, men EU-byråkratin beslutar om hur pengarna används. Bedrägerierna är omfattande.

Vi vill riva "Fästning Europa"

Fästning Europa får allt högre murar. Vi arbetar aktivt för att humanisera EU:s asyl- och flyktingpolitik så att varje människa inom EU tillerkänns sina mänskliga rättigheter oavsett ursprung eller medborgerlig status.

Vi vill bekämpa reaktionära krafter

Vi tar strid mot fundamentalistiska lobbygrupper som försöker inskränka kvinnors rätt till abort och HBT-personers rättigheter.  

Vi vill bekämpa internationell brottslighet

Vi vill ha ett utökat internationellt samarbete för att bekämpa grov brottslighet som människohandel, narkotikasmuggling och gränsöverskridande ekonomisk brottslighet. Arbetet bör ledas av Interpol i samverkan med de nationella polismyndigheterna.

Vi vill stoppa EU:s militarisering

Vänsterpartiet bekämpar EU:s militarisering och Sverige ska inte medverka i en anpassning till Nato. Om svensk trupp ska delta i internationella insatser ska dessa vara beslutade och ledas av FN.

Vi vill sänka EU-parlamentarikernas arvoden

Vänsterpartiet motsätter sig en höjning av arvodena till 86.000 kr. Tillsammans med övriga förmåner innebär det en orimliga summa på 145 000 kr skattefritt i månaden. Vi kräver att arvodet skall vara 41.000 kronor i månaden för både EU-parlamentariker och riksdagsledamöter.  

Vi vill upprätta en social alkoholpolitik

Viverkar för att möjligheterna att bedriva en restriktiv alkoholpolitik återupprättas. Denna ska bestämmas nationellt och bedrivas utifrån sociala grunder.

Vad gör Vänsterpartiet i EU-parlamentet?

Vänsterpartiet tillhör gruppen den förenade vänstern, GUE/NGL i EU-parlamentet. Den består av olika vänsterpartier varav många också med grön inriktning. Liksom Vänsterpartiet är de kritiska till EU:s utveckling.

Våra EU-parlamentariker har varit mycket aktiva och utnyttjat det utrymme som finns för att påverka. De har engagerat sig mot tjänstedirektivet, Lavaldomens konsekvenser och för folkomröstning om Lissabonfördraget. En avgörande insats har gjorts för att få in köttindustrins klimatpåverkan i debatten, och partiet hade en viktig roll vid framtagandet av EU:s nya kemikalielagstiftning och arbetar nu för långtgående utsläppsminskningar för att bekämpa klimatförändringarna.

Vänsterpartiet har prioriterat arbetet för kvinnors rättigheter, med kampen mot våld mot kvinnor, sexslavhandel och prostitution samt rätten till fri abort. Vi ansvarade för behandlingen av ett direktiv för tjänster i hamnar och hittade en kompromiss som stoppade en privatisering. På vårt initiativ krävde EU-parlamentet offentliggörande av information om förhandlingarna om åtgärder mot brott mot upphovsrätten – ACTA. Vänsterpartiet har fått EU-parlamentet att agera hos Eritreas myndigheter för att den svenske journalisten Davit Isaak ska släppas fri. Vänsterpartiet har i samarbete med FN:s goodwill-ambassadör Nicole Kidman fått med sig EU-parlamentet i kampanjen. "Say NO to Violence against Women".

Kamrater – Vänsterpartiet åstadkommer förändring!!!

Vilket är Vänsterpartiets alternativ?

Vänsterpartiet ser samarbete mellan människor och stater över hela världen som en förutsättning för demokratisk utveckling och för att kunna bygga en framtid som präglas av fred, jämlikhet, solidaritet och hållbar användning av våra begränsade resurser. EU lever inte upp till de krav på folklig förankring, demokratisk styrning och öppenhet som måste genomsyra internationellt samarbete.

Vårt alternativ tar avstamp i kravet på en ny ekonomisk världsordning som motverkar utplundring av tredje världen, krig och stormaktspolitik. Internationell facklig kamp är en förutsättning för att skapa en progressiv ekonomisk utveckling som motvikt till de kapitalistiska stormakterna och de transnationella företagens makt. EU:s fördragsfästa kapitalism står i direkt motsättning till de solidariska lösningar på globala problem som är nödvändiga.

I Vänsterpartiets vision ska samarbetet vara öppet för alla Europas länder som uppfyller krav på demokrati och mänskliga rättigheter, och inte diskriminera länder och människor utanför Europa. Där finnsinget fördrag som slår fast den politiska inriktningen. Samarbetet ska vara flexibelt och länderna avgör själva på vilka områden som de vill delta. Där finns ingen plats för en byråkrati med monopol på att lägga lagförslag eller en domstol som står över demokratin.

Där tar länderna själva initiativ till beslut och under demokratisk kontroll ser till att de förverkligas. EU-parlamentet kan ersättas med en församling av ledamöter från de nationella parlamenten. Denna bör endast behandla gränsöverskridande frågor som miljö, sexslavhandel och skydd för löntagare. Vänsterpartiet vill stärka Europarådets roll i det europeiska samarbetet för utveckling av demokratin och försvar av de mänskliga rättigheterna.

Kamrater – Det finnsinget folkligt stöd för att bygga en europeisk superstat. Därför behövs det både EU-kritiska röster och människor med visioner om ett annat, mer demokratiskt samarbete i Europa.

En förändring är möjlig. Jag tror på den förändringen. Vår uppgift är att förändra EU och i den kampen är just Du och Din röst nödvändig.

Därför behöver vi Din röst den 7 juni. Vänsterpartiet är det enda EU-kritiska partiet som tillsammans med våra syster- och broderpartier utgör en motkraft till högerkrafterna i Europa.

Vi är folkets röst för ett fritt, öppet och demokratiskt Europa.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *