Månadsarkiv: september 2008

Vårdbidrag – kvinnofälla

Anders Eklund skriver i sin ledare den 26/9 att han tycker det är ”direkt motbjudande när politiker och andra debattörer använder uttrycket kvinnofälla, som ett slagträ i debatten om barnomsorg”. Vi tycker att Anders förringar vad debatten om kommunalt vårdnadsbidrag handlar om, och försöker förenklat få det till att handla om valfrihet. Men det är inte så enkelt, det handlar om så mycket mer, om att inte rasera den feministiska kampen för lika villkor på arbetsmarknaden, för rättvisa löner, jämn arbetsfördelning i hemmet och jämn maktfördelning i samhället..

Man måste vara medveten om, att inkomstklyftorna ökat, mellan 2004 och 2005 så ökade skillnaden mellan mäns och kvinnors medianinkomster, med 1600 kronor. Enligt studier som gjorts i andra länder som infört vårdnadsbidrag, så är det kvinnan som valt bidraget, och hon har stannat hemma med barnen, eftersom det oftast är kvinnan, som har den lägsta inkomsten. Mannen har fortsatt att arbeta. Detta slår direkt emot kvinnans ekonomi, ofta tappar kvinnorna förankringen på arbetsmarknaden och följer inte med i löneutvecklingen. En så kallad kvinnofälla!

Man kan inte heller säja, att kommunalt vårdnadsbidrag är rättvist eller skulle kunna vara en valfrihet för alla, då den som har föräldrapenning, sjukersättning eller arbetslöshetsersättning, inte kan få vårdnadsbidrag. Det är inget som en ensamstående förälder heller skulle kunna nyttja, då bidraget bara är på 3000 kronor. Det gynnar bara den som har en make/maka/sambo som tjänar bra.

Anders argumenterar också i ena meningen, att det är för att föräldrar skall få större valfrihet att välja barnomsorg. Man kan redan idag välja mellan privat eller kommunal förskola, dagmamma, kooperativ eller Montessoriförskola. Han skriver också om att jobba med att ta hand om andras barn- istället för sina egna. På det vill jag bara svara, det är inte ett yrke att vara förälder och att "lön", (vad den sen kallas) skall utgå! Studier visar också, att de som har vårdnadsbidrag, väljer att stanna hemma med barnen, inte att anlita någon för att ta hand om barnen när denne arbetar.

I en annan mening skriver han om att föräldrar vill ha mer tid att umgås med sina barn, Vi tycker då att ett kommunalt vårdnadsbidrag är helt fel väg, då man raserar jämnställdheten i samhället, och det finns andra vägar att gå, till exempel genom en mer utbyggd föräldraförsäkring och 6 timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. Regeringen borde också ta löneskillnaderna på allvar och återuppta handlingsplanen om jämnställda löner, som antogs under den förra regeringens mandat period.

 Anna-Maria Forssell Mörk (v) Ann-Renée Forsström (v)

Jobbavdrag-värdelöst!!!

Regeringens nya jobbavdrag får hård kritik av LOs ekonomer och trots detta planeras ytterligare skattesänkningar nästa år till alla dem som redan har ett arbete. Det bekräftar bara vilken syn regeringen har på de som är arbetslösa och sjuka, de är latmaskar och fejkar sjukdom…

Vänsterpartiet kan bara se att regeringens retorik om att få bort utanförskapet är rent nonsens, som vilseleder människor och att det enda man gör, är att skapa en underklass som aldrig kommer att ta sej in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Den som inte haft förmånen att hitta ett arbete, hamnar slutligen i "jobb och utvecklingsgarantin", där är det "samhällstjänst" som gäller, ett arbete till lägre lön och sämre villkor, som i längden leder till lönedumpning på resten av arbetsmarknaden, och som i praktiken gör att allt arbete inte lönar sej…

Vänsterpartiet tycker det är fel att försämra villkoren, för dem som "trots" regeringens politik inte lyckats hitta ett arbete/lyckats tillfriskna, för det har visat sej att effekten av den borgerliga arbetsmarknadspolitiken är försumbar och att majoriteten är kvar i "utanförskap" och har fått det sämre…Och detta under en högkonjunktur!

Vi funderar bara hur det kommer att se ut för de arbetslösa och sjuka i framtiden, nu när konjunkturen vänt och med regeringens omvända "Robin Hood politik"!?, Vi vet i alla fall, att många människor kommer att hamna i statistiken hos kommunernas socialtjänst, istället för i arbetslöshets/sjuk statistiken…ett sätt att bolla över problemet någon annanstans….

Vi tycker det är tragiskt!

Anna-Maria Forssell Mörk  ordförande (v) Ann-Renée Forsström (v) gruppledare