Månadsarkiv: juni 2007

Manifestation mot rasism. Tal av Ann-Renée Forsström (Vänsterpartiet) 6 Juni 2007

Jag ska prata lite om några vanliga påståenden när det gäller invandring och invandrare.

Informationen har jag tagit ur ett material som ungdom mot rasism tagit fram och det heter ”SVAR PÅ TAL”

  

Vi har inte råd! Och vi behöver istället satsa på vara barn gamla och sjuka hör man ofta sägas av rasistiska och högerextrema grupper.

Att ställa grupper mot varandra är farligt och oansvarligt. Det var så allting började i Nazityskland inför förintelsen.

 

"Sverige har inte råd att ta emot ALLA invandrare" hör man sägas.

Att invandringen betyder en ofattlig belastning på den svenska ekonomin är en vanlig fördom som många rasistiska och högerextrema organisationer använder sig utav. Påståendet är dock bara en fördom som inte på något sätt finns förankrad i verkligheten.

 

Ett antal avhandlingar i nationalekonomi har visat på motsatsen.

Det absolut dyraste som finns i den svenska välfärdssamhället är förskola och grundskola.

De flesta flyktingar kommer hit i en ålder då de inte kostar så mycket som man gör i förskola och grundskola. Det är alltså billigare för Sverige att ta emot en flykting än att ett barn föds i landet.

 

Även om det tar ett par år för en invandrare att lära sig språket, fortbilda sig och skaffa ett jobb, så är de i jämförelse med någon född i landet en nationalekonomisk vinst!!!!!!!!!!

 

Invandring stöttar upp vårt välfärdssamhälle och hjälper till att finansiera förskola, grundskola äldreomsorg och vård för ALLA.

 

Även om en invandrad person inte får jobb och tar del av det svenska socialförsäkringssystemet, är denne person en mindre belastning än ett barn som föds och växer upp i Sverige och detta även om den svenskfödda skulle få jobb direkt efter gymnasiet.

 

"Sverige är det land som tar emot flest invandrare" tror man sig också veta.

Faktum är att  Sverige inte ens finns bland de topp 20 av de länder som tar emot eller har flest flyktingar i landet.

Sverige återfinns först på 29:e plats. Länder som Afgahanistan, Pakistan, Ryssland, Burundi,  Angola, Azerbadjan, Kina och Saud Arabien ligger långt högre än oss.

 

"Varför skall vi betala för att det skall byggas en massa moskéer" det här är också en vanlig fördom.

Först och främst måste vi klargöra att det aldrig byggts en massa moskéer i Sverige. Det finns idag mindre än 10 stycken och ingen av dem har byggts med offentliga medel. Samtliga har byggts med församlingens insamlade pengar och utländska bidrag.

Sedan måste man fråga sig vad en massa moskéer innebär, vad står det för? Jämför man med antalet kristna kyrkor som finns i Sverige så är antalet minimalt, då svenska kyrkan använder 3500 stycken kyrkor, och då räknar man inte dem som inte är i bruk. Samtliga av dessa kyrkor har byggts av statliga medel.

 

Ja det här var en del exempel på hur myter och fördomar om invandring kan se ut.

Man kan urskilja en skrämmande trend där invandring och mångkulturalism allt mer ses som ett hot.

 

Idag är antirasismen relativt utbredd och framförallt en politisk självklarhet, tyvärr har dock den antirasistiska gräsrotsrörelsen minskat och även om få idag öppet skulle anse sig stå för rasistiska värderingar så är smygrasismen utbredd.

 

Vi tror på ett samhälle där ALLA har rätt att finnas! Enda sättet att nå ett demokratiskt samhälle är genom dialog och samförstånd.

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Maria Forsells tal vid antirasistiska manifestationen den 6 Juni

Det finns främlingsfientlighet i vårt samhälle, och den utövas för det mesta av en helt vanlig medelsvensson. köksbordsrasister brukar jag kalla dom, och det kan vara din granne, en så kallad vän eller någon i familjen.

  

Helt plötsligt bara ploppar det ur munnen på dom:

–         att invandrare kommer hit och tar våra jobb

–         att de går före i vårdkön

–         att de är högljudda och att vi måste hjälpa våra egna först, och så vidare så kan de gå på "köksbordsrasisterna" oftast helt oemotsagda.

 

De brukar också tycka att om dom verkligen nu skall komma hit till Sverige, så måste de ta seden dit de kommer. För så måste vi svenskar göra, om vi far utomlands. De ska börja fira svensk jul och midsommar, försöka prata svenska utan brytning och börja äta svensk husmanskost.

 

Svensk husmanskost som idag består av  turkiska kåldolmar, amerikanska hamburgare, italiensk spagetti eller ungersk korv stroganoffDe måste sluta utöva sin religion och får absolut inte bära slöja, för då är de inte några goda invandrare. Köksbordsrasisterna tror att det är integration.

 

Vad de inte förstått, är att Mustafa och Ali inte kommit hit för att bli svenskar, de har kommit hit för att fly undan krig och förtryck i sitt hemland. Köksbordsrasisterna har inte heller förstått att ordet integration betyder att man har rätt att behålla sin kulturella identitet och har rätt att få vara den man är, man måste inte stoppas in i nåt fack.

 

Integration är också en process som pågår hela tiden, den har varken början eller slut och det finns inga tydliga kriterier på när man är integrerad.

 

Media bidrar starkt till de krav som vi ställer på de nya svenskarna och den bild vi har av dem. Ett exempel är att om en invandrartjej mördats, så skriver media genast om hedersmord och extrema avarter  inom en viss religion och ALLA dras över en och samma kam.

            

Den bild som framhålls är oftast fel och snedvriden, och det som  är viktig om vi vill att integration skall lyckas, är att  samhället  måste förverkliga möjligheten –lika för alla och lika utfall, det kan göras om media hjälper till att sprida riktig information och kunskap.

 

 

Köksbordsrasisterna kan vara samma människor, som helt utan att blinka tycker att Hitler var en hemsk människa och varför flydde inte judarna undan hans hemska förföljelse. Då var det helt ok att fly!

Vid såna tillfällen kan man kontra med, att det är ju precis samma sak, för de människor som flyr undan sina hemländers förtryckarregimer.

Dom kommer hit för att de blivit förföljda, torterade eller på annat sätt blivit utsatt.  För att de tillhör en viss befolkningsgrupp, bekänner sej till fel religion, eller talar fel dialekt, har fel politisk livsåskådning, osv.

Om köksbordsrasisterna hade att välja på att dö eller fly, för att kunna vara sej själva, vilket tror ni att de skulle välja?

 

Vi måste alla arbeta med att sprida kunskap och sluta tänka i termer som vi och dom, utan vi måste betrakta oss alla som medborgare i vårt land och man ska inte behöva bli svensk för att bli erkänd som likvärdig medmänniska.

 

Vi måste också börja ge "köksbordsrasisterna" svar på tal!

 

Och så vill jag avsluta med att citera svensk/kurdiska komikern Özz Nujen  vars ord på ett bra sätt innefattar den svenska intergrationsproblematiken.

 

"Jag har inte flytt från Turkiet för att bli svensk, utan för att få vara kurd"

Vänsterpartiets landstingsgrupp splittrad i ambulansfrågan

Vänsterpartiets landstingsgrupp är splittrad i ambulansfrågan. Vi var åtta stycken närvarande när beslutet togs. Resultatet av omröstningen blev 4-4 och därmed hade ordförande utslagsröst. Vi som var emot var: Conny Englund (Söderhamn), Ann-Renée Forsström (Bollnäs), Anna-Maria Forssell Mörk (Bollnäs) och Veronika Pellén (Hofors). Det finns flera skäl till att vi var emot:

  

1, Vi tycker att ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt och skall därför tas av landstingsfullmäktige.

2,Det finns en stor opinion emot förslaget och en stor oro hos berörd befolkning. Vilket talar för att ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt.

3, När beslutet om att införa narkossjuksköterskor i ambulanserna togs, så var det i samband med att strukturförändringar gjordes (bl.a 3A-beslutet) och syftet var att stärka ambulanserna och öka tryggheten.

4, Man pratar om en bemanning av ambulanssjuksköterskor i framtiden, dessa finns inte idag och tar fem år att utbilda.

5,Vi har inte fått svar på vad som händer med de narkossjuksköterskor som idag har 50% tjänstgöring på ambulansen och 50% på sjukhuset. Hur kommer det att se ut och hur påverkar det annan verksamhet på sikt?

6, Ambulanser och narkossjuksköterskor är en viktig symbolfråga. Även om den medicinska säkerheten skulle kunna säkerställas med det nya förslaget, så har vi ett tydligt ansvar beträffande känslan av trygghet för befolkningen. Detta speciellt då ambulansen och narkossjuksköterskorna nu står för den tryggheten i och med de strukturförändringar som landstinget gjort.

Med andra ord så anser vi att beslutet måste tas i ett paket man måste se helheten och dess konsekvenser. Vidare bör beslut av den här kalibern tas av landstingets högst beslutande organ det vill säga landstingsfullmäktige.

 

Conny Englund Söderhamn

Ann-Renée Forsström Bollnäs

Anna-Maria Forssell Mörk Bollnäs

Veronika Pellén Hofors