Författararkiv: andfal

Under sin tid vid rodret har den borgerliga regeringen redan lyckats genomföra omfattande försämringar av det svenska välfärdssystem som arbetarna under åratal byggt upp.

Den borgerliga regeringen blev vald på löftet att bryta utanförskapet, ett utanförskap som under mandatperioden ökat med en kvarts miljon enligt regeringens egna prognoser. Och där till kommer försämringar i sjukvårdssystemet som är en tickande bomb Idag har vi en … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Regeringens låglönelinje!

Höjning av jobbskatteavdraget är ett sätt att få fler i arbete hävdar den borgerliga regeringen. I själva verket handlar det om att få folk att ta jobb med lägre löner. En låglönelinje med andra ord! Argumentet för att jobbskatteavdraget leder … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet behövs mer än någonsin!

Det är svårt att se arbetarrörelsens löften till människor svikas gång på gång. Dagens socialdemokrater bryter sina historiska löften -Försvara människors rätt till ett bra liv. -Vi ska ha råd med människorna. Arbetarrörelsen byggde värn mot marknaden! Många människor som … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet accepterar inte en tillbakagång av förskolan!

I barn- och utbildningsnämndens förslag till nivåanpassning i Bollnäs kommun 2010-2012. föreslås den samlade skoldagen för förskoleklasserna att upphöra (en tillbakagång på minst 15 år i tiden). Nuvarande skolform har tagit många år att bygga upp och är förberedande inför … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Interpellation om situationen för personal vid planerade operationer i Bollnäs!

Operationscentra är en viktig del i Bollnäs Sjukhus som helhet!Därför blir vi orolig när vi finner att det finns en stor oro hos personalen på operationscentra i Bollnäs och med anledning av detta har en av Vänsterpartiets ledamöter i landstingsfullmäktige … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

NEJ till LOV- lagen om valfrihetssystem

På socialnämnden den 22 oktober så röstade vår ledamot Ann-Renée Forsström med instämmande av Miljöpartiets Britt-Marie Rosenqvist avslag på ärendet om valfrihetssystem Yttrande i samband med avslagsyrkande beträffande LOV ärende 9 "Valfrihet i äldreomsorgens verksamhet enligt LOV –lag om valfrihetssystem. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kompetenssänkning i kommunen.

På socialnämnden den 22/10 i ärendet: Förslag till åtgärder med möjlig effekt från och med 2010 Yrkar Vänsterpartiets ledamot Ann-Renée Forsström, med instämmande av Britt-Marie Rosenqvist (Mp) avslag på 6:e att-satsen : att reducera antalet sjuksköterskor med 3 årsarbetare och … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nu får det vara nog med dessa märkliga affärer !

Har upptäckt att arbete i anslutning till ”Lindexhuset” Gamla PRIX som numera ägs av Själsö har påbörjats. Kommunens arbete består bland annat av att man skall sänka delar av gågatan för att få ingången att hamna i nivå med gatuplanet. … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Interpellation om GUMPELS

Nedan kan ni läsa den interpellation som är inlämnad till kommunfullmäktige från två Vänsterpartiets ledamöter. Vi gör detta för att vi tycker att det är dags att ungdomarna får besked och därmed också möjlighet att fortsätta utveckla sin ungdomsgård.   … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Frågor kring Växsjö skola

Vi i Vänsterpartiet har en del frågor när det gäller renoveringen av Växsjö skola:   Vi vill veta de totala kostnaderna för de olika alternativen Ombyggnation av nuvarnade Växsjö skola? En redogörelse (inte antagande eller uppskattande tagna ur luften) för … Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar