Månadsarkiv: februari 2013

Utbildningsdag för förtroendevalda i Söderhamn

blogger-image--256516352Gävleborgsdistriktets partiföreningar träffades under lördagen i Söderhamn. I stora drag handlade dagen om vilket ansvar man har som förtroendevald, nya regionsindelningar samt besök från vår partisekreterare Aron Etzler. Aron talade bland annat om hur Vänsterpartiet under det senaste året förnyat sitt inre arbete, hur vi uppfattas av väljare och hur vi kan växa.

En mycket intressant dag!

 

Debatt: Ordning och reda i skolan är inte synonymt med tidiga betyg

JoelHjärnblödningen var hotande nära när undertecknad i sällskap av morgonkaffet läste om Moderaternas förslag till betyg från tredje klass. Det är tydligt att maktkampen borgerliga partier emellan är enorma i skolfrågan.

Moderaterna är numer villiga att gå längre än Folkpartiet i betygsfrågan. Anledningen till mitt eget förhöjda blodtryck när jag läser de borgerliga resonemangen kring tidiga betyg är den erfarenhet jag själv fått av betygspress under skolåren. En tid där jag upplevde en betygspress som la sig som en våt filt över glädjen till mitt eget lärande. Den ständiga jakten på en bättre bokstav upplevdes av mig som förödande för det centrala som skolan ska stå för: glädjen till lärandet.

Där vill inte jag att våra nioåringar ska hamna. Jag vill att vi på detta område går åt ett helt annat håll än den Folkpartipräglade skola som min dotter snart kommer att vara en del av. Jag tror nämligen inte att bokstavsbetyg är svaret på den svenska skolans ständigt sjunkande resultat. Jag tror tvärtom att en bokstav på ett papper inte ger en fullständig bild av de kunskaper som skolan tillgodosett. Det säger sig självt att andra tillvägagångssätt som till exempel utvecklingssamtal och utvecklingsplaner skulle ge en mer fullständig bild av hur kunskapsnivån ser ut, vad som är bra och vad som behöver komplitteras. Om inte annat en mer human metod när vi talar om nioåringar.

Ordning och reda i skolan är under inga omständigheter synonymt med katederundervisning och bokstavsbetyg. Året är 2013 och vi vet bättre än så. Ordning och reda är för mig en skola där barnen behåller intresset och nyfikenheten för lärandet längre än vad man gör idag. Det är lärare som får möjligheten att lägga mer tid på eleven, mer tid till utvecklingssamtal med föräldrar istället för rena bokföringstekniska åtgärder vid betygssättning.

Det är en skola där vi inte anser att ett betygspapper är den huvudsakliga metoden för föräldrakontakt. Ordning och reda i skolan för mig är att utgå ifrån det positiva kring eleven. På dessa områden är skillnaderna mellan mig och borgerligheten enorm då deras skola faktiskt gör tvärtom: utgår ifrån vad eleven inte kan och gärna i så tidig ålder som möjligt.

Jag avundas inte på något sätt de lärare som i borgerlighetens skola ska tvingas berätta för nioåringar och tioåringar att de inte räcker till. Jag hoppas att en annan regeringskonstellation så fort som möjligt befriar våra barn ifrån tidig betygspress och inte kväver den glädje till lärandet som är nödvändig om våra barn och ungdomar ska orka med en bra och slagkraftig gymnasieskola.

För det är ju det vi i slutändan vill ha, till skillnad från andra som föreslår ettåriga gymnasieprogram för elever som Björklunds katederskola tappat under vägen.

Joel Sundström
Vänsterpartiet Bollnäs

Debatt: Kjells haltande argumentation

mippa-246x300Svar till insändarskribenten Kjell (Ljusnan 2013/02/12) Det verkar vara typiskt, att börja sitt inlägg med att säga att man inte är rasist och att man ska fundera på om Sverige ska vara hela världens samvete och ställa frågan ”Hur stor invandring klarar Sverige”, när man sen tänker sig rada upp en hel radda osanningar. Men eftersom insändarskribenten Kjell inte kunde hålla sej till de rätta siffrorna, han påstår att Sverige mottagit 120 000 flyktingar, så får väl vi ta och nyansera allt en smula.

Under förra året invandrade 111 090 personer. Av dessa var 17 504 stycken asylsökande. Asylsökande betyder inte per definition att de alla kommer att få stanna, och som skyddsbehövande är det meningen att man skall återvända till sitt hemland när oroligheterna är över.

Av dessa asylsökanden var 6 470 st kvotflyktingar, vilka även SD säger sig vara villiga att ta emot. Utifrån detta kvarstår ca 6500, vilket är en viss skillnad om man tittar på skribentens påståenden. Resterande grupp består av hemvändande svenskar, studenter, kärleksinvandrare och arbetskraftsinvandrare, EU-Medborgare, för inom EU/EES länder råder fri rörlighet för både arbete, giftermål och starta egen firma.

Kjell borde också ta sij en funderare över sin frågeställning, är frågan rätt ställd? Invandringens ”kostnader” är helt beroende av arbetslösheten. Nästan 90% av samhällets intäkter kommer från arbete och konsumtion, så arbetslöshet kopplar till alla frågor i samhället. Arbetslöshet i sin tur kopplas till efterfrågan i samhällsekonomin.

Arbetslösheten är också en politisk fråga på riksnivå, den styrs av beslut som ger incitament till att öka/minska arbetstillfällen. Lägger regeringen ingen kraft alls på att minska antalet arbetslösa, händer inget heller. Ägnar den sig enbart åt att försöka styra inflation kommer massarbetslösheten att öka.

Så åter till frågeställningen ”hur stor invandring klarar Sverige?” Vi vet idag att jobbskatteavdrag hjälpte inte mot arbetslöshet så vad har regeringen tänkt göra åt arbetslösheten, Och vad kostar låginflationspolitiken!? Det är den frågan Kjell borde ställt sej, istället för att kasta sej över invandringen. Ett lands arbetslöshet är inte avhängigt dess befolkningsstorlek, utan dess arbetsmarknadspolitik.

Anna-Maria Forssell Mörk
Vänsterpartiet Bollnäs

Vår motion uppmärksammad

Flera medier har rapporterat om vår motion om faunapassager.

Hela Hälsinglands artikel (2012/02/09) kan läsas HÄR.
Fiskejournalens artikel (2012/02/12) kan läsas HÄR.

Återigen vill vi tacka för alla positiva kommentarer som vi fått på vår facebooksida och här på hemsidan. Det värmer!

Motion om Faunapassager

Bollnäs kommun har nyligen antagit ett näringslivspolitiskt program för åren 2013-2018 där vi pekar ut återställandet av vandringsleder för havsvandrande fiskar från Östersjön, samt att det skall skapas en naturlig vandring i Ljusnans och Voxnans älsvsystem. I programmet säjer vi att miljöintressen ska tas tillvara och att kommunens samlade resurser ska användas i arbete för att nå de mål som satts. Bollnäs kommun gör så gott de kan i fallet Ljusnan, där kommunstyrelsen arbetar aktivt gentemot Fortum för att få dem följa den lagstiftning som finns, att få dem att ompröva sina vattendomar för att på så sätt få dem att bygga faunapassager eller på andra sätt modifiera sina kraftverk så att de inte påverkar både vatten, landmiljö och möjligheten till att utveckla kommunens tillgångar.

Vad gäller Voxnan, har kommunen bättre förutsättningar att påverka. Där ingår vårt energibolag i ett elhandelsbolag tillsammans med Edsbyns Elverk där vi bildat AB Helsinge Elhandel, där kommunen har andel till 30 %, för att kunna sälja den el, som vårt eget energibolag producerar. Där skulle vi som kommun kunna ställa krav på bolaget att bygga faunapassager, eller vi skulle till och med kunna ingå i partnerskap med något helt annat bolag, ex Tranås Energi, som är det enda bolag på marknaden idag som tar full miljöhänsyn. Vill vi i framtiden kunna uppfylla målen i vårt näringslivspolitiska program och skapa en ökad attraktionskraft som bidrar till turismutveckling, miljöhänsyn och samtidigt vara attraktiva även för människorna som bor och verkar här, bör vi också börja ställa högre krav på de instanser där vi har möjlighet att påverka. Och här har vi ett ställe där vi borde kunna göra det.

Vi yrkar på: Att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Bollnäs Energi, att ställa krav på Helsinge Elhandel att bygga faunapassager och i högre grad än idag ta mer miljöhänsyn, så att Bollnäs Kommun kan nå de mål man ställt upp i sitt näringslivspolitiska program.

Vänsterpartiet Bollnäs
Anna-Maria Forssell Mörk
Göran Jansson

http://www.bollnas.se/images/Naringsliv/Näringslivspolitiska_programmet_Bollnäs_kommun_2013-2018.pdf

Kommande evenemang
  1. Medlemsmöte

    januari 18 @ 18:30 - 20:30
Senaste inläggen