Månadsarkiv: december 2012

Motion angående fyrverkerier och smällare i tättbebyggt område

Fyrverkerier och så kallade smällare är sedan länge en tradition i vårt land. Vackra fyrverkerier är något många tycker om att titta på. Traditionen är främst förknippad med nyår och valborgsmässoafton.
Tyvärr har detta också en negativ sida. Framförallt är det en plåga för många djur och många djurägare gruvar sig för framförallt smällare. Det finns också en säkerhetsrisk för brand och personskador.
De tider som det låter som mest, dvs nyårsnatten och sista april försöker de flesta djurägare undvika att ha sina djur ute. Problemet är att det också förekommer andra dagar, framför allt kring dessa helger.

I kommunens lokala ordningsstadga finns inget angivet om var och hur fyrverkerier och smällare får användas. Det skulle enligt vår mening vara rimligt att det fanns en begränsning av användandet. Förbud i bostadsområden, i dess omedelbara närhet och en begränsning i tid. Vid speciella tillfällen där någon/några vill fira ska man kunna söka tillstånd, men då också med ett krav på att allmänheten informeras.
Det är givetvis svårt för oss att i detalj kunna ge ett förslag på hur en sådan bestämmelse ska utformas, men en begränsning i tättbebyggt område bör göras.

Vi föreslår därför att miljö- och byggnämnden tar fram ett förslag för att begränsa användningen av fyrverkerier/smällare i tättbebyggda områden och att begränsningen införs i kommunens lokala ordningsstadga.

Göran Jansson (V)
Anna Maria Forssell Mörk (V)

Motion om förbättrat mående på äldreboenden med husdjur

Husdjur är något som vi människor i stor utsträckning har. Det är uppskattat som sällskap i alla åldrar. För de flesta äldre har det under deras aktiva livstid varit en naturlig del i hemmet.

Nu har undersökningar visat att närvaro av husdjur påverkar hälsan positivt. De flesta tänker nog då på det psykiska tillståndet och att husdjur ger en lugnande effekt och även ett gemensamt intresse för de äldre som bor tillsammans. Det är nog så viktigt, men det har nu i undersökningar visat att även det rent fysiska tillståndet förbättras, med t ex bättre blodtryck. Det finns klara undersökningar på detta för den som vill veta mer.

Naturligtvis finns det praktiska svårigheter med att till exempel ha en katt på ett boende. Det finns en del som har allergier, men det är ovanligt hos äldre. Personal kan naturligtvis vara drabbade och det gör att alla boenden inte kan anpassas för att ha husdjur.

I grunden bör ändå måendet för våra kunder vara det som är viktigast. Vi får då göra vissa undantag för att få det att fungera, det vill säga någon speciell våning för de som inte kan arbeta tillsammans med husdjur.

Jag föreslår därför att:

Äldreomsorgen införskaffar katter till boenden för att förhöja kundernas livskvalitet och hälsa. Undantag får göras endast efter att alla möjligheter prövats.

Göran Jansson (V)