Månadsarkiv: januari 2012

Vad tror Kd att Jesus skulle sagt?

Det är glädjande att höra, att (Kd) på alla sätt kommer att förhindra en utveckling emot att välgörenhet skall ersätta det offentliga välfärdssystemet, men genom att säja okej åt avdrag, bidrar man till att öppna upp dörrarna för än mer långtgående nerdragningar i de system vi redan har, för minska statens ansvar för välfärd.

Vänsterpartiet vill också poängtera, att vi också tycker det är självklart, att den som vill, ska få ge bort gåvor, det kan man redan idag, men det som vi är starkt kritiska till, är att (kd) tycker att alla andra skattebetalares plånböcker skall vara med och subventionera välgörenheten, då vi redan idag via vår skatt betalar in pengar som skall gå till generell välfärd och forskning. Det blir lite som att betala skatten två gånger för vissa, medan andra skall få tillbaka, och sånt kan inte vi kalla för solidariskt.
Vidare vad våra systerpartier i andra länder sysslar med, så betyder det inte att det är vare sej rätt eller att vi har samma syn på välgörenhet, då många andra länders system för välfärd inte är likadant uppbyggda som i Sverige, man kan inte jämföra äpplen med päron.

Välgörenhet är att betrakta som ett komplement till det generella välfärdssystemet och skall inte vara ett substitut, vilket skattesubventionerad välgörenhet blir. Vänsterpartiet tycker också att dom ideella organisationerna fyller en funktion, men tycker inte att dessa skall vara de som har huvudrollen att fylla det goda i samhället. Huvudrollen skall vår skattefinansierade verksamhet inneha. Vi tycker också att det är bättre att satsa pengar på offentlig välfärd, den som vi alla är med och styr över, än vad det är att satsa dessa pengar på vissa utvalda organisationer.

Man kan också fråga sej vad Jesus skulle ha gjort! Skulle han verkligen ha tyckt det varit okej att de som skänkt pengar till de fattiga, om de genast gått för att få tillbaka pengar ur den gemensamma fattigbössan? Vi tror inte det!

Från var och en efter förmåga till var och en efter behov, då om någon gång kan man kalla ett samhälle för solidariskt, och det är vad vi i Vänsterpartiet strävar efter.

Anna-Maria Forsell Mörk
Vänsterpartiet Bollnäs

Svar till Margareta B. Kjellin

Margareta påstår den 11 januari 2012 att RUT-avdraget skulle motverka svartjobb, men enligt den studie som skatteverket gjort, så visar man på att bara 6 % av dem som nyttjar RUT-avdraget har gått från att anlita svart, till att anlita vita tjänster. Alltså har avdraget inte haft den stora påverkan på svartjobb som man påstår, RUT gör alltså inte svarta jobb till vita. Institutet för framtidsstudier säjer också att ”Rutavdraget inte tagit bort vare sej efterfrågan eller utbudet av svarta tjänster”.

Det vi vill lyfta som socialdemokrater och vänsterpartister, är frågan om generell välfärd eller välfärd för den som redan är välbeställd- det är där som den brännande punkten sitter.
Man tar alltså skattepengar som vi alla varit med att betala för att de skall gå till dem med de största behoven, för att tränga undan arbeten i andra sektorer, i vården o skolan exempelvis. Man hade för samma summa pengar man idag avsätter för RUT-avdrag kunnat återställa arbeten som försvunnit inom offentlig sektor, pengarna hade kunnat hamna där de gjort störst nytta. Men idag gör man människor till vinstintressen på den privata marknaden istället för medborgare, och genom att flytta balanspunkten i finansiering, utförande och styrning så rubbar man balansen i hela systemet.

Det syfte man har är egentligen att flytta bort bestämmandet från det offentliga till det privata, och i långa loppet mot, att alla inte skall omfattas av den grundtrygghet som våra sociala försäkringar ger alla oavsett fattig som rik. Man öppnar upp en marknad, där enbart den som har pengar, har råd att köpa sej hjälp eller vård.

För oss handlar det fortfarande om, ifall pengarna ska gå till generell välfärd eller enbart till vissa utvalda grupper.

Lars B Andersson (s)
Anna-Maria Forssell Mörk (v)

Kommande evenemang
  1. Medlemsmöte

    januari 18 @ 18:30 - 20:30
Senaste inläggen