Månadsarkiv: september 2010

Sverigedemagogerna

Idag börjar dagen med morgontidningen, läser och retar upp mej nåt oerhört. Sidan 11 i blaskan där man frågar väljare varför de röstat på Sverigedemokraterna.

Deras svar skrapar på ytan av nåt slags antisemitism, inte i bemärkelsen att man vänder sej mot judar, utan i bemärkelsen av att man vänder sej mot en viss grupp utvalda invandrare. Antisemitismen vände sej mot den grupp judar, som var semiter – araber. Andra invandrare, som var mer lika i sina traditioner som den folkgrupp de invandrat till, var välkomna.

Det man gör affär av idag är religionen, kulturen och traditionerna hos muslimer. Och det är också rasism. Men man döljer den väl i sitt nya sätt att föra rasistisk politik, man vänder sej inte längre mot att prata om gener eller hudfärg, sånt är alltför uppenbart att det är rasistiskt.

När närstående inom min familj med finska rötter, ställde frågan till Sverigedemokraterna, om inte han också räknades som invandrare, och egentligen borde åka hem till Finland då, eftersom han var barn till en finländsk ättling, så fick han svaret: ”att med de nordiska länderna hade man ett samarbete mellan de sk Landsdemokratiska grupperna, och att man som finländsk ättling då inte räknades som invandrare på samma sätt”. Så det är visst skillnad på skillnaderna. Vissa invandrare duger, andra gör det inte.

Vidare på svaren i tidningen: Någon har röstat på Sverigedemokraterna för invandrarnas eget bästa, för de blir så illa behandlade här, blir utsatta för rasistiska saker på sina arbetsplatser osv, och att de skulle ha det mycket bättre av att bli dåligt behandlade i sina hemländer.

Ja men tänker jag då, att om människor som du, istället såg till att de kände sej välkomna, så kanske de slapp känna sej utsatta.

Och om människor som du, istället såg till att rösta på de partier som har en bra integrationspolitik istället för att göda rasistiska, antisemitiska partier.

Jag fylls av sån vrede, att man inte ser sin egen del, i det vridna system man vänder sej emot, genom att stödja såna avarter som Sverigedemokraterna.

Och vem skulle välja krig, framför ett land med fred? Vem skulle välja tortyr, framför ett vanligt liv utan risk för att torteras till döds för sin åsikter? Tror nog de flesta av oss i de fall något sådant skulle inträffa, skulle försöka ta sitt pick o pack och försöka hitta ett land, där vi kunde få leva i fred, och där vi kunde få vara dom vi är.

Ett annat tidningsvar. En ung tjej svarar att hon inte är rasist, men att hon tycker att vi inte kan ta emot fler invandrare förrän de som redan finns här, har blivit svenskar.

Där vill jag bara säja något om okunskap, och att man helt missuppfattat vad integration handlar om. Integration handlar inte om att bli svensk, Integration handlar om, att kunna få vara den man är, att få vara sej själv, att få utöva den religion man vill, att få ha sina kultur och utöva sina traditioner men att ändå vara accepterad i det samhälle man lever i.

Man ska inte bli svensk så fort man satt sin fot på svensk mark, man ska inte genast börja utöva svensk midsommar, käka surströmming, fira julafton osv. Flyktingar befinner sej inte här för att bli svenskar, de har kommit hit pga krig och förtryck och rätten till att få vara sej själva utan att exempelvis bli dödade eller förtryckta .

Integration har ingen tidsgräns, det är något som ständigt pågår och man blir aldrig färdig. Integration handlar om att finnas med i det svenska mångkulturella samhället. Att få vara med, fast man inte är lika stereotyp som alla andra.

En del andra svar, tyder på, att många tror, på helt felaktiga grunder, att de är dom som blivit drabbade, exempelvis ekonomiskt, pga den invandrings och flyktingpolitik som förts i landet, och att man därför röstat på Sverigedemokraterna.

Detta tyder också på okunskap, och det får väl vi andra partier ta på oss, vi har varit otydliga i upplysningen om hur samhället ser ut och fungerar. Sverige är ett oerhört rikt land, som har råd att ta hand om alla våra invånare, både såna som finns här från början och de som flytt hit och flyr från krig och förtryck,  bara vi ser till att fördela resurserna mer rättvist än vad man gör idag, då rika får mer på de fattigas bekostnad. Det är egentligen där som problemet ligger, men ingen pekar på det.

Men partier som Sverigdemokraterna spelar på sådant som okunskap, och även i viss mån på den orättfärdiga politik som förs även från den borgerliga sidan på riksplanet, där man sätter stora grupper av människor i samhället åt sidan. Exempelvis sjuka och arbetslösa och invandrare och att sedan använda dessa grupper emot varandra, är ett oerhört effektivt slagträ i kampen om väljare till sitt rasistiska parti.

Och den borgerliga politik som förts, har även den öppnat upp för sverigedemokraterna, då det underlättar att man kan sätta grupper emot varandra, ifall några befinner sej på samnhällets botten.

Ja som vanligt har jag brett ut mej igen, men det är oerhört skönt att få skriva av sej.

(Demagogi är att argumentera utifrån slående men osakliga argument. Demagoger använder demagogi som en strategi att skaffa makt och inflytande genom att appellera till folks känslor och fördomar, vanligen genom användande av kraftfull retorik och propaganda)

 Anna-Maria Forssell Mörk

Vänsterpartiet Bollnäs

Rättelse angående näringslivsdebatten

Då Ljusnan torsdagen den 2:a september citerade mej fel i det jag sade i näringslivsdebatten, vill jag klargöra vad Vänsterpartiet egentligen sa under denna debatt.

Det jag uttalade var, att Vänsterpartiet vill införa en stopplag mot vinst i friskolor, och det är inte samma sak som vinst i privata företag, då friskolor finansieras av offentliga medel. Vi vill inte att de pengar som friskolorna gör, hamnar i privata aktieägares fickor, utan att den går verksamheten tillgodo igen.

För oss är inte skolan en handelsvara vilken som helst, utan en demokratisk rättighet, därför vill vi ha en gemensam styrning, där behoven styr resurstilldelningen.

Ett stort missförstånd är, att Vänsterpartiet skulle vara motståndare till vinst i privata företag. Tvärtom vill vi med vår politik förbättra det för småföretagen i Bollnäs och i länet.

Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare med ca 6 procentenheter under 2011-2012, samtidigt gör vi unga arbetslösa mer attraktiva att anställa, då vi vill ta bort hela arbetsgivaravgiften för dessa.

Vi vill också införa ett särskilt stöd för företagare på landsbygd, för att kunna se till att hela Sverige kan leva, och så att man på mindre orter, skall kunna ha kvar sin mack eller affär.

 Det var bara några saker vi vill göra utifrån vårt program i den rödgröna uppgörelsen.

 Vi vill också slå hål på myten, att vi skulle vara företagsfientliga, då det blindtest, som genomfördes av Företagarna visade, att Vänsterpartiets politik hade bland de bästa lösningarna för att påverka företagsklimatet i en positiv riktning.

Anna-Maria Forssell Mörk

Vänsterpartiet Bollnäs

I valdebatten kan det finnas skäl att ta upp den skillnad mellan höger och vänsterblocken, som kanske dagligen inte syns. Jag hör själv till den av borgarna nu gynnade sidan, som har arbete och är frisk.

Genom mitt arbete inom sjukvården träffar jag dagligen människor, vilka inte har det lätt.  Många har inte råd att hämta ut sina mediciner och undviker att träffa läkare och annan personal av kostnadsskäl. I dag är det den grupp människor jag arbetar med, som har det svårt. I morgon kan det vara jag eller du eller en nära anhörig. Vi vet aldrig vem som drabbas av sjukdom, kroppslig eller psykisk.

Alla partier uttalar sig om att vård och omsorg ska få mer resurser, men hur ser dessa löften ut i verkligheten? Någon finansiering utlovas inte utan man fortsätter att ge subventioner till de som har det bäst. RUT-avdraget är väl det tydligaste. Borgarpartierna vill få det till att RUT gett en massa arbetstillfällen helt gratis. Så är det naturligtvis inte. När de friska och i det här fallet ofta välbeställda människor får dra av dessa tjänster på skatten så blir det mindre intäkter för samhället. Dessa intäkter skulle göra större nytta om vi fick använda dem till att ge de behövande insatser i stället för de som har pengar. Det skulle kunna ge fler arbetstillfällen inom den offentliga sektorn och då hamnar insatserna där de behövs.

Vi vet att insatser i äldrevård, med en växande andel av äldre kommer att kosta. Vi vet också att vi måste satsa på skolan och mindre barngrupper i förskola. Vi är också beredda att betala för detta. Ingen vill väl få en skattehöjning, men för att hålla en god samhällsservice och solidaritet är vi beredda på att det kan behövas. Vi tänker på de behov som finns. Nu kan det gälla våra anhöriga i morgon kan det var du eller jag.

Göran Jansson (V) Bollnäs