Månadsarkiv: augusti 2009

Märkliga turer i demokratin!

Kommunchefen går ut i media och ”sågar” en nämndsordförande vid fotknölarna
Kommunchefen går ut i media och fördömer politiskt fattade beslut (om hur personal på tekniska får hyra redskap ex.. Det har tekniska nämnden beslutat om).
Är det kommunalchefens uppgift?

Har han inte att finna sig i demokratiska politiskt fattade beslut (precis som andra tjänstemän i den politiska organisationen). Om han har åsikter så får han hantere dem i de beslutsprocesser som finns att tillgå/lyfta upp dem på den politiska dagordningen för diskussion. Man får trycka vad man vill om beslut. Men fram till att nya beslut tas så gäller tidigare beslut!!!  

Kommunalrådet Olle-Nilsson Sträng tycks ha drabbats av samma virus som kommunalchefen och går ut och kritiserar Räddningstjänst för att personalen får tvätta sina bilar…. och försöker nu peka med hela handen mot räddningstjänst som numera är ett kommunalt bolag = Södra Hälsinglands kommunalförbund där räddningstjänsten i Ovanåker och Söderhamn även ingår.  

Vill man ha istånd ändringar i de kommunala bolagen, så skall ju först ägarna d.v.s de tre kommunerna (tillsamman eller var och en för sig) lägga förslag till dessa ändringar till årsstämman. Där ägarna då kan besluta så ändrade direktiv  

Den långa tröga beslutsprocessen för ägarna tillsammans med den minskade insynen och påverkansmöjligheten ligger till grund att Vänsterpartiet är negativ till bolagsbildningar av kommunala verksamheter.  

Men Olle Nillson Sträng försöker trots detta peka med hela handen, trots att ärendet överhuvudtaget inte varit uppe på den politiska dagordningen.  

Dessutom har vi tjänstemän som tycks ha egna agendor, egna mandat och som försöker styra och ställa över förvaltningar som dom inte ens tillhör. Förmodligen med de båda kommunalråden tillsammans med Leopold Stoltz bakom ryggen.  

Vi har fått en märklig ordning i den kommunala demokratin i Bollnäs !!! 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet  

Händelser på kommunstyrelsen den 20 augusti

På KS au den 20/8 -09 så handlade ett ärende om sommarens strömavbrott: Det framkom en stark kritik från Kommunalråden mot tekniska förvaltningen! Trots att Torbjörn Wannqvist (räddningstjänsten) talade om att frågan inte var så enkel då flera aktörer är inblandad och ansvarsfrågan oklar. Leopold Stoltz tillkännagav att man från kommunledningen kanske varit otydliga i sina direktiv. Ändå fick jag känslan av att det var tekniska förvaltningen man ville skuldbelägga även i denna fråga……
Uppträdandet mot den tjänsteman som deltog från tekniska förvaltningen vid detta tillfälle var under all kritik enligt min mening.

 

Efter att dagordningen var genomgången så kom då detta upp som ett extra ärende: Information om brister i Tekniska förvaltningen: Man sa bland annat att man fått in en arbetsmiljöanmälan och man la fram det på ett sådant sätt att jag tolkade det som att anmälan var riktad på Torbjörn Falkeborn. När jag dagen efter kontrollerade detta så visade det sig att det var en arbetsmilöanmälan p.g.a. en fukt/mögelskada i ett arbetsrum på kulturförvaltningen, som SKANSKA dessutom tagit på sig skulden för. (Torbjörn Falkeborn har således inget som helst med detta att göra)

Man påtalade också att saker inte blir gjorda. Men enligt min uppfattning så kan inte tekniska agera om det inte finns erforderliga beslut/underlag och att man också fått resurser för detta.

Den kritik som det redogjordes för kom från framförallt två personer inom tjänstemannastaben och jag påtalade att det också fanns en hel del kritik just mot dessa två personer. Men enligt kommunalråden så var det dessa två som fick bära hundhuvudet. Det vore kanske på sin plats att man lyssnade på bägge sidor.

Kommunalråden sa att detta (jag uppfattade det som att handlade om möjligheten att sparka Torbjörn Falkeborn, eftersom Leopold Stoltz pratade om att han velat sparka honom redan i februari) låg inom kommunchefens deligationsområde.

Men det ovan skrivna vill jag delge min uppfattning om sammanträdet med KS au den 20 augusti

Denna upplevelse tillsammans med tidigare händelser (som kräver en skrivelse i sig) gör att jag får uppfattningen av att man skuldbelägger tekniska förvaltningen och dess chef oförskyllt. Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Det är inte enkelt att ha flera herrar som skall styra och ställa över ens verksamhet.

Jag vill härmed tillkännage mitt och Vänsterpartiet Bollnäs, stöd och fullständiga förtroende för Tekniska förvaltningen och dess chef!

Ann-Renée Forsström (ledamot i Ks au/oppositionsråd för vänsterpartiet)

Kommande evenemang
  1. Medlemsmöte

    januari 18 @ 18:30 - 20:30
Senaste inläggen