Månadsarkiv: maj 2009

Hotet mot allmännyttan

I Sverige har vi sedan länge allmännyttiga bostadsbolag. Det är bostadsbolag som ägs gemensamt, ofta genom kommunerna, och syftar till att ge rimlig bostadsstandard och hyror till självkostnadspris i hela landet. Bolagen skall drivas utan vinstsyfte samt erbjuda hyresgästerna demokratiskt inflytande. Allmännyttan är ett av de tyngre verktyg kommunerna förfogar över vad gäller den lokala bostadsförsörjningen.

Under 2005 anmäldes det svenska systemet till EU-kommissionen av den europeiska fastighetsägareunionen EPF. De privata fastighetsägarna menade att det svenska stödet med allmännyttan stred mot EU:s regler. Det fick kommissionen att inleda en utredning som ännu inte offentliggjorts, men som sannolikt kommer att ha stor betydelse för allmännyttans framtid. Den svenska regeringen tillsatte emellertid en egen utredning, som presenterade sina slutsatser redan den 18 april 2008.

Bland slutsatserna talades det om agerande på kommunal nivå begränsas av statsstödsreglerna samt konkurrensreglerna i EU. Utgångspunkten för kommunala bostadsföretag sägs samtidigt vara att de skall drivas kommersiellt, det vill säga med vinstsyfte. Kommunala bostadsföretag skall med andra ord marknadsanpassas. Risken för högre hyror för vanliga människor är påtaglig, samt att hyreslägenheter tvingas ombildas till bostadsrätter. Detta utgör ett systemskifte på den svenska bostadsmarknaden, från allmännytta och demokrati till vinst och marknadshyror.

Vänsterpartiet tycker att Sverige måste ta strid med EU:s regler för att försvara den svenska allmännyttan, samt att kommunernas handlingsutrymme vad gäller den lokala bostadsförsörjningen måste utvecklas. Det är oacceptabelt att privata fastighetsägare försöker driva genom ett systemskifte på den svenska bostadsmarknaden via EU. Bostadsbristen som är ett konkret faktum för massvis av människor över hela landet kan byggas bort genom en tydligare politisk styrning av de kommunala bostadsbolagen samt ökade offentliga subventioner från staten. Här har de allmännyttiga bostadsbolagen en fortsatt viktig roll att spela.

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Ledamot i Bollnäs Bostäders styrelse

Vi måste värna välfärden

De allra flesta i Sverige menar att vi måste göra allt vad vi kan för att värna välfärden under krisen. Grupperna i förskolan och klasserna i skolan är redan för stora och hemtjänstens besök alltför korta.

I dagsläget saknas 5 miljarder för att kommunerna ska kunna upprätthålla dagens kvalité. Regeringens pengar räcker inte ens för att klara dagens nivå på välfärden. Det betyder att uppemot 15 000 anställda kan förlora jobbet. Jobb som behöver utföras oavsett konjunktur.

Det är märkligt att regeringen, som haft råd att genomföra inkomstskattesänkningar med cirka 85 miljarder, där de allra rikaste fått mest, inte anser att de har råd att skjuta till de 5 miljarder som behövs för att behålla dagens nivå på välfärden. Skattesänkningar måste självklart betalas och det sker nu genom uppsägningar i välfärden.

En lärare som får behålla sitt jobb, kan fortsätta konsumera och på så sätt hålla ekonomin igång. En direktör som får en skattesänkning spar pengarna. Det ger inga jobb.

För oss i Vänsterpartiet är valet enkelt. Vi vill värna välfärden och skapa jobb. Vi föreslår därför i den vårbudgetmotion vi nu lagt att kommuner och landsting ska få 5 miljarder extra i år och minst lika mycket nästa år. Då får barnen behålla sin lärare, mormor får behålla sin personal i hemtjänsten och samhällsekonomin blir bättre.

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

Rapport från Bollnäs/Ovanåkers 1:a Majfirande

Mellan 80-90 personer hade samlats i Colliniparken i Bollnäs för att fira första Maj. Bollnäs och Ovanåker firade tillsammans i år, och tillresta från Söderhamn, Hudiksvall och Gävle fanns också på plats.

Som vanligt bjöds på kolbullar, frukt och godis, något som under åren blivit en tradition som är mycket uppskattad. Tipsrunda på temat EU fanns att gå, för den som var villig att testa sina kunskaper. Fina priser lottades ut.

Bollnäs egna Ung Vänster hade aktiviteter, bland annat "störta alliansen" (kasta ner en burkpyramid med alliansens partiledarporträtt), och ponnyridning, på deras egen maskot shetlandsponnyn Nasse. Och bokbord.

Underhållningen bestod av rockabilly av den duktige Zeb Hansson från Zeb and his Dixierebels och talare från både Bollnäs, Ovanåker, Gävle och Ung Vänster.

Från Gävle talade Lasse Langeborg, på temat EU, då Bollnäs partiförening passade på att kicka igång sin EU-valrörelse.

Från Bollnäs talade Ann-Reneé Forsström (gr.led), om Fler Jobb – Bättre Jobb och Anna-Maria Forssell Mörk (ordf.) om Verklig valfrihet i vård och omsorg, istället för LOV (lag om valfrihetssystem).

Från Ovanåker talade Torleif Bossen och Bollnäs ordförande för Ung Vänster,  Felix Blom, om "Stoppa ungdomskrisen, fixa jobben!".

Vädrets makter var med oss hela dagen och det var en lyckad manifestation, trots att Hanna-kören hade gratisuppträdande samma dag. Och vi uppskattar att vi hade fler deltagare detta år än förra året.

Mvh Anna-Maria Forssell Mörk för Vänsterpartiet Bollnäs partiförening

 

EU bestämmer mer än du tror

Dom flesta svenskar har uppfattningen av att EU inte bestämmer så mycket trots allt, bara i vissa övergripande frågor.
Men faktum är att EU bestämmer 60-70% av det som händer i en vanlig svensk kommun, på ett eller annat sätt.
Därför behövs det folk som törs säga ifrån i EU-parlamentet, folk som inte accepterar diktat från EU-byråkratin, som granskar EU med kritiska ögon, i stället för att lägga sig platt som de EU-positiva ja-sägarna oftast gör.
Därför är det viktigt att EU-kritiker och EU-motståndare visar vad de tycker i valet till EU-parlamentet den 7 juni. Gå och rösta!

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

1.A Majtal av Lasse Langeborg EU-ansvarig i Vänsterpartiet Gävleborg

Jag heter Lasse Langeborg och ansvarar för EU-frågorna inom Vänsterpartiet Gävleborg.

Om drygt 5 veckor, den 7:e juni, är det val till EU-parlamentet.
Ett val som många inte känner till och som ännu fler struntar i.
Vid förra EU-valet var det bara en tredjedel av de röstberättigade Gävleborgarna som gick till valurnorna. Två tredjedelar avstår alltså sin medborgerliga rättighet och skyldighet att göra sin röst hörd!

Vilka är det då som struntar i att rösta. Ja en väldigt stor andel är väljare som är kritiska till EU. Men att avstå från att rösta utifrån argumentet att man ogillar EU eller känner att EU inte går att påverka  innebär att lämna fältet fritt för EU-kramare och högerkrafterna!

60 % av dom beslut som tas här på kommunfullmäktige i Bollnäs styrs av EU-lagar och riktlinjer, vi påverkas alltså i väldigt hög grad av EU vare sig vi vill eller inte och i det läget är det viktigt att vara med och påverka besluten.

Om du har en kritisk inställning till EU och vill se en förändring är Vänsterpartiet det självklara alternativet.

Det finns flera partier som i valrörelsen säger sig vara EU-kritiska.

Ja nästan alla utom Folkpartiet antyder en viss EU-kritik.

Vi har borgerliga partier som pratar om ett smalare men vassare EU men samtidigt röstar dom för utökad överstatlighet i de beslutande församlingarna!

Junilistan profilerar sig som EU-kritiska men stödjer samtidigt den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Och den inre marknaden överordnas fackliga och sociala rättigheter. Det förhindrar också progressiva nationella initiativ på miljöområdet.

Miljöpartiet har släppt sitt krav på EU-utträde och de bruna krafterna på högerkanten är EU-kritiska på en främlingsfientlig grund.

Socialdemokraterna pratar om ett val mellan vänster och höger, men hur trovärdiga blir dom när dom röstar exakt likadant som Moderaterna i över 90% av omröstningarna i EU-parlamentet?

Socialdemokraterna utnyttjade inte ens möjligheten att villkora godkännandet av Lissabonfördraget den 20:e november förra året. För att godkänna fördraget krävdes att tre fjärdedelar av riksdagsledamöterna röstade för. Sossarna hade alltså en gyllene chans att säkra kollektivavtalen och konflikträtten för att förhindra lönedumpning när riksdagen antog fördraget men den möjligheten tog man inte tillvara på.

Adrian Kaba, socialdemokrat, skriver på sin blogg:

"Det vore heltokigt att debattera fördragsfrågan inför valet till europaparlamentet. Socialdemokraterna förlorar mer än något annat parti om vi får en sådan debatt i valrörelsen."

Men kamrater – Irländarna sa nej i folkomröstningen så frågan är i allra högsta grad levande och självklart måste den debatteras i valrörelsen, att sen sossarna förlorar på den debatten och Vänsterpartiet vinner har i alla fall inte jag några problem med.

Kamrater! Vänsterpartiet är det enda trovärdigt EUkritiska partiet.

Vi vill försvara demokratin

Så länge Sverige är med i EU gör vivad vi kan för att påverka. Vi röstar emot förslag som ökar EU:s makt, mendär makten redan är överförd tar vi ställning utifrån vår socialistiska, feministiska och ekologiska grundsyn.

Vi vill bekämpa rasismen

Vänsterpartiet kommer att tillsammans med den europeiska vänstern och andra politiska krafter, som värnar om demokratiska ideal och respekten för alla människors lika värde, bekämpa rasismens och intoleransens spridning i Europa.

Vi vill bekämpa kontrollsamhället

Vi står upp för medborgerliga fri- och rättigheter. På samma sätt som vi i riksdagen arbetar emot FRA-lagen arbetar vi emot att EU ska få utökade möjligheter att kontrollera människor med och utan medborgarskap som befinner sig inom EU:s gränser.

Vi vill stärka de fackliga rättigheterna

Vänsterpartiet kämpar för fackliga rättigheter och för den svenska kollektivavtalsmodellen

som utmanas av EU-systemet med dess fördragsfästa högerpolitik. Vi vill samarbeta med vänsterkrafter och fackföreningar i hela Europa för att bekämpa social dumpning och stärka löntagarnas rättigheter. 

Vi vill arbeta för jämställdhet och mot gubbväldet

Av EUparlamentets 785 ledamöter är 70% män och nästan 50% tillhör den konservativa och religiösa gruppen.

Än sämre ser det ut i ministerrådet, där är 81 % män och i Centralbanken är alla i generalförsamlingen män. Av de som styr det dagliga jobbet i bankdirektionen är 5 av 6 män. I domstolen är 89% män. Det är det gubbväldet vi har att brottas mot.

Vänsterpartiet arbetar för jämställdhet och mot diskriminering och förtryck. I samarbetemed progressiva och feministiska krafter runtom Europa vill vi forma en politik som stärker jämställdheten.

Vi vill bygga ut välfärden

EU ska inte lägga sig i medlemsländernas välfärdspolitik. Förslag som hotar finansieringen av sjukvården måste dras tillbaka liksom idén om att det ska handlas med välfärdstjänster på samma sätt som det handlas med varor.

Vi vill rädda klimatet

Vänsterpartiet prioriterar klimatfrågan både nationellt och internationellt. Vi kommer att verka för överenskommelser och samverkan kring miljö- och klimatfrågor inom EU. 

Vi vill avskaffa jordbrukspolitiken

EU:s jordbrukspolitik är dyr och byråkratisk. Vinnare är EU:s storbönder, förlorare är småbönder i tredje världen. Vi vill att jordbrukspolitiken ska styras nationellt och attekologisk produktion ska gynnas.

Vi vill förändra regionalpolitiken

Det allra mesta av budgeten för regionalpolitik ska föras tillbaka till nationell nivå. Hundratals miljarder kronor tar omvägen över Bryssel. Medlemsländerna betalar, men EU-byråkratin beslutar om hur pengarna används. Bedrägerierna är omfattande.

Vi vill riva "Fästning Europa"

Fästning Europa får allt högre murar. Vi arbetar aktivt för att humanisera EU:s asyl- och flyktingpolitik så att varje människa inom EU tillerkänns sina mänskliga rättigheter oavsett ursprung eller medborgerlig status.

Vi vill bekämpa reaktionära krafter

Vi tar strid mot fundamentalistiska lobbygrupper som försöker inskränka kvinnors rätt till abort och HBT-personers rättigheter.  

Vi vill bekämpa internationell brottslighet

Vi vill ha ett utökat internationellt samarbete för att bekämpa grov brottslighet som människohandel, narkotikasmuggling och gränsöverskridande ekonomisk brottslighet. Arbetet bör ledas av Interpol i samverkan med de nationella polismyndigheterna.

Vi vill stoppa EU:s militarisering

Vänsterpartiet bekämpar EU:s militarisering och Sverige ska inte medverka i en anpassning till Nato. Om svensk trupp ska delta i internationella insatser ska dessa vara beslutade och ledas av FN.

Vi vill sänka EU-parlamentarikernas arvoden

Vänsterpartiet motsätter sig en höjning av arvodena till 86.000 kr. Tillsammans med övriga förmåner innebär det en orimliga summa på 145 000 kr skattefritt i månaden. Vi kräver att arvodet skall vara 41.000 kronor i månaden för både EU-parlamentariker och riksdagsledamöter.  

Vi vill upprätta en social alkoholpolitik

Viverkar för att möjligheterna att bedriva en restriktiv alkoholpolitik återupprättas. Denna ska bestämmas nationellt och bedrivas utifrån sociala grunder.

Vad gör Vänsterpartiet i EU-parlamentet?

Vänsterpartiet tillhör gruppen den förenade vänstern, GUE/NGL i EU-parlamentet. Den består av olika vänsterpartier varav många också med grön inriktning. Liksom Vänsterpartiet är de kritiska till EU:s utveckling.

Våra EU-parlamentariker har varit mycket aktiva och utnyttjat det utrymme som finns för att påverka. De har engagerat sig mot tjänstedirektivet, Lavaldomens konsekvenser och för folkomröstning om Lissabonfördraget. En avgörande insats har gjorts för att få in köttindustrins klimatpåverkan i debatten, och partiet hade en viktig roll vid framtagandet av EU:s nya kemikalielagstiftning och arbetar nu för långtgående utsläppsminskningar för att bekämpa klimatförändringarna.

Vänsterpartiet har prioriterat arbetet för kvinnors rättigheter, med kampen mot våld mot kvinnor, sexslavhandel och prostitution samt rätten till fri abort. Vi ansvarade för behandlingen av ett direktiv för tjänster i hamnar och hittade en kompromiss som stoppade en privatisering. På vårt initiativ krävde EU-parlamentet offentliggörande av information om förhandlingarna om åtgärder mot brott mot upphovsrätten – ACTA. Vänsterpartiet har fått EU-parlamentet att agera hos Eritreas myndigheter för att den svenske journalisten Davit Isaak ska släppas fri. Vänsterpartiet har i samarbete med FN:s goodwill-ambassadör Nicole Kidman fått med sig EU-parlamentet i kampanjen. "Say NO to Violence against Women".

Kamrater – Vänsterpartiet åstadkommer förändring!!!

Vilket är Vänsterpartiets alternativ?

Vänsterpartiet ser samarbete mellan människor och stater över hela världen som en förutsättning för demokratisk utveckling och för att kunna bygga en framtid som präglas av fred, jämlikhet, solidaritet och hållbar användning av våra begränsade resurser. EU lever inte upp till de krav på folklig förankring, demokratisk styrning och öppenhet som måste genomsyra internationellt samarbete.

Vårt alternativ tar avstamp i kravet på en ny ekonomisk världsordning som motverkar utplundring av tredje världen, krig och stormaktspolitik. Internationell facklig kamp är en förutsättning för att skapa en progressiv ekonomisk utveckling som motvikt till de kapitalistiska stormakterna och de transnationella företagens makt. EU:s fördragsfästa kapitalism står i direkt motsättning till de solidariska lösningar på globala problem som är nödvändiga.

I Vänsterpartiets vision ska samarbetet vara öppet för alla Europas länder som uppfyller krav på demokrati och mänskliga rättigheter, och inte diskriminera länder och människor utanför Europa. Där finnsinget fördrag som slår fast den politiska inriktningen. Samarbetet ska vara flexibelt och länderna avgör själva på vilka områden som de vill delta. Där finns ingen plats för en byråkrati med monopol på att lägga lagförslag eller en domstol som står över demokratin.

Där tar länderna själva initiativ till beslut och under demokratisk kontroll ser till att de förverkligas. EU-parlamentet kan ersättas med en församling av ledamöter från de nationella parlamenten. Denna bör endast behandla gränsöverskridande frågor som miljö, sexslavhandel och skydd för löntagare. Vänsterpartiet vill stärka Europarådets roll i det europeiska samarbetet för utveckling av demokratin och försvar av de mänskliga rättigheterna.

Kamrater – Det finnsinget folkligt stöd för att bygga en europeisk superstat. Därför behövs det både EU-kritiska röster och människor med visioner om ett annat, mer demokratiskt samarbete i Europa.

En förändring är möjlig. Jag tror på den förändringen. Vår uppgift är att förändra EU och i den kampen är just Du och Din röst nödvändig.

Därför behöver vi Din röst den 7 juni. Vänsterpartiet är det enda EU-kritiska partiet som tillsammans med våra syster- och broderpartier utgör en motkraft till högerkrafterna i Europa.

Vi är folkets röst för ett fritt, öppet och demokratiskt Europa.

VERKLIG VALFRIHET

Jag tänkte prata om valfrihet i äldreomsorg o vård.
Först lite bakgrund till det jag ska prata om:
Den 1a januari i år infördes Lag Om Valfrihetssystem. LOV, på anmodan av den borgerliga regeringen. Lagen är avsedd att fungera som ett verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren. Som äldre skall man välja vilket företag som skall utföra ens hemtjänst.

  

Valfrihet är vår tids "innebegrepp", som inte får ifrågasättas, oavsett om det gäller skolval, äldreomsorg, vård, pensionsplaceringar, telefonleverantör, tandkräm eller blöjor.

I valfrihetens namn är lyckan att konsumera!

En fråga jag då vill ställa är: Är valfrihet bra för att utveckla och försvara den generella välfärden?

Tendensen jag ser, är att grundläggande mänskliga behov förvandlas till marknadsplatser för vinstintressen.

Valfrihet i äldreomsorg och vård, ett begrepp som låter bra, men som i verkligheten inte innebär att den gamle får vara med och bestämma innehållet i sin vård eller omsorg – utan att den får välja mellan olika företag på en marknad, som skall vara den som tillhandahåller tjänsterna.

Den borgerliga regeringen påstår att denna konkurrens skall öka kvalitén, medans det egentligen är vinstintresset som styr.

Den som kan spara mest på insatser till den gamle eller sjuke, är den stora vinnaren. Och det säjer ju sig självt att det blir på bekostnad av den som befinner sej i beroendeställning.

Det, den såkallade valfrihetsrevolutionen handlar om, är en värderingsförskjutning från ett solidariskt, gemensamt tänkande i riktning mot ett mer egoistiskt och ekonomiskt synsätt, där den som inte har råd, hamnar utanför. Man använder äldrevård och omsorg som vinstmaskin åt ägare i vårdföretagen.

Vänsterpartiet vill införa valfrihet på riktigt!

Och riktig valfrihet innebär att de äldre får makt över sin egen vardag. Hur hemtjänsttimmarna fördelas, vilket vårdbiträde man vill ha, eller om man skall gå på promenad eller ha städning.

Det är riktig valfrihet!

Vi vill att man tillför mer resurser till äldreomsorgen, så att man kan säkra kvalitén  och för att höja den.

Vi vill att man anställer mer personal

Vi vill också att en stopplag mot vinst inom äldreomsorg och vård införs.

Vi måste ta striden om värderingar och säja nej till vinstintressen på våra äldre och sjuka, för den borgerliga politiken som förs, leder bara till utarmning av vår gemensamma offentliga verksamhet, kommunerna dräneras på pengar som hamnar direkt i fickan hos privata ägare. Bara dessa blir vinnare!

Är det ett sånt samhälle vi vill ha?

Sammanfattningsvis:

Vi borde ägna våran kraft och energi att se till vad vi kan göra för att ge våra äldre en verklig valfrihet, istället för att reservationslöst hylla privatiseringshysterin.

Upp till kamp!

Fler jobb – Bättre jobb

Regeringens retorik om ”utanförsskapet” och deras så kallade jobbsatsningar, handlar i grund och botten om att stärka arbetsgivarnas makt och gå ifrån den svenska kollektivavtalsmodellen.

  

I den borgerliga regeringens version av jobbsatsningar, så handlar det om att skapa jobb genom att försämra villkor och löner.

Men det finns inga bevis för att en stor låglönesektor skulle ge fler jobb.

Och även om det skulle vara så. Så vill  inte vi i Vänsterpartiet  ha jobb som är så lågt betalda att dom medför sociala och hälsomässiga risker.

Kärnan i Vänsterpartiets paroll är: "Fler jobb, bättre jobb" och står i tydlig kontrast till "de nya moderaterna".

Ska man skapa fler jobb krävs en offensiv ekonomisk politik, där man vågar investera i välfärden och i framtiden. Vi vill bygga ut järnvägar, öka kvaliteten i välfärden, få en bättre skola och bättre möjligheter för människor.

Våra satsningar ger nya jobb och skapar ett bättre samhälle. Men det är inte bara fler jobb som behövs, utan också bättre jobb.

Genom att regeringen jagar sjuka och arbetslösa, samtidigt som arbetslösheten tillåts stiga ohejdat, blir allt fler människor desperata nog att bjuda ut sin arbetskraft till lägre priser. Detta är oerhört tragiskt!

Om det finns 100 sökande på ett jobb, ska 99 personer verkligen uppfatta sig som misslyckade för att de inte fick jobbet?

Man har bytt fokus, från ett samhällsansvar för att skapa jobb till att personligen skuldbelägga arbetslösa för att det inte finns några jobb att söka eller få.

Lågkonjunkturer leder oundvikligen till arbetslöshet, men det finns saker man kan göra. Är man inaktiv blir krisen värre. Är man aktiv kan man lindra smällarna. Dessutom står man starkare när ekonomin vänder uppåt igen.

Vänsterpartiet vill att vi ska vara aktiva, så att lågkonjunkturen inte blir lika allvarlig. Vi måste Stimulera smart!  

Alla behöver inte mer pengar för att upprätthålla handeln Satsa på arbetslösa, sjuka, studerande, och barnfamiljer.

Regeringen har med sina skattesänkningar bara gynnat medel- och höginkomsttagare som nu inte bara har råd med det dagliga brödet utan problem,

Nu kan dom också köpa swimmingpool, båt, och andra lyxvaror.

Den konsumtionen är vare sig nödvändig för att upprätthålla handeln, eller särskilt bra för miljön.

Vänsterpartiet vill istället utbilda till jobb efter krisen för dem som nu står utan arbete. Skapa förutsättningar för fortsatt högproduktiva arbetstillfällen, och därmed motverka låglönemarknaden. 

Regeringens "sista-sekunden-satsning" på kommuner och landsting är inte ens plåster på såren. Det är för lite, för sent!

Vi behöver rejäla satsningar på välfärden. Denna sista- sekunden- satsning, når inte ens upp till nivån som behövs för att klara dagens anställningar. 

 Med all säkerhet kommer antalet arbetslösa ifrån den offentliga sektorn därför att öka!

 Vi har redan sett eller hört talas om den så kallade strategiska planen när det gäller det här i länets sjukvård

Kostnaderna för att skapa nya jobb inom den offentliga sektorn ISTÄLLET för att öka arbetslöshetskostnaderna är egentligen försumbar.

En anställd som förlorat sitt arbete kostar ungefär lika mycket "anställd" som arbetslös. Den stora skillnaden är om man skall få göra nytta (d.v.s.jobba) eller tvingas gå i arbetslöshet. Orsaken till att den borgerliga regeringen ändå väljer att låta arbetslösheten öka är att man helt enkelt inte vill se en större offentlig sektor.

Vänsterpartiet vill:

– investera i välfärd och klimatsatsningar för att skapa fler jobb och ett bättre Sverige

– satsa smart, med extra resurser till arbetslösa, sjuka, studerande och barnfamiljer

– satsa mot ungdomsarbetslöshet, med utbildning och stödåtgärder

-försvara den svenska modellen mot EU:s angrepp

-stoppa regeringens försök att skapa låglönesektor

-skapa fler jobb, inte skuldbelägga arbetslös