Månadsarkiv: januari 2008

Vänsterpartiets argument för ett Nej till Cook and Chill

På mötet som hölls på stadshuset i kväll talar Leopold Stoltz om att man bara behöver köra ut mat till köken tre gånger i veckan om man har cook and chill. Det Leopold inte talar om, är att på skolorna i Bollnäs redan finns fullt fungerande tillagningskök på centralorten där mat lagas och serveras direkt, och att om man vill införa cook and chill, kommer stora investeringar att behöva göras och fler transporter utföras. De tillagningskök som finns idag, kommer inte att hålla måttet om man gör om dem till mottagningskök för cook and chill. Det kommer att innebära stora investeringskostnader för att uppgradera köken, dels behövs stora ytor och specialvitvaror för nedkylning och uppvärmning av mat. Man kommer också att få ökade kostnader för utbildning, eftersom alla som arbetar med cook and chill måste ha speciella kunskaper för det man ska handskas med, strikta regler finns för detta.

För att laga till och hantera så mycket mat, som skall distribueras ut i kommunen, kommer det även att behövas ett stort specialutrustat centralkök, ett sådant finns inte tillgängligt för kommunen idag. Ett av de exempel, som Leopold framhåller är Ljusdals kommun, men han talar inte om att en av de stora investeringskostnaderna man slapp där, var att bygga ett nytt stort centralkök, då ett sådant redan fanns. Han säjer att i Ljusdal har man till och med kunnat behålla mer personal, än innan. Det han inte talar om, är att de stora besparingar man räknat med i sammanhanget, var personalkostnader, men att man inte kunnat göra sej av med personal i den önskade omfattningen. Cook and chills stora besparingskostnader ligger alltså i att man sparkar personal. Inte i att man gör stora vinster på att slippa köra ut mat till skolor o äldreboenden.

Hanteringen av cook and chill är också mycket speciell. Maten skall tillagas, kylas ned till mellan 0 grader-+3 grader. Den skall sedan forslas dit den ska, allt under en obruten kylkedja. Den skall sen värmas upp till +70 grader. Mat som värmts måste sedan konsumeras inom 15 minuter. Mat som varit värmd får ej sparas utan måste slängas på grund av den snabba bakterietillväxten. Det betyder att om något går fel under hanteringen i kedjan, så är maten oätlig. Det är mycket vanligt att äldre människor bara äter halva sin matlåda, för att sen stoppa den i kylen igen för att äta upp resten senare. Detta är ingen önskvärd situation i ett system med cook and chill. En vanlig konventionellt lagad matlåda innebär en mindre risk, då de äldre ofta vet, hur man handskas med sådant. 

En annan nackdel med cook and chill är energiförbrukningen. Det går år mer energi för att tillaga, kyla, distribuera och åter värma maten, än om man lagar och serverar mat på plats. I Bollnäs kommun har man dessutom antagit en motion om ekologisk skolmat i KRAVs anda, det rimmar illa med cook and chill och från regeringshåll har kommit att man till år 2010 skall ha infört minst 25 % ekologisk mat i kommunerna.  Just för tillfället finns inga regler i KRAVs kriterier beträffande miljöpåverkan, men man arbetar tillsammans med Svenskt Sigill om att utarbeta en klimatmärkning vid förädling och distribution av livsmedel, en första version av reglerna förväntas vara klara under senare delen av detta år. Det innebär att högre krav kommer att ställas på kommunerna angående den energi man gör av med i samband med tillagning och distribution av maten. av maten.

Många kommuner har idag gått över till cook and chill och märkt att det inte innebär de stora besparingar man räknat med, snarare har man fått stora kostnader för ombyggnationer, nybyggnationer, utbildning och kvalitetskontroller. I dessa kommuner har man nu börjat tänka om och börjar återgå till det gamla. Man lagar och serverar maten på plats sk cook and serve.  Man har också fått stora klagomål på maten där man infört cook and chill, många har upplevt att kvalitén blivit sämre då maten återuppvärms. Det är inte heller alla maträtter som passar för cook and chill, så att den som lagar maten blir mer låst till vilka rätter man kan servera, eller också får man tillsätta onödiga tillsatser för att maten över huvud taget skall kunnas hanteras som cook and chill.

 Alla dessa saker samt  att kommunen redan haft två utredningar om kostenheten, gör att vi i vänsterpartiet tycker att en ny utredning om kosten i Bollnäs är helt onödig. De hundratusen kronor man nu är beredd att lägga enbart på en ny utredning, skulle man kunna använda på ett mycket bättre sätt, genom att åtgärda de fel man redan idag vet vart de finns samt att införa mer ekologisk mat i kommunen samt att ta sitt ansvar som arbetsgivare

Anna-Maria Forssell Mörk (v                                                                                                Ann-Reneé Forsström (v)

 

Valifrihet! Kommunal eller privat

På gårdagen kommunfullmäktige behandlades en motion om Valfrihet inom hemtjänsten. Valfriheten handlade om kommunal eller privat. Från Vänsterpartiet yrkades avslag och ett särskilt yttrande lämnades:

    

Motionen handlar om fritt val av hemtjänst – kommunal eller privat 

Majoriteten anser motionen besvarad med anledning av att man håller på att arbeta fram ett principprogram för konkurensutsättning och efter att detta antagits avser socialnämnden anta en marknadsplan för upphandling.

Vi i Vänsterpartiet menar att verklig valfrihet:

–          inte är rätten att välja bland ett antal hemtjänstföretag. Valfrihet har ingenting med att göra, vem det är som betalar ut lönen till den som utför hjälpen.

–          VERKLIG VALFRIHET är rätten att ha inflytande över sin egen vardag när man nått den punkt i livet då man behöver stöd och omvårdnad i det egna hemmet eller en plats på ett äldreboende.

Istället för att okritiskt driva hemtjänsten mot en privatisering. Så borde man se över hur män och kvinnor inom biståndsbeslutets ram, själva kan påverka innehållet  i hjälpen.

–          Hur man regelbundet och strukturerat kan inhämta synpunkter från de äldre, på     den hjälp de får och genomföra förändringar utifrån detta.

–          Hur de anställda bäst kan vara "nåbar" för den som har hjälpen och deras anhöriga.

–          Hur man bäst arbetar fram ett tydligt och aktivt kontaktmannaskap. Som den som får hjälpen är informerad om.

–          Se över reglerna och granska dessa kritiskt ur aspekten om det är relevanta eller onödiga begränsningar av de äldres valfrihet.

Det finns exempel som man kan titta på:

I Falun har hemtjänsten arbetat i flera år för att ge pensionärerna ett större inflytande över sin vardag. Modellen innebär bland annat att brukaren har möjlighet att byta en insats mot en annan. Om det är vackert väder ute kanske städningen kan vänta till nästa vecka för att bytas ut mot en promenad. Vi tycker att det är just den här typen av valfrihet som behövs inom äldreomsorgen.

På ett äldreboende i Eslöv har man infört "egen tid". Det innebar att varje boende fick rätt att fritt disponera en personal i två timmar i veckan. Det ger de äldre en verklig makt att bestämma mer hur de vill leva sina liv. Kanske vill man åka och storhandla eller gå en vårpromenad i solen? Det är den här sortens valfrihet som är verkligt meningsfull för våra äldre.

Sammanfattningsvis så borde vi ägna våran kraft och energi till att se vad vi kan göra för att ge våra äldre en VERKLIG VALFRIHET. Istället för att reservationslöst hylla privatiseringshysterin.

Med ovanstående fru ordförande så vill vi från Vänsterpartiet yrka avslag på motionen

Det som också kan anses som märkligt i sammanhanget är att Socialdemokraterna innan samarbetet med Centerpartiet yrkat på att inga privatiseringar/avknoppningar får ske under återstående av mandatperioden. Men idag säger man att motionen är besvarad och tycks vara bekväm med den arbetsinriktning socialnämnden tagit.                         Ann-Renée Forsström/gruppledare för Vänsterpartiet

Kommande evenemang
  1. Medlemsmöte

    januari 18 @ 18:30 - 20:30
Senaste inläggen