Månadsarkiv: maj 2007

Kontrasvar till sverigedemokraternas Anita Nordkvist

Detta insändarsvar till Sverigedemokraterna´s Anita Nordkvist är insänt till tidningen Ljusnan den 30 Maj.
Men det har ännu inte publicerats

  

Svar till Anita Nordkvist´s insändare den 25 maj där hon påtalar att hon faktiskt hade lämnat återbud till den aktuella studieresan som hon uteblev från samt att det senaste mötet med näringslivspolitiska programmet som hon glömt att anteckna, men ändå inte kunnat gå på för att hon hade ett annat möte.

Jag har kollat upp med både tjänstemannen och stadshusets informationsavdelning. Inget meddelande om återbud hade lämnats där. Så jag undrar ju vem i så fall Anita lämnat återbud till. Nu är det ju så att det är mänskligt att fela och även solen har fläckar precis som Anita skriver. Men om det nu är så att det är mänskligt att fela så borde man ju ha lite större tolerans även för andras fel/misstag och inte bara sina egna.

Men istället använder hon misstaget om att hon inte fått kallelse till den första träffen som ett exempel på att Sverigedemokraterna åsidosätts. Jag skrev också i min tidigare insändare att inte heller jag fick någon kallelse till den första träffen, misstaget gällde alltså även mig. Så vi får väl konstatera att om Anita Nordkvist gör fel eller misstag så är det mänskligt att fela. Men om andra gör misstag så är det en medveten strategi för att åsidosätta Sverigedemokraterna, det är åtminstone Anita Nordkvist´s syn på saken.

 

                                                                                         Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

Sverigedemokraterna känner sig åsidosatt

I förra veckan kunde vi läsa om Sverigedemokraten Anita Nordkvist som tycker att hon blivit åsidosatt och marginaliserad på grund av att hon är Sverigedemokrat.

Som exempel anger hon ett möte under en paus vid förra kommunfullmäktige den 23 April.

  

Vi har i kommunfullmäktige en allians: de borgerliga partierna tillsammans med Sjukvårdspartiet och vi har i oppositionen en valteknisk samverkan mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Om vi har saker som vi vill prata om så måste vi få göra det, tilläggas bör är att vårt möte skedde i en paus då kommunfullmäktige var ajournerat.

Att kräva tillgång till ett sådant möte kan jämställas med att kräva tillgång och insyn i exempelvis ett möte mellan Hyresgästföreningen och Bostadsbolaget fast du inte ingår i någon av dessa.

Vidare påtalar hon en kallelse till en arbetsgrupp beträffande det näringslivspolitiska programmet, där hon inte blivit kallad.

Jag kan nämna att inte heller jag (undertecknad) fick någon kallelse till nämnda arbetsgrupps första sammanträde. Men för den sakens skull har jag inte drabbats av någon konspirationsteori om att detta skulle vara en medveten handling, utan tagit för givet att det handlar om något missförstånd.

Intressant i sammanhanget är att Anita Nordkvist efter första mötet fått samtliga sammanträdesdatum och information om en studieresa som skulle göras. Men uteblev från studieresan utan att lämna återbud ( vi inväntade i 20 minuter och vår tjänsteman ringde både hemtelefon och mobilen utan resultat) senaste sammanträdet i nämnda arbetsgrupp uteblev Anita också och även då utan att lämna återbud.

Sanningen är nog snarare att detta är en medveten strategi från Sverigedemokrater runt om i landet. Det handlar om att utmåla sig till martyrer försöka få folk att tro att dom är marginaliserade.

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Ta lärdom av Finland

Sverige är på väg att kopiera Finland, utan att ha tagit lärdom av det finska exemplet. Avdraget för hushållsnära tjänster, som den borgerliga regeringen med Maud Olofsson i spetsen instiftat, har i grannlandet Finland inte skapat några nya jobb.

-"Reformens effekt på sysselsättning, är obefintlig", säjer Markus Jäntti, professor i nationalekonomi vid Åbo akademi.

Det enda som ökat är klyftorna mellan rika och fattiga hushåll och det till följd av den politik som den Finska regeringen fört. Det den borgerliga regeringen i Sverige verkar ha inriktat sej på, när man studerat grannlandet, är att Finlands ekonomi vuxit betydligt snabbare än EU genomsnittet sen 90-talet. Trots denna växande ekonomi, är den finska arbetslösheten högre och sysselsättningsgraden lägre än i de andra nordiska länderna. Det enda som hänt, är att deltidstjänsterna och korttidsanställningarna ökat, på bekostnad av fasta heltidsarbeten. Det är en politik som till stor del drabbar kvinnorna.
Ett av felen på den svenska arbetsmarknaden, är att den dåvarande socialdemokratiska regeringen i och med EU-anpassningen på 90-talet, övergav det fulla sysselsättningsmålet som överordnat mål, och det är naivt att tro att de åtgärder som den nuvarande regeringen nu genomför kommer att skapa några nya jobb.

Den politik man nu instiftar är inte bara kvinnofientlig, utan är också en dimridå för att kunna skapa låglönearbeten och för att öka klyftorna mellan fattiga o rika och emellan kvinnor o män.

Ann-Renée Forsström
Anna-Maria Forsell Mörk

Uttalande angående Gruvstrejken

Vi i Vänsterpartiet Bollnäs ger vårt stöd till den strejk som utbröt vid LKAB i Kiruna, Svappavaara och Malmberget vid lunchtid den 7 maj.

LKABs bud på 800 kronor mer i
månaden är ett hån mot de arbetare som under en längre tid fått stå tillbaka
löneutveckling trots att bolaget gör miljardvinster.
LKAB visade en oerhörd arrogans när de ensidigt förklarade förhandlingarna för
avslutade. Strejken är ett naturligt svar på detta.


Anna-Maria Forsell Mörks första maj-tal

Anna-Maria Forsell Mörk talade vid första maj-firandet i Bollnäs. Här hittar du talet i sin helhet.

Jag funderade ganska
länge på vad mitt första maj tal skulle handla om, och eftersom det mesta som
den nya regeringen gjort retat upp mej, så fick det bli lite av varje.

Jag kan ju tex börja med
Maud Olofssons skattesubventionerade hushållsnäratjänster.

Pigjobb, något som
regeringen och särskilt Maud Olofsson gått ut hårt med.  Fast hon kallar det Skattesubventionerade
hushållsnära tjänster, och det ska ju vara så bra, för de ska ju få oss alla,
att få livspusslet att gå ihop.

Regeringen
vill anslå 1,3 miljarder kronor, för att alla hushåll, ska få råd att köpa
städning, så att de kan ägna sej åt annat viktigt, som att t ex arbeta. 1,3
miljarder, delat på alla vuxna här i landet, det blir ca 185 kronor. Det kommer
man inte långt med! Med dom pengarna kommer städfirman bara halvägs hem till
mej. Och skulle jag få 185 kronor, bara sådär, så finns det alltid nåt annat
viktigare än städning, som jag behöver pengarna till, t ex nya gummistövlar
till barnen eller en vinteroverall, jag skulle kunna räkna upp hur mycket som
helst, det finns alltid nåt hål att stoppa pengarna i!

Av den
snåla summan, så framgår det ju helt klart, att det är inte mej Maud Olofsson
menar, när hon går ut så fint i TV o tidningar och pratar sej varm för det här,
utan det kommer bara att gynna de som redan idag har råd att köpa städning.

Vem är det som ska
finansiera detta, jo det är dom som är sjuka eller arbetslösa som genom höjda
avgifter och sänkta nivåer i A-kassa o sjukkassa som ska få betala, Man tänker
sparka på de som redan ligger, bara för att de som redan har mycket pengar, ska kunna få mer. Urholkningarna av
ersättningarna är ett lönepolitiskt instrument. Genom att sänka ersättningarna
långt under avtalens minimilöner, så tvingas den som är arbetslös att sänka
sina löneanspråk. Det är meningen att den som är arbetslös ska ta ett jobb med
en lön som är så låg att den knappt går att leva på. Det kommer att pressa
allas löner neråt och det budskap som regeringen framför, är att den som är
arbetslös, är arbetsskygg och lat, man lägger allt ansvar för arbetslösheten på
den arbetslöse, inte på hur samhället är konstruerat. För den som stämplar ut
kommer jobbgarantin att finnas, en samhällsnyttig sysselsättning för 65% av sin
tidigare lön, vad samhällsnyttig sysselsättning innebär,  det har man inte talat om! Plusjobben som den
nya regeringen avvecklat, var samhällsnyttig sysselsättning fast till avtalsenlig lön.

Sänkningen  i sjukförsäkringen motiverar man, med att det
ska bli mer lönsamt för personer

som är
sjukskrivna, att återgå i arbete. Alltså anser regeringen tydligen, att de som
är sjukskrivna, inte är sjuka, de bara fejkar!

Man
tänker även slopa förmögenhetsskatten och sänka fastighetsskatten, något som
gynnar bara den som redan äger något, man säjer att det kommer att frigöra
kapital

som kan
investeras i nya bolag, men Ingen av de här åtgärderna kommer att skapa några nya arbeten, Sverige har alltså en
regering som på allvar tror att landets framtid är att skapa låglönejobb
istället för nya jobb?, Man driver en politik för ökade klyftor under
täckmanteln att man vill skapa fler arbeten, ett slags omvänd Robin Hoodpolitik
(om man får citera Lasse) som innebär att man ska ta från de fattiga och ge
till de som redan är rika.

Vänsterpartiet
vill inte ha en politik för ökat utanförskap och större klyftor, vi vill ha en
rättvis skattepolitik med en solidarisk fördelning, från var och en efter
förmåga till var och en efter behov.

Vänsterpartiet
vill ha en hållbar arbetsmarknadspolitik för full sysselsättning.

Ann-Renée Forsströms första maj-tal

Ann-Renée Forsström talade vid första maj-firandet i Bollnäs. Här hittar du talet i sin helhet.

 Jag ska prata lite om vallöftet till de fattiga, som blev ett klipp för de rika.

Den
borgerliga regeringen utlovade att tre fjärdedelar av
regeringens jobbavdrag skulle gå till låg- och medelinkomsttagare. Men hur gick
det då?

 
I verkligheten gick 60%
till den rikaste tredjedelen av befolkningen (allt enligt den granskning som
tidningen METRO gjort i samarbete med samhällsmagasinet Tromb).

När regeringen
presenterade sitt jobbavdrag var beskedet mycket konkret:

Det är främst låg- och
medelinkomsttagare som tjänar på jobbavdraget sa man

Men som sagt var är det nästan två tredjedelar av jobbavdraget –
drygt 23,6 miljarder kronor, som går till den rikaste tredjedelen av
befolkningen.

Medelinkomsttagarna får nöja sig med hälften
(12,8 miljarder kronor) och den fattigaste tredjedelen av befolkningen får sammanlagt
3,4 miljarder kronor att dela på.
 Bland låginkomsttagarna finns bland
annat varannan ung svensk upp till 29 år, och en stor andel invandrare,
studerande, deltidsarbetande och pensionärer.

Hur har dom då dragit gränsen för vem
som är låg- och medelinkomsttagare? Det finns ingen klar gräns säger dom, men
vi drog gränsen vid 23 000:- 24 000:-

Men
det stämmer dock inte med statistiken från Riksdagens utredningstjänst, (Skatteverket
och SCB). Det enda sättet att få den borgerliga regeringens bild av
fördelningen, av jobbavdraget, att gå ihop är att dra gränsen för de lägsta
inkomsterna vid en månadslön på 31 000 kronor i månaden. Ovan den gränsen finns
bara 10–15 procent av befolkningen.

Och den borgerliga regeringspolitiken fortsätter!

–         
Bort med förmögenhetsskatten

–         
Skattesubvention för hembiträden

–         
Skattesubvention för egen barnflicka

Och vilka gynnar det?

Ja inte är det låg- och medelinkomsttagarna!

Den
borgerliga regeringen tycker att det är vettigt att satsa skattepengar på att
sponsra dem som vill ha hembiträden och barnflickor. Detta trots att de redan
sänkt skatten för de som har det bäst ställt.

Med
andra ord så kan du, för bara 500:- i månaden av dina skattepengar hjälpa ett
par som har alldeles för stort hus för att orka städa själv. Lägg till lite
extra så kan du hjälpa dem betala sin barnflicka också. Men är de det du
vill??????

Vi
i Vänsterpartiet vill istället att skattepengarna skall användas till:

–         
Högre löner för kvinnor i offentlig
sektor

–         
Fler anställda i vård skola och omsorg

–         
Kortare arbetsdagar med bibehållen lön

Vi betalar skatt för att få trygghet och välfärd, inte för
att omfördela våra pengar till höginkomsttagare.

 

Owe Hellbergs första maj tal

Owe Hellberg, fd riksdagsledamot från Ockelbo talade vid första maj-firandet i Bollnäs. Här hittar du talet i sin helhet.

Kamrater och mötesdeltagare!

En
sak är säker våren kommer varje år, liksom första maj, arbetarrörelsens dag, en
dag som firas och uppmärksammas världen över. Den förmörkas dock något av att vi
i Sverige har en borgerlig regering, som 
säkert hellre skulle firat arbetsgivarnas dag. Arbetsgivarna som om de
bara får tillräckligt goda villkor, ger arbetarna de jobb som de såväl behöver
för sin överlevnad och för sitt välbestånd.

Förr hette det inte arbetsgivare utan arbetsköpare,
vilket mycket tydligare belyser den kamp och den konflikt som det egentligen
handlar om. Du köper min tid och kraft, hur mycket får jag betalt för det och
hur blir mina arbetsvillkor.

När
byggnadsarbetarna nyligen gick ut i strejk, så kallade arbetsgivaren det för ett
omodernt sätt att lösa konflikter och något som mer eller mindre borde
avskaffas. Byggnads framställdes som en rest från forntiden, när de egentligen
använde den rätt som är legal och 
som kan tas till när inte arbetsköparen, numera arbetsgivaren är beredd
att tillmötesgå de krav som den fackliga rörelsen ställer.

Moderaterna kallar sig för det nya arbetarpartiet, de
använder slogans som att det ska löna sig att arbeta och jobben, jobben
framförallt och tycker att alla ska vara med i facket.

Vad
tycker de egentligen och vad gör dom i praktisk handling?

Den
borgerliga regeringen har sänkt ersättningarna i arbetslöshetsförsäkringen, den
trappas av snabbare och tumskruvarna dras åt runt de  arbetslösa, med hårdare söktryck och
skoningslösare regler. Möjligheten till arbetsmarknadsutbildning har drastiskt
försämrats liksom till komvux.

När
Reinfeldt säger att det ska löna sig att arbeta, så menar han egentligen att
genom en försämrad A-kassa, hårdare jakt på arbetslösa och försämrade
utbildningsvillkor, så kan arbetsgivarna sänka lönerna och fler låglönejobb
komma till. A-kassans tak är samtidigt löneavtalets golv Det ska löna sig att
arbeta, var det inte så?

Samtidigt som arbetsmarknadsminister Littorin säger att
alla ska vara med i A-kassan, så höjs avgifterna med 14 miljarder kr och
avdragsrätten för den fackliga avgiften avskaffas. Fler och fler har helt enkelt
inte råd att betala A-kassan och fackavgiften och utesluts nu på löpande band.
350 000 personer har lämnat A-kassan eller tvingats lämna den sen de nya
reglerna kom till. .Alla ska vara med i A-kassan och facket säger Littorin, men
det ska tydligen vara dyrt och betungande för den enskilde arbetaren,  konsekvensen av de åtgärder som
genomförts. 

En
regering som vill ha fler låglönejobb, försämrar utbildningsvillkoren för
arbetslösa och  lågutbildade och gör
det svårare att vara med i A-kassa och fack vill vi inte ha, byt regering!

Trots att regeringen nu säger sig satsa på jobben, så
räknar ändå finansministern Anders Borg med att det ska år 2010 ska finnas
890 000 arbetslösa eller sjuka som inte är i arbete, trots rekordhög
tillväxt och goda statsfinanser. Regeringen tycker inte heller att alla jobb är
lika fina. Extraåtgärder i offentlig sektor ska inte förekomma, bara i
privatsektor, därför riskerar många av de 18 000 som fått ett kommunalt plusjobb
med att den tvååriga avtalstiden förkortas eller att ett stort antal av
plusjobben helt enkelt försvinner vilken dag som helst. Regeringen tyckte att
kommunerna anställde för många plusjobbare och har därför dragit in en stor del
av de statliga medel som användes för att ordna plusjobben, viktiga, välbehövda
och avtalsreglerade jobb, inte minst för de som fått chansen att få ett. I min
lilla kommun Ockelbo, så har vi anställt de personer som stått längst bort från
den öppna arbetsmarknaden, en chans till ett arbete som de annars hade svårt att
överhuvudtaget få.

Att
dra in statliga medel från kommunerna, där man redan tecknat avtal om
anställningar ger stora hål i de kommunala budgetarna. Ett avtalsbrott där
staten går ifrån redan utlovade medel. En sån regering kan vi inte ha, byt
regering, byt politik.

Orättvisorna och klyftorna i samhället fortsätter att
öka. Skatteavdrag genom jobbavdrag för de som redan har jobb, men inget till
pensionärer, studenter eller arbetslösa. Borttagen förmögenhetsskatt och
fastighetsskatt och pigavdrag för en höginkomsttagarfamilj med en lyxvilla i
Djursholm, ger en höjning av den disponibla inkomsten med flera hundratusen kr
per år, medan den ensamstående låginkomsttagaren i hyresrätt och som för
tillfället råkar vara arbetslös får ett minus i kassan. Den borgerliga
regeringen gör precis vad de sade före valet och medger att de stora
skattesänkningarna, borttagandet av förmögenhetsskatten och fastighetsskatten är
orättvisa, men att det tjänar andra syften. Hur många kommunalare, byggjobbare
och andra ur arbetarklassen är det som ångrar sitt val hösten 2006? Det verkar
vara väldigt många som gick på de borgerligas snack om stora skattesänkningar
för de som har låga inkomster, när det i själva verket handlar om några
hundralappar för de med normala inkomster och normala hus. Ska man tro på
opininonsmätningarna är det många som ångrat sig. En regering som medvetet ökar
klyftorna i samhället och gärna ser fler låglönejobb och ökade löneskillnader
kan vi inte ha byt regering, byt politik

Vänsterpartiet har historiskt varit ett revolutionärt
parti, en syn som har förändrats med tiden och den demokratiska socialismen är
numera ledstjärnan. Det behövs nog ändå en revolution på flera områden , inte
minst en kostrevolution.

Människan är en biologisk varelse som utvecklats under
flera miljoner år. Kunskapsutvecklingen går snabbare än den fysiska utvecklingen
och den moderna människan utsätter kroppen för olika former av dagliga
chocktillstånd genom våra matvanor. Förädlade råvaror, ett intag av raffinerat
socker genom olika typer av snabbmat och sötsaker gör att den naturliga
produktionen av insulin går på högvarv, en produktion som därför försämras
kraftigt vid stigande ålder. Tyvärr brukar trender som sker i USA komma till
Sverige något årtionde senare och där finns idag 20 miljoner diabetiker. 3 av 5
barn som föds beräknas få diabetes i vuxen ålder. Livsmedelsindustrin och
läkemedelsindustrin går hand i hand, båda tjänar stora pengar på dagens
livsföring och forskningsrapporter om felaktiga kostvanor göms undan i det
politiska systemet.

Vi
behöver mer tid för matlagning och 
få bort  snabbmaten och
halvfabrikaten i våra skolor och förskolor. Kortare arbetstid ä på alla sätt en
bra förutsättning för ett rikare och mänskligare liv. Den borgerliga regeringen
tycker istället att vi ska jobba mera och gärna högre upp i åldrarna, tvärtemot
vänsterns livssyn. Ett omodernt synsätt i en modern tid, byt regering byt
politik.

Idag är det normalt vårväder om än något kyligt, så har
inte våren i övrigt sett ut. Värmerekord har slagits på löpande band och alla
förstår att det händer något som på sikt kommer att förändra vårt klimat. Visst
kan det vara skönt med Parisväder i Sundsvall året runt, men klimatkatastrofen
lurar bakom hörnet. Som vanligt blir det de fattiga i tredje världen som drabbas
värst om havsytans nivå stiger med några meter. Enkla bostäder förstörs och
stora odlingslandskap försvinner. Här behövs en grön revolution och Sverige
måste vara ett föredöme i miljöpolitiken

Inte ens moderaterna kan undvika att prata om
klimatfrågan. Tyvärr blir det mest prat. Regeringen har tagit bort
klimatinvesteringsprogrammen i kommunerna som just syftar just till att minska
koldioxidutsläppen och därmed minska klimathotet, satsar mer på vägar och mindre
på kollektivtrafik.

Transportsektorn står  för 45% av koldioxidutsläppen och här
måste stora insatser göras. Minska lastbilstransporterna på våra vägar genom att
införa kilometerskatt, bygg ut järnvägen och satsa på kollektivtrafiken och
reseavdrag som gynnar kollektivtrafikresenärer. Låt flygtransporterna stå för
sina verkliga miljökostnader. Detta intresserar inte den borgerliga regeringen,
som hittills nöjt sig med att tänka erbjuda de fåtal som har råd att köpa nya sk
miljöbilar en bonus på  10 000
kr. Byt regering, byt politik!

Socialdemokraterna som idag också med rätta kritiserar
regeringens politik, kommer nog inte kritisera allt. I EU-frågan är de överens
med ed borgerliga. Mona Sahlin och regeringen önskar gå Tyskland till mötes och
behålla huvudinnehållet i det nya förslaget till EU-konstitution. De är också
överens om att frågan ska avgöras i riksdagen utan en rådgivande folkomröstning.
Blir konstitutionen ett faktum, så gäller euron som enda valuta och valutakursen
går före full sysselsättning som övergripande mål. Det är ett svek mot den
svenska folkomröstningen om EMU och 
ett svek mot folken i Frankrike och Holland, som tydligt sagt nej till
den nya konstitutionen i sina rådgivande folkomröstningar. Blir konstitutionen
av, så kommer EU att klampa in på en rad nya områden som civilrätt och
straffrätt. Ska Bryssel bestämma vilka skilsmässoregler som ska gälla i Sverige
eller ska ungdomar som piratkopierar kunna dömas till 4 års fängelse, vilket
EU-parlamentet nyligen beslutade? Svaret är naturligtvis
nej.

 Byt
regering, men med en politik som säger ja till en rådgivande folkomröstning till
ett nytt konstitutionsförslag och som sätter stopp för EU-planerna på en
förbundsstat med gigantiska stormaktsambitioner.

Till sist några ord om politiken i länet. Den
rödgröna  landstingsmajoriteten
administrerar en borgerlig budget och ville egentligen ha en högre skattehöjning
än den som blev beslutad. Skattesatsen förändrades inte efter valet , vilket om
den hade höjts, kanske kunde ha lett till att en del besparingar kunnat undvikas
, som avdelning 73 i Sandviken. Vänsterpartiet försvarar en stark offentlig
sektor och ska att se till att utgifterna finansieras. Vänsterpartiet gör
skillnad, en skillnad som måste omsättas fler händer och fötter i vården och
omsorgen inte färre. Vi ska inte byta regering i landstinget, men kämpa för att
vänsterpolitiken får större genomslagskraft