Månadsarkiv: april 2007

Interpellation angående miljön på Gärdesskolan

Gärdesskolan byggdes på 50-talet (50-årsjubilium 1 december 2005).

På 80-talet byggdes en korridor ut så kallad etapp 1 och man lovades en fortsättning en
etapp 2, fortfarande är ingenting gjort.

Ventilationen åtgärdades på 90-talet och man har på senare
tid tjatat till sig ombyggnad av toaletter som var under all kritik.

Det är i stort sett vad som skett! Lokalmässigt har man
alltså inte gjort någonting trots att undervisningen har utvecklas och inte
alls påminner om den undervisning som bedrevs när skolan byggdes på 50-talet.

Miljön i elevutrymmet/korridoren är under all kritik. För
närvarande kan inte lokalerna användas på ett vettigt sätt. Man har från
skolans håll krävt bättre arbetsmiljö för både personal och elever. Från
arbetsmiljöverket (som besökt skolan) säger man att även om det inte finns
något fastlagt regelverk för korridorer så är det ingen bra miljö för elever.

Man får idag göra schemaläggning utifrån att det inte skall
vistas så många elever samtidigt i uppehållsutrymmena. När det egentligen är
det pedagogiska innehållet och utformning som borde styra schemaläggningen.

Utifrån detta undrar jag: Hur ser tankarna kring
Gärdesskolan och dess utveckling ut?

Ann-Renée Forsström

Vänsterpartiet

 

2.893 kr mindre

Vänsterpartiet bad Riksdagens utredningstjänst att undersöka hur olika familjer påverkas av regeringens politik. Familjer med hög inkomst som bor i villa med högt taxeringsvärde drar den högsta vinsten. En ensamstående arbetslös går back på regeringens politik.

Vi frågade utredningstjänsten efter förändringar i disponibel
inkomst för åtta olika typhushåll, baserat på de förslag som den
borgerliga regeringen genomförde i höstbudgeten och några av dem som nu
presenterats i vårpropositionen.

Den stora förloraren är en ensamstående person som är arbetslös. För
denna person innebär förändringen av a-kassan att ersättningen minskar
med 1 950 kronor. Slopad skattereduktionen för fack- och a-kasseavgift
innebär att personens slutinkomst minskar med 1 605 kronor. Sammantaget
innebär det att personens disponibla inkomst minskar med 2 893 kronor i
år jämfört med förra året.

I vårt exempel ovan är personen arbetslös under året och har också
varit det i tre månader föregående år. Månadslönen som a-kassan baseras
på är 24 000 kronor, en genomsnittlig lön. Personen är medlem i
Handelsanställdas förbund.

Vinnarfamiljen har höga månadslöner, bor i villa i Djursholm
(taxerad till 8 miljoner), de har 16 miljoner kronor i samlad
förmögenhet, är inte medlemmar i facket, köper hushållsnära tjänster
för 30 000 kronor årligen och de har få sjukdagar.

Detta hushåll får med den borgerliga regeringens politik 272 156 kronor mer i disponibel inkomst i år jämfört med 2006.

För studenter som har en mycket svår ekonomisk situation innebär
regeringens politik inte en krona mer i plånboken – däremot stora
svårigheter att finna en bostad till ett rimligt pris. Inte heller
förtidspensionärer får mer i plånboken. Tvärtom minskas deras framtida
pension.

Hushåll med medelstora inkomster och normala hus får några
hundralappar i månaden mer med högerns skattesänkningar. Istället får
alla betala med kraftigt försämrad trygghet, en sämre gemensam välfärd
och vidgade klyftor.

Första Maj

Välkomna att fira första maj med Vänsterpartiet Bollnäs under parollen Byt Politik – Byt regering

Kom och
fira 1:a Maj tillsammans med oss
Klockan 13.00 i Colliniparken

Talare:

Ann-Renée
Forsström, Kommunpolitiker

Anna-Maria Forssell Mörk,
Kommunpolitiker

Kristin Olofsson,
Distriktsordförande Ung Vänster

Owe Hellberg, fd. Riksdagsledamot

Vi får underhållning av
Esteterna årskurs 2
Vi bjuder även på
förtäring i någon form

Fatta beslutet i Landstingsfullmäktige

Svante Lönnbark och Ann-Magret Knapp säger att en eventuell stängning av IVA i Bollnäs under sommaren är en verksamhetsfråga och därför kan beslutet fattas av tjänstemän. Ulf Nyrén skriver i en insändare att sommarstängningar för att klara semestrar har gjorts även tidigare och menar då att detta är en verksamhetsfråga.
Vi håller inte med!

En minskning av antalet vårdplatser för att klara
semestersituationen är en sak. Lika så kan man kanske stänga en av flera
vårdavdelningar för att klara semestrar. Men det är en himla skillnad på att
stänga/upphöra med intensivvårdsverksamhet helt under en period av sommaren.
Utan intensivvård kan inte de svårast sjuka vårdas på medicinavdelning i
Bollnäs, det finns ingen läkare som skulle våga ansvara för det utan backup
från en IVA-avdelning. Detta innebär att de vårdavdelningar som finns i Bollnäs
inte kan nyttjas fullt ut, patienter måste skickas och vi får ett ökat tryck på
Gävle, som redan idag brottas med problem med överbeläggningar.

Dessutom tycker vi att beslut av en sådan dignitet är av principiell karaktär och av större vikt, vilket innebär enligt
kommunallagen att beslutet skall tas i landstingsfullmäktige av ansvariga
politiker.

Ann-Renée Forsström
Anna-Maria Forssell
Mörk
Marita Hillströms
Henrik Rubensson

Vänsterpartiet Bollnäs