Värdegrund

Vänsterpartiets politik grundar sig på de socialistiska och feministiska idétraditionerna som bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Demokrati är ingen självklarhet, det är något som vi måste arbeta för varje dag. Jämställdhet är inte bara lika lön för lika arbete, det är också högre lön för lågavlönade yrken inom exempelvis äldreomsorg och förskola. Jämställdhet är även rätten till ett heltidsjobb, dygnet-runt-öppna förskolor, kollektivtrafik som fungerar, en skola öppen för alla elever där den enskilde elevens behov blir tillgodosett.

Jämställdhet är en fungerande äldreomsorg, där de boende kan känna att de är delaktiga.


Vänsterpartiet vill därför

– ha en kommun som är till för medborgarna, ett rättvist samhälle där allas åsikter värderas lika högt.

– ha en kommun där fler människor ska vara med och bestämma och därför vill vi motverka maktkoncentration.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *