Utbildning & Förskola

Den allmänna sammanhållna skolan är en del av det demokratiska samhället och den vill Vänsterpartiet värna. För att få en attraktiv skola för alla krävs fungerande lärarlag och kompetenta lärare. Med ändamålsenliga lokaler kan man möjliggöra en bättre arbetsmiljö för både lärare och elever, det möjliggör mindre klasstorlekar eller arbetsgrupper, så att alla elever kan få studiero.

Vänsterpartiet vill därför

– ha en centralt placerad högstadieskola i åk 7-9, där alla elever får plats.

– ha F-6 skolor i Arbrå, Rengsjö och Kilafors samt på Nyhamre, Björktjära, Rehn och Granberg.

– att all verksamhet i skolans regi ska vara avgiftsfri.

– motverka segregationen i skolan genom att låta närhetsprincipen styra var man ska gå i skola.

– ha ett solidariskt fördelingssystem vad gäller medlen till skolan.

– ha en mer jämlik skola, det gynnar alla elever oavsett förmåga med mångfald, studiemotiverade elever drar de som kanske inte är lika starka.

– stärka elevinflytandet i skolans arbete.

– ha en bra arbetsmiljö för lärarna med möjlighet till utbyte mellan lärarlag.

– att alla våra lärare ska vara behöriga och ha goda möjligheter till kompetensutveckling.

– ha kulturinriktning på våra förskolor då kulturen är viktig del i det livslånga lärandet.

– ha hög personaltäthet i förskolan, då vi vet att för stora grupper orsakar problem senare i livet.

– avskaffa det fria skolvalet då all forskning pekar på att det är en av de saker som orsakar segregation i skolan.

– Vi säger nej till ytterligare friskoleetableringar, friskolor är enbart kostnadsdrivande och bidrar till skolsegregationen.

– verka för en god elevhälsa för våra barn och ungdomar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *