Klimat- och miljö

Klimat- och miljöproblem är globala men också lokala. Vänsterpartiet vill att alla ska ha rätt till en god miljö. Vi arbetar på såväl riks- som lokalplanet för att tillskapa nya jobb som underlättar en grön omställning. Det är hög tid att ta ett större politiskt ansvar i klimatfrågan. Vårt mål är ett solidariskt och hållbart samhälle som byggs av och för människor.

Vänsterpartiet vill därför

– arbeta för att förstärka möjligheterna till persontrafik utmed norra stambanan och därmed bevara och stärka möjligheterna att bo och verka i länets inlandskommuner.

– verka för lägre biljettkostnader för den kollektivtrafik som sker inom kommunen, och införa en låg och enhetlig taxa för allt resande.

– göra kollektivtrafiken avgiftsfri på sikt.

– verka för att riksväg 83 rustas till minst en så kallad 90-väg.

– få bort torrlagda älvfåror i Ljusnan och Voxnans dalgångar.

– verka för att vandringsvägar för fisk säkerställes.

– underlätta kommunal upphandling av närproducerat och förordar ekologiskt odlat.

– minska transporter av färdiglagad mat runt om i kommunen. För att få bra kvalitet och bättre smak, vill vi laga maten så nära matgästerna som möjligt. Det ska gälla inom alla våra verksamheter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *