951 personer i Bollnäs Kommun röstade på Vänsterpartiet

v-tack

Publicerat i Pressmeddelanden | Lämna en kommentar

Medlemsmöte onsdag 17/9

Vänsterpartiet Bollnäs kallas alla medlemmar till ett medlemsmöte på Bollnäs Stadshus klockan 18.30 i morgon, onsdag, för att diskutera eftervalsfrågor.

Publicerat i Pressmeddelanden | Lämna en kommentar

Kort kommentar till det preliminära valresultatet

Vänsterpartiet känner en stor besvikelse över att Sverigedemokraterna fortsätter att växa, både nationellt och kommunalt. Tre av fem borgerliga partier i Bollnäs tappar väljarstöd. En del av dessa röster har stannat inom bergerligheten hos Bollnäspartiet, men vi känner oro att en stor del gått till Sverigedemokraterna.

Det finns positiva delar. Vi noterar med glädje att valdeltagandet ökat, förhållandevis kraftigt. Vi kan konstatera att Vänsterpartiet ökar med 74 röster jämfört med 2010 till 5,5%. Preliminärt ger det oss ytterligare ett mandat i fullmäktige, totalt tre mandat. Det är positivt, men vi är inte nöjda. Vi har känt medvind länge och hade hoppats på mer.

Vi avvaktar onsdagens räkning innan vi drar övriga slutsatser.

Publicerat i Pressmeddelanden | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet i Ljusnan

ljusnan140905

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet spärrade av Baldersnäs Hälsocentral

mippa_anna

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Bollnäsvänsterns vallöften

Vi lovar att föra en feministisk, miljömässig och socialt hållbar politik, med sunda finanser.

Vi vill satsa på jobb, skola och äldreomsorg.

Vi tänker fortsätta arbetet för mindre barngrupper i förskola/skola.

Vi vill lägga resurser på att göra Gärdesskolan till Sveriges bästa skola.

Vi vill effektivisera äldreomsorgen i Bollnäs Kommun. Samtidigt som vi vill ha fler händer inom omsorgen, det ska vara tryggt att bli gammal i vår kommun.

Vi vill öka bostadsbyggandet. Det ger inte bara bostäder åt alla, det ger även jobb och skatteintäkter.

Vi vill också arbeta mer intensifierat med vårt lokala näringslivskontor för att locka fler företag till Bollnäs, som kan ge fler arbetstillfällen.

Vi vill också genomföra enhetliga taxor inom kollektivtrafiken, det ska inte vara dyrare med en bussbiljett bara för att man bor utanför Bollnäs centrum, vi tror att det dessutom skulle öka det kollektiva resandet och vara till gagn för miljön.

Publicerat i Pressmeddelanden | Lämna en kommentar

Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte imorgon måndag 18 augusti kl. 19.00. Vi träffas i stadshusets entré.
Vi gör klart det sista inför valrörelsen med bemanning mm.
Varmt välkomna!

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet på Bonden i byn i Kilafors och valstugeinvigning i Bollnäs

Image6

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Göran Jansson: Uppsägningar inte rätt väg

göranSocialnämnden i Bollnäs har ett underskott, som vi givetvis måste komma till rätta med. Många beslut har tagits och de kommer att ge effekt. Bollnäs är inte den enda kommun som har det här problemet. Vi hör till de kommuner, liksom många andra norrlandskommuner, som har en hög andel äldre och därmed en högre kostnad för t ex hemtjänst. Vi har också en hög arbetslöshet, vilket gör att vi får höga kostnader för försörjningsstöd.

Folkpartiets förslag att komma till rätta med socialnämndens underskott genom att säga upp 80 personer inom socialtjänsten är inte genomtänkt. Viss personalminskning kan göras med effektiviseringar och då ska besparingen i första hand tas på mindre intag av vikarier. Vi har också en naturlig avgång av personal vid pensioneringar och anställda som slutar av andra skäl.

Att säga upp 80 fast anställda kan aldrig vara ett förstahandsalternativ. Vi vet att det på längre sikt kan bli svårt att rekrytera utbildad personal till äldre- och handikappomsorgen. Vi tänker vara med att ta ansvar för en budget i balans. Det kan ta en tid att komma dit, men vi har en skyldighet att ge våra äldre och handikappade den hjälp de behöver. Kortsiktiga ogenomtänkta besparingar kan visa sig bli dyra på längre sikt.

Publicerat i Insändare | Lämna en kommentar

Motion om ökat bostadsbyggande i Bollnäs

Alla vill vi att Bollnäs ska vara en attraktiv kommun att bo i. Arbetsmarknaden är nu så att allt fler pendlar till sitt arbete och för Bollnäs är det både arbetspendling in och ut, det vill säga många bor här, men arbetar i annan kommun. Det också så att många som arbetar i Bollnäs bor i en annan kommun. För många är valet av bosättningsmöjlighet avgörande. Bollnäs ligger i framkant när det gäller bostadsbyggande, men det räcker ändå inte till.

De bostäder som byggs blir fulltecknade direkt. Bollnäs Bostäder har ett uppdrag från kommunen att bygga ett visst antal bostäder och uppföljer detta. Om vi vill få fler inflyttade till Bollnäs är det uppenbart att den nyproduktion som nu sker inte räcker till. Vi behöver fler lägenheter av alla kategorier, både för att arbetande i kommunen ska kunna bosätta sig här, men också för att ungdomar ska kunna bo kvar när de lämnar föräldrahemmet. Alla vill att Bollnäs ska öka sin befolkning, men utan bostäder är det inte möjligt. Vi föreslår att Bollnäs Bostäder får i uppdrag att de närmaste åren öka produktionen av nya lägenheter.

Framförallt ska mindre lägenheter med rimlig hyra prioriteras. Bostadsproduktionen ska ske på ett miljövänligt sätt och med låg energiförbrukning och anpassas efter områden som har busstrafik och service, till exempel Framnäs där Bollnäs Bostäder också äger mark. Vi föreslår därför att:

– Bollnäs kommun ger Bollnäs Bostäder i uppdrag att öka sitt byggande och att framförallt prioritera mindre lägenheter och i områden där närhet till allmänna kommunikationer finns.

– Att en rimlig nivå bör vara ca 100 lägenheter de närmaste åren utöver de som redan är planerade.

– Att i första hand bygga i Bollnäs tätort, men att också se över behovet i t ex Arbrå.

Göran Jansson
Maria Forsell Mörk

Publicerat i Motioner | Lämna en kommentar