Vänsterpartiet Bollnäs

Centerpartiets politik drabbar egna väljare

Flertalet av Centerpartiets väljare har fysiskt tunga jobb och många av dem kommer att behöva lita till fungerande pensioner och sjukersättningar när de blir äldre eller sjuka.
Men i och med Centerpartiet´s och allianspartiernas (Moderaterna`s, Folkpartiet´s och Kristdemokraterna´s) förslag att försämra för dem som har förtidspension/sjukbidrag eller är långtidssjuk, så kommer dessa väljare inte att kunna lita på det trygghetssystem som vi idag har.

Det Centerpartiet tillsammans med de övriga borgerliga partierna vill är att dom som får sjukersättning bara ska få räkna 80% av den inkomst som ligger till grund för ersättningen som är pensionsgrundande. Stora grupper ålderspensionärer kommer då att få sin inkomst minskad med cirka 1000 kronor eller mer per månad.

Den som har blivit långtidssjuk skall också betala högre skatt på sin sjukpenning än vad människor gör på sin lön. För en normal inkomsttagare rör det sig om en extra utgift på cirka 700 kronor i månaden. 250 000 – 300 000 människor med förtidspension/sjukbidrag kommer att hamna under socialbidragsnormen. Denna åtgärd motiverar alliansen med ” att den sjuke inte får frestas att dra ut på sjukperioden”.

Dessa försämringar är omfattande och bryter mot flerpartiuppgörelsen om det nya pensionssystemet. En viktig princip i denna är, att den som haft oturen att bli sjuk inte skall bestraffas med en sämre pension än den som varit frisk.

Centerpartiet och de övriga borgerliga partierna vill också avskaffa anställningsstödet som idag ges till cirka 25 000 människor i glesbyggd. Detta kommer att drabba många, framförallt Centerpartiets väljare. Då de flesta av dem bor i avfolkningslän som till stor del är beroende av en omfördelande regional skatteutjämningspolitik.

Slutsats: Om den borgerliga alliansen skulle vinna valet, så kommer den att föra en politik som går ut över Centerpartiets egna väljare………………….

Anna-Maria Forssell Mörk (v)
Ann-Renée Forsström (v)

Svar till Magnus Andersson´s insändare den 10 Maj

Det Magnus kallar Vänsterkartellens största misslyckande (ungdomsarbetslösheten) skall han bota med att sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. Han skall förbättra genom att göra saker till det sämre.
Dessa sänkta trösklar innebär försämrade arbetsvillkor för människor under 26 år. Det är ett högt pris han tänker låta dessa människor betala för att få arbetslivserfarenhet. Man kommer lagligen att kunna utnyttja människor under 26 år som billig arbetskraft, lätt att anställa och lika lätt att göra sig av med.
Magnus glömmer att tala om att den A-kassa som ungdomarna skall kvalificera sig till, den föreslår hans parti tillsammans med moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna att höja avgiften med cirka 142 %. Det är i genomsnitt mer än 300 kronor i månaden. Man vill också ta bort den bortre parentesen i A-kassan. Det innebär att den som använt sina 300 dagar måste acceptera en ersättning på 65% av den lön man har haft, samt tvingas ta ett arbete som i reda pengar ger hälften av det man tidigare tjänat.
Detta kommer att sätta kollektivavtalen ur spel och öppna upp för låglönekonkurrens.

Vänsterpartiet vill att ALLA även unga människor skall ha möjlighet till arbete, där man kan leva på sin lön och där man kan känna anställningstrygghet.
Vänsterpartiet vill att man sätter full sysselsättning som det viktigaste ekonomiska målet i svensk politik (inte att bekämpa inflationen).

När Magnus och hans allianspartier vill avveckla välfärdssystemen genom platta skatter och skattesänkningar för att likrikta sig med Europa. Så gör övriga Europa helt om, man har upptäckt sambandet mellan bra välfärdssystem och högre tillväxt och för det måste man börja ta ut högre skatter.

Anna-Maria Forssell Mörk (v)
Ann-Renée Forsström (v)
Henrik Rubensson (v)

Blir det bättre av att det blir sämre?

Nu har vi börjat tröttna på Magnus Anderssons (C), tråkiga insändare, där han talar om vad han försöker få till det bättre, när han vill försämra. Det han säjer, är att han vill försämra anställningstryggheten för de människor som är under 26 år.
Har Magnus någonsin tänkt på att vi faktiskt blir myndiga vid 18 år, och borde då rimligtvis ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare !? Det finns faktiskt människor som har familj, barn, hus och lån på banken fast de inte har fyllt 26. Hur trevligt är det för dessa människor att bli negativt särbehandlade på arbetsmarknaden eller att inte kunna känna trygghet i ett arbete? Vad är det för ett samhälle som Magnus förespråkar, där man kan bli sparkad utan förklaring eller förvarning ! Vi kan inte heller förstå vad det är i Magnus och den borgerliga lönesänkaralliansens recept som gör att detta skulle skapa flera jobb! Grundtesen tycks vara, att blir det bara tillräckligt eländigt för de arbetslösa, så kommer de att vara beredda att ta jobb till vilka skitlöner och usla villkor som helst!

Anna-Maria Forssell Mörk (V)
Ann-Renée Forsström (V)
Henrik Rubensson (V)

Andra orsaker bakom resultatet

Åsa Äng Eriksson´s (m) uttalade i Radio Gävleborg förra veckan, var en skola i politisk retorik på högsta nivå. I det uttalande slår hon sig för bröstet och vill påskina att det är den borgerliga ledningen i Bollnäs kommun, som genom sin ledning ”styrt” Bollnäs till det positiva bokslut som nu är resultatet.
Sanningen är en helt annan:

Pensionsplaceringarna som gjorts ger ett positivt nettoresultat på 15 miljoner. Det vill säga, spekulerandet på börsen ger oss 15 miljoner plus och det har det gett oss oavsett vilken majoritet vi har haft. Möjligen kan ekonomichefens roll som skicklig placerare ha spelat en roll, men nettoresultatet påverkas inte av vilken politisk ledning vi har.

Den andra förklaringen är statens sysselsättningsstöd som kom 2003 och sedan har ökat. Det ger ett tillskott på 17 miljoner. Statens sysselsättningsstöd har inte påverkats av att vi haft en borgerlig styrning i Bollnäs kommun. Men helt klart är det ett resultat av Vänsterpartiets krav på mer pengar till kommuner och landsting på nationell nivå.

Dessa två poster ger totalt ett positivt resultat på 32 miljoner och Bollnäs kommun skulle ha haft stora ekonomiska problem utan vår ”tur” på börsen och statens sysselsättningsstöd.
Då kan man ju inte låta bli att undra vad deras, den borgerliga ledningens, insats består av.

Ann-Renée Forsström
Vänsterpartiet

Centerpartiet vill ge de yngre en otrygg tillvaro

Maud Olofsson fortsätter att nischa sig som språkrör för den nyliberala högerpolitik som moderaterna av taktiska skäl inte själva vill skylta öppet med. Dagens förslag om att avskaffa anställningstryggheten för ungdomar är ett av de mer extrema utslagen för detta.
Förslaget är stötande och oförskämt. Inte ett enda jobb kommer att skapas med förslaget. Otrygga anställningar har i spåren av det tidiga 90-talets nedrustning av välfärden ökat kraftigt bland just ungdomar. Det har påverkat ungdomars levnadsstandard mycket negativt. Otryggheten skapar stress, utbrändhet och sociala problem. Detta vill centerpartiet ha mer av.

Nästan samtidigt skriver den före detta ordförande för moderata ungdomsförbundet Thomas Idergard. ”Det är hög tid att tämja facket!”
Moderaterna har gjort krystade försök att framställa sig som ett nytt arbetarparti. Men under ytan ser vi samma gamla fackföreningsfientliga höger som alltid. Håll det i minnet!

Detta kan vara viktigt att ha i åtanke inför det stundande valet. Viktigt att ha i åtanke är också att en röst på ett alliansparti också är ett stöd för dessa åsikter.

Ann-Renée Forsström
Vänsterpartiet

Listan till Kommunfullmäktigevalet fastställd

Vid Vänsterpartiet Bollnäs årsmöte den 7 mars fastställdes listan till kommunfullmäktigevalet enligt följande
1. Ann-Renée Forsström
2. Henrik Rubensson
3. Marita Hillströms
4. Bengt Tjäder
5. Anna-Maria Forsell Mörk
6. Saeed Jannat
7. Hjördis Lundström
8. Bengt Fahlgren
9. Camilla Lucchesi Jingåker
10. Ann-Mari Wiklund Wargloo
11. Emilia Jingåker Lucchesi
12. Stig Sandkvist

Ny Styrelse vald för Vänsterpartiet Bollnäs

Vänsterpartiet Bollnäs höll den 7 mars sitt årsmöte. Där utsågs till ny styrelse
Henrik Rubensson, ordförande
Sonia Lucchesi Sandkvist, kassör
Hjördis Lundström, sekreterare
Ann-Renée Forsström, ledamot
Ingela Gustavsson, ledamot

Anna-Maria Forsell-Mörk, ersättare
Christer Jingåker, ersättare
Saeed Jannat, ersättare

Ett arbetsliv med plats för alla

1 miljon människor står utanför arbetsmarknaden idag.
Många av dem tar sig snabbt tillbaka i arbetslivet igen med hjälp av kontakter, arbetsförmedling, rehabilitering eller utbildning.
Men allt fler söker jobb efter jobb och får inte ens komma på en intervju. Många av dem är födda utomlands eller har ett ”konstigt” namn, därför att deras föräldrar har invandrat.
Invandrare har tre gånger så hög arbetslöshet.

Alla mått som vi har om hur arbetsmarknaden fungerar orättvist när det gäller klass och när det gäller kön visar sig stämma lika bra och ibland värre för personer med utländsk bakgrund.

Det drabbar också människor med arbetsskador och funktionshinder.
Kvinnor som skaffar barn.
Unga som saknar arbetslivserfarenhet och äldre som anses för gamla att satsa på.

För ungdomar under 25 är det vikariat, provanställningar och andra otrygga tidsbegränsade jobb som erbjuds. Nästan hälften av de unga LO-kvinnorna har sådana jobb.

Att aldrig komma in på arbetsmarknaden innebär att man inte kan flytta hemifrån, skaffa barn, resa. Med andra ord att bli vuxen!

Frihet har den som kan känna sig trygg och våga tro på framtiden. Det är därför det är så viktigt med en stark arbetsrätt och kollektivavtal som gäller lika för alla.

Det är dyrt att slösa med det mest värdefulla som samhället har – människor. En hög arbetslöshet innebär dels att människor mår dåligt. De arbetslösa riskerar att känna sig misslyckade och får svårt att få ekonomin att gå runt. De som har jobb får ett allt mer stressat liv och har hela tiden ett arbetslöshetshot som hänger över sig.

Samhället blir mer och mer individualistiskt och egoistiskt där var och en tänker mest på sig själv.
Att minska arbetslösheten kostar pengar, men det är pengar som finns.
Sverige är rikare än någonsin samtidigt som det finns stora behov av arbete att göra, speciellt inom den offentliga sektorn. Därför menar vi att politiken ska läggas om, med en högre grad av omfördelning från dem som har mycket till de som har mindre.

Ingela Gustavsson
Saeed M Jannat
Vänsterpartiet Bollnäs

Välkommen till vår nya hemsida

Just nu är det kanske lite tomt här på vår hemsida. Vi har skaffat oss ett nytt publiceringsverktyg för hemsidan och kommer succesivt att fylla på med innehåll. Vi hoppas att sidan ska bli spännande och intressant för dig som besökare. Här ska du både kunna hitta information och lämna dina egna spår.

Artikelarkiv – Här kan du t.ex. hitta debattartiklar, krönikor, motioner och en massa andra texter om politiska frågor. Använd sökfunktionen för att hitta det som intresserar dig. Kommentera artiklarna och ge din syn på saken. Maila direktlänkar till intresserade kompisar.


Kalendarie – Här hittar du dels våra egna möten, men också kulturevenemang och annat som kan tänkas intressera folk med hjärtat till vänster. Lägg gärna till dina egna tips om evenemang.


Bildgalleri – Här finns bilder från våra arrangemang. Bilder från vardag och fest. Bilder från möten och demonstrationer. Bilder som väcker minnen till liv, bilder där du hittar gamla kompisar. Och även här kan du ladda upp dina egna bilder, som andra kanske vill se.


Förslagslåda – Lämna dina egna förslag på hur vår kommun kan bli en trevligare plats att bo på. Gillar vi ditt förslag så kanske vi för det vidare till kommunen.


Resten – Och sen finns förståss allt det andra; gästbok, länksamling, omröstning, nyhetsbrev, presentation av våra företrädare etc. etc.