Vårdnadsbidrag en kvinnofälla

I den nuvarande majoriteten ( Centerpartiet, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och sjukvårdspartiet) har man skrivit ett gemensamt dokument för mandatperioden ”tillsammans för ett ännu bättre Bollnäs”.
I detta dokument framgår att man tänker verka för att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.

Vårdnadsbidrag har länge varit en omtvistad fråga på grund
av att det i sin omfattning innebär att det inte är ett alternativ för alla, då
man rimligtvis inte kan leva på 3000 kronor i månaden. Alltså är det inget
alternativ för till exempel en ensamstående mamma/pappa. Mammor/pappor som har
ett arbete med låg eller normalstor inkomst, har sällan eller aldrig råd att
avstå tusenlappar varje månad för att komma i åtnjutande av ett vårdnadsbidrag
för att istället stanna hemma och vårda sina barn.

Vårdnadsbidraget är också är en kvinnofälla. Enligt
forskningen så har vårdnadsbidraget lett till försämringar för kvinnorna på
arbetsmarknaden och på mer traditionella könsroller

I Finland där man haft detta vårdnadsbidrag under 15 år har det
visat sig att den grupp som mest utnyttjar detta vårdnadsbidrag är unga
lågutbildade kvinnor som inte har något fast arbete. Glappet mellan
högutbildade och lågutbildade kvinnor har ökat och det är de högutbildade
kvinnorna som främst väljer att gå tillbaka till sitt arbete efter föräldraledigheten.
Många har ingen valmöjlighet när föräldraledigheten tar slut efter 10 månader.
De har att välja mellan A-kassa och vårdnadsbidrag.

Vårdnadsbidraget i Finland har också lett till att det är
svårare för kvinnor att få fast jobb. Faktumet att de kan bli gravida gör att
de får tillfälliga anställningar så arbetsgivaren kan "slänga" ut dem när de
blir gravida.

Forskaren Johanna Lammi-Taaskula och Anita Haataja, doktor i
social politik säger att deras undersökningar visar att vårdnadsbidraget leder
till skilda världar för män och kvinnor, att vårdbidraget nedmonterar den
modell som de nordiska länderna varit så stolta och kända för. Johanna
Lammi-Taaskula och Anita Haataja understryker också att riskerna för kvinnorna
ökar. Det handlar om försämrade möjligheter på arbetsmarknaden, svårare att få
fast anställning, det handlar också om lägre lön och vid skilsmässor eller
separationer så blir den ekonomiska risken större för kvinnorna.

Man kan med andra ord säga att majoriteten kommer att verka
för försämrade arbetsmarknadsvillkor för kvinnor och att befästa gamla
traditionella könsmönster.

Ann-Renée Forsström

Vänsterpartiet

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sjukvårdspartiet kräver inte längre att Bollnäs återupprättas som fullvärdigt akutsjukhus med akutkirurgi

”Kanske är det dags att ta sig en funderare på om inte Bollnäs sjukhus bör och ska öppna upp akutkirurgin igen”. Skriver representanterna i sjukvårdspartiet Anette Thorén och Lisa Lind i en debattartikel i Ljusnan den 22 augusti.

Det här var ett krav som man från sjukvårdspartiet gick till val på och som också Stig Zettlin sjukvårdspartiet uppgav (på landstingsfullmäktige i Söderhamn i juni 2005 ) att hans parti hade som krav, för att ingå i en majoritet med dom övriga borgerliga partierna.

Idag existerar inte det kravet längre för sjukvårdspartiet:
Kenneth Nilshem Centerpartiet berättade på landstingsfullmäktige den 29/11 2005 att man arbetade med en gemensam valplattform och att sjukvårdspartiet inte har ställt något krav vid dessa förhandlingar. Stig Zettlin medgav även han på landstingsfullmäktige den 29/11 2005 att man inte hade några ultimativa krav. Men att man naturligtvis kommer att använda sig av det i valrörelsen. Man är nu beredd att ingå i en borgerlig allians utan löften om att återupprätta Bollnäs som akutsjukhus med tillhörande akutkirurgi.

Så även om Stig Zettlin tillkännagav att man inte längre har det som ett krav, men att man kommer att använda sig av det i valrörelsen, så ter det sig märkligt att i debatter och insändare säga att sjukvårdspartiet kräver att Bollnäs sjukhus återupprättas som ett fullvärdigt akutsjukhus med tillhörande akutkirurgi. När dom själva i dom sammanhang dom har möjlighet och makt att kräva det inte gör det.

Jag tycker det är viktigt att våra medborgare får kännedom om att man från sjukvårdspartiet inte längre har det som krav på att återupprätta Bollnäs som även om man ger sken av det i den stundande valrörelsen
För den som är intresserad eller misstror mina uppgifter, så går det att kontrollera att mina uppgifter är riktiga genom att gå in på landstingets hemsida www.lg.se och lyssna på landstingsfullmäktige i Juni 2005 samt landstingsfullmäktige den 29 November 2005

Ann-Renée Forsström
Vänsterpartiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stoppa privatiseringarna

Privatiseringar och avregleringar har lett till både högre priser och sämre kvalitet. Dessutom tvingas vi välja mellan en massa alternativ som vi egentligen inte vet något om.

De privata entreprenörerna inom vård och omsorg har vinstkrav från sina aktieägare. Det får personalen betala med uppsägningar, högre arbetstakt och sämre löneutveckling.

Självklart blir också kvaliteten i verksamheterna lidande. Kostnaderna för kommunerna har inte blivit lägre. Däremot har aktieägarna blivit rikare.

/ård, omsorg, utbildning och andra välfärdstjänster ska styras av behov, inte av vinstintressen. Därför vill vi att de ska drivas offentligt.

Kommunikationer, posthantering, el och värme ska produceras effektivt, miljövänligt och till lägsta möjliga pris för alla. Vinstintressen ska inte gå före samhällsnytta och demokrati.

Vänsterpartiet vill sätta stopp för privatiseringsvansinnet.
Det är det klart bästa valet.

Anna-Maria Forssell Mörk
Ann-Renée Forsström
Vänsterpartiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

För vänstern är tryggheten central för rättvisan

Tryggheten finns i en generell välfärd som ger tillgång till en bra omsorg, en bra utbildning, en bra vård och kultur för alla. Privata lösningar leder till att vinstintresset tar över. Om mer ska betalas via avgifter i stället för solidariskt via skattsedeln gynnas de som redan har råd att betala för bättre försäkringar, bättre vård, bättre omsorg, medan andra får stå tillbaka.

Trygghet är också att ha ett arbete att gå till, en inkomst att försörja sig på. För Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för all politisk verksamhet. Trygghet är ett socialt skyddsnät värt namnet. Ingen ska bestraffas för att man blir sjuk eller arbetslös Trygghet i anställningen kommer av rättigheter på arbetsplatserna. För att få trygghet på arbetsplatserna som gör att fler vågar vara kritiska och engagera sig för förändringar krävs att de fackliga rättigheterna stärks. Tryggheten finns också i en säker och rättvis tillgång till samhällstjänster som alla måste nyttja. Det handlar om tillgängligheten till vatten, el, järnvägstransporter och övrig samhällsservice. Mot oss står avregleringsentusiasterna i högeralliansen som vill sälja ut, konkurrensutsätta och privatisera – en politik som leder till att fåtalet blir rikare men alla vi andra fattigare. Trygghet för dem som studerar innebär att extraarbete eller rika föräldrar inte ska vara förutsättningen för studier. Vi fortsätter att kämpa för en höjning av studiemedlen. Tryggheten är att inte bli trakasserad och diskriminerad på grund av funktionshinder, sexualitet eller etnicitet. Hoten mot tryggheten kommer från höger. Rättvisa kommer från vänster!

Ann-Renée Forsström  Vänsterpartiet

Marita Hillströms Vänsterpartiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kommunprogram för Vänsterpartiet Bollnäs

Det samhälle vi vill ha i framtiden bygger på alla människors lika värde. Vi i Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist samhälle som är fritt från förtryck.

Genom vår grundsyn på människan innebär det att vi kämpar för en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser. Vi i Vänsterpartiet menar att resurserna skall fördelas medmänskligt efter behov och från var och en efter förmåga.

Vi vill tillsammans med er driva tanken vidare om alla barn, kvinnor och mäns lika värde. Vi i Vänsterpartiet vill tillsammans med er driva tankarna om solidaritet, jämställdhet och rättvisa.

Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att kraften till detta finns hos oss gemensamt – oss det ”vanliga” folket. Låt oss Bollnäsbor visa vägen till en bättre kommun, en kommun för ALLA.

Uppdrag HÄLSA!  Vi i Vänsterpartiet vill försvara och förbättra vår solidariskt finansierade äldreomsorg och handikappomsorg. Det är behoven som skall styra oss i detta arbete och inte marknaden. Den ska vara solidariskt finansierad och fri från vinstintressen. Vänsterpartiet vill också arbeta för att öka inflytandet och säkerställa rätten om valfrihet i boendet.

Den vård som vi i Vänsterpartiet arbetar för bygger på en god omvårdnad, helhetssyn samt ett medvetet könsperspektiv.

 • Vi i Vänsterpartiet vill utveckla boendestödet för människor med psykisk funktionsnedsättning.
 • Vi vill säkerställa pensionärers rätt till vistelse utomhus om så önskas, även om man bor i särskilt boende
 • Vi vill inte att våra äldre skall bli handelsvaror på en marknad.
 • Vi vill att samhället skall vara en plats för ALLA oavsett förmåga eller "jag"

Uppdrag JÄMSTÄLLDHET! Vi i Vänsterpartiet tycker att man skall ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett om man är man eller kvinna. Kvinnor har idag lägre lön än män. Kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade. Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, är det långt kvar innan kvinnor har hela lönen och halva makten. O-jämställdhet återskapas genom beslut som fattas och verkställs varje dag.

 • Vi  vill utveckla jämställdhetspolitiken i Bollnäs Kommun.
 • Vi vill stärka kvinnors makt och höja deras lön!
 • Vi vill fastställa en handlingsplan för att systematiskt höja lönerna i de kvinnodominerade yrkena

 Uppdrag KULTUR! Kulturpolitiken skall främst rikta in sig på att få många människor i aktiviteter –"att göra kultur"

Människornas egna möjlighet till delaktighet måste stärkas.

 • Vi  vill att alla barn och unga oavsett social bakgrund ska kunna delta i kulturlivet.
 • Vi  vill att skolan i större utsträckning ska ta in kulturen i sitt ordinarie arbete, i alla olika ämnen på schemat.

Kultur bidrar till människors välbefinnande och stärker kampen för att förändra samhället.

Vi i Vänsterpartiet tycker också att det är viktigt att stödja och samarbeta med föreningslivet, som starkt bidrar till att människor förenas och kommer samman.

Uppdrag UTBILDNING!  Hela skolsystemet från förskola till universitet ska ses som en investering för människors bildning och samhällets utveckling.

Vänsterpartiet vill minska gruppstorlekarna i förskolan och i skolan.

Vi vill också ha miniminivåer när det gäller vuxentäthet och elevernas tillgång till elevvårdspersonal i skolan, samt att ALLA ska garanteras rätten till speciallärare.

Vänsterpartiet kämpar för en skola som aktivt motverkar skillnaderna i makt, pengar och möjligheter i samhället.

Att sortera barn med likartade intressen och talanger i profilklasser leder till klyftor. Segregering baserad på begåvning är ett allvarligare hot mot demokratin, därför säger Vänsterpartiet NEJ till profilskolor.

 Alla som har barn i skolan vet att skolan inte är gratis. Trots att lagen förbjuder avgifter är det ständiga förfrågningar; 20 kronor till teater, 100 kronor till skolresan, 50 kronor till friluftsdagen och 40 kronor i fickpengar på utflykten. Därför vill Vänsterpartiet att alla aktiviteter inom skolan skall vara avgiftsfria för eleverna. Eventuella utflykter, teater, friluftsdagar och skolresor samt matsäck ska bekostas av skolan.

Etableringar av privata skolor innebär att skolväsendet kommer allt längre bort från tanken på en sammanhållen, likvärdig skola av hög kvalitet för ALLA barn och ungdomar. Utvecklingen får allvarliga konsekvenser i form av ökade klyftor. Det drabbar dessutom kommunens ekonomi och hotar att utarma de kommunala skolorna. Därför säger:

Vänsterpartiet NEJ till privata skolor.

Uppdrag MÅNGFALD!  Nolltolerans mot rasism och främlingsfientlighet!

Vi har ett stort ansvar när det gäller att bekämpa rasismen, här handlar det om att våga se. Kampen mot rasism och integration i vårt samhälle berör flera olika politiska områden och kräver en helhetssyn på samhället. Detta kräver att vi ständigt granskar och förändrar våra egna strukturer.

Vi vill förbättra invandrares möjlighet att få praktik samtidigt med utbildningsmöjligheterna.

Vi vill att man ska räkna flerspråkighet och mångkulturell kunskap som merit vid tillsättning vid kommunala tjänster.

Vi vill att man gör kraftansträngningar för att rekrytera människor med utländsk bakgrund till tjänster inom Barn- och Utbildning samt inom Socialtjänsten.

Uppdrag MILJÖ! Vänsterpartiet anser att ALLA har rätt till en god miljö. Den rätten är ingen lyx eller hinder för samhällets utveckling, utan istället en faktor som kan driva på vår ekonomiska och sociala utveckling.

Därför tycker vi att Bollnäs Kommun skall verka för att miljöcertifiera sig.

 • Vi vill också bevara och utveckla den kollektivtrafik vi har i kommunen och i länet.
 • Vi  vill ha ett bilfritt centrum. Detta är en förutsättning för att kunna uppnå det miljömål vi redan fastställt i kommunen.

Energisystem måste utformas för effektivare drift och ökad andel förnyelsebara resurser.

Konsumerade material måste återanvändas och återvinnas för att motverka det växande sopberget.

___________________________________________________________________________

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Interpellation om äldreomsorgen i Bollnäs Kommun

På kommunfullmäktige den 29 Maj så debatterades en interpellation inlämnad av Jan-Erik Englund (s) flitigt. Vår ledamot i Vänsterpartiet Ann-Renée Forsström gjorde flera inlägg där hon kopplade interpellationen till en revisionsrapport som presenterades samma kväll. Hon belyste på så sätt att det kunde finnas fog för den oro och de frågeställningar som ställdes i interpellationen. Trots flera uppmärksamningar och beröm över denna koppling så var det ingenting av detta som belystes i Tidningen Ljusnan. Vilket föranledde att Ann-Renée skrivit en insändare om detta:
På kommunfullmäktige den 29 Maj hade Jan-Erik Englund socialdemokraterna lämnat in en interpellation med frågor om handläggningen av biståndsbedömning. Frågorna han ställde gjorde han utifrån en oro som framkommit i hans partigrupps, pensionärsgrupp.

– Kan man i de biståndsbedömningar som görs i Bollnäs kommun utläsa på vilka grunder besluten är fattade?
– Finns alltid någon anhörig eller väl insatt person närvarande vid bedömningen?
– Har hemtjänstpersonal kompetens att bedöma vilket behov hjälptagarna har, och kan de initiera en ny bedömning?
– När vårdplanering görs mellan sjukvård och omsorg, finns då hjälpen på plats när personen kommer hem, och ingår behov av ”Gode man” i detta?

Man svarar på interpellationen helt enligt de lagar man har att inrätta sig efter och ger enligt min mening inga direkta svar på frågorna.
Att frågorna helt överensstämmer med den kritik som finns i den revisionsrapport som presenteras på samma kommunfullmäktige låtsas man inte om (Ärende 26 Enhetlighet och rättssäkerhet i äldreomsorgens biståndsbedömning).
I sammanfattningen i revisionsrapporten framkommer bland annat:
”Det finns i nuläget inget samlat dokument för vägledning vid behovsbedömning eller någon vägledning om nämndens uppfattning om vad som motsvara skälig levnadsnivå.” Min fråga var då (kopplat till Jan-Erik´s första fråga). Hur kan man utläsa på vilka grunder ett beslut är fattat när inte ens revisionen kan se att det finns riktlinjer för VAD som är en skälig levnadsnivå.
När det gäller samarbete med anhöriga var min fråga om/hur man har rutiner för dess medverkan. Eftersom min erfarenhet säger att man ibland ”gömmer sig bakom sekretesslagen” och genom brist på rutiner för hur man tillvaratar denna kompetens bland anhöriga, missar viktig information från anhöriga.
Vidare säger revisionen ”Däremot saknas rutiner för hur överlämnande av besluten till verkställighet ska ske”. Vilket inte är någon svårighet att koppla till Jan-Erik´s 4:e fråga: ”Finns hjälpen på plats när personen kommer hem.”

Jag tycker det är lite respektlöst att inte koppla frågorna till den kritik som faktiskt framkommer i en revisionsrapport som presentera samma kväll.
Jag tycker också det är glädjande att kristdemokraterna´s Sofie Longberg är stolt över sitt arbete och tycker att de gör ett bra jobb. Det tycker jag också: Jag tycker att ALL vårdpersonal inom Bollnäs kommun gör ett bra jobb. Interpellationen från Jan-Erik Englund uppfattade inte jag som kritik mot vårdpersonalen utan snarare en fråga om vi som politiker ger dem rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.
Jag gläder mig åt att kristdemokraterna´s Sofie Longberg är nöjd med de förhållanden man har. Men tyvärr får jag signaler från andra undersköterskor, både i Arbrå och i övriga delar av kommunen att de inte har de rätta förutsättningarna.

Trots att debatten om denna interpellation var lång och jag i efterhand fått uppskattande kommentarer från en del ledamöter i fullmäktige och även från ”vanliga” medborgare som hörde debatten, så har ingen av dessa inlägg tyvärr funnits att läsa Ljusnan, som i övrigt refererar till interpellationen i en artikel. Det man uppmärksammade i de uppskattande kommentarerna var min koppling till den revisionsrapport som fanns som ett specifikt ärende samma kväll.

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bildande av kommunalt samverkansorgan

På kommunstyrelsen den 1 Juni 2006 så beslutade kommunstyrelsen att Bollnäs kommun skall medverka till att bilda ett kommunalt samverkansorgan. I samband med detta så yrkade vänsterpartiet på ytterligare en attsats som också bifölls.

Kommunstyrelsen 2006-0601

Bildandet av ett Kommunalt samverkansorgan

Det är positivt att det nu finns möjligheter till att bilda ett gemensamt Samverkansorgan. Det innebär att vi kan få en gemensam regional politisk styrning och handlingskraft för regionalutveckling. Vänsterpartiet hade helst sett ett direktvalt Regionfullmäktige, men när nu inte de möjligheterna finns hoppas vi ändå att den parlamentariska sammansättningen ska förbättras utifrån det nu framlagda förslaget till Förbundsstadgar samt att Fullmäktiges roll utvecklas och förtydligas.

Enligt Jan-Åke Björklund som var inbjuden till årets Förbundsmöte i Gävleborgs kommuner och landsting som sakkunnig i Samverkansorgan, så var det oerhört viktigt med den politiska förankringen och att det nyvalda fullmäktige på ett tydligt sätt deltog och ledde det övergripande arbetet. Utifrån ovanstående är det viktigt att det representativa väljarunderlaget får utrymme i det nya regionförbundet.

Utifrån ovanstående yrkar Vänsterpartiet:

Att Bollnäs Kommuns representanter i GKL ska bevaka och verka för att en översyn görs av Fullmäktiges roll, ändamål och sammansättning och att en översyn av styrelsens uppdrag görs utifrån samma principer.

Ann-Renée Forsström (v)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stoppa prostitutionen i samband med fotbolls-VM i Tyskland.

På kommunfullmäktige den 29 Maj så lämnade vår ledamot i Vänsterpartiet Ann-Renée Forsström in ett förslag till uttalande/upprop, som hon önskade att kommunfullmäktige ställde sig bakom. Vilket också blev kommunfullmäktiges beslut

Fotbolls-VM är ett omtyckt och uppmärksammat evenemang. I sommar arrangeras matcher i tolv tyska städer. Tyvärr har denna fest, som miljontals människor gläds åt, en förnedrande baksida. Bollnäs Kommun har tagit ställning mot trafficking, prostitution och människohandel och vill nu uppmana andra att göra det samma. Varje individ har ett ansvar för att denna förnedrande och kränkande behandling inte förekommer eller nyttjas.

Tyvärr finns det denna gång en mörk sida av mästerskapen. I anslutning till tävlingsarenor pågår upprättande av bordeller, uppförande av s.k. ”performance boxes”, det vill säga carport liknande moduler för lättillgänglig sex samt nya områden för gatuprostitution. I Hamburg samarbetar polisen med bordellägarna för att hålla en stabil prissättning på ”tjänsterna”. I München beräknas en trettioprocentig ökning av prostitutionen. Meningen är att de män som besöker Tyskland för att se på fotboll också ska erbjudas lättillgängliga sexuella tjänster. Man kopplar på detta sätt ihop prostitutionen med fotboll.

Hela denna människohantering är ovärdig och djupt inhuman. Den visar på en förtryckande kvinnosyn och en nedvärdering av alla de män som kommer för att se på fotboll. Det måste vara i fotbollens intresse att inte förknippas med prostitution, trafficking och inhuman människosyn.

Vi uppmanar alla som står upp för kvinnors rättigheter att ansluta sig till uppropet.

Kommunfullmäktige Bollnäs Kommun den 29 maj 2006.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Arbetsrätt och säsongsanställningar

Just nu eldar Svenskt Näringsliv och de borgerliga partierna på för att göra arbetsrätten till en valfråga. Det de i första hand skjuter in sig på är de förslag som finns i propositionen ”Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen”.

Sedan början av 1990-talet har antalet otrygga visstidsanställningar fördubblats. Över 550.000 människor har idag tidsbegränsade anställningar. Värst är situationen för kvinnor och för unga. Det är ohållbart. De som har en tidsbegränsad anställning kan inte planera sin framtid, har svårt att få hyreskontrakt, banklån etc. Exempelvis har hela 30 % av Hotell och Restaurangs medlemmar visstidsanställningar, 14 % av handels medlemmar osv. Framförallt är det ungdomar, främst kvinnor, och människor med invandrarbakgrund som drabbas av otryggheten. Vilket i sin tur också påverkar hälsan och barnafödandet negativt.1990 fanns det tre olika former av visstidsanställningar idag 11.

Det är bakgrunden till lagändringarna som syftar till att stärka anställningsskyddet och motverka att arbetsgivare slentrianmässigt anställer på visstid i stället för att erbjuda fasta jobb. LO och TCO har välkomnat förslaget och menar att detta är den viktigaste reformen på mycket länge. Man påpekar, som TCO:s ordförande, att ”reformen har en mycket tydlig och viktig jämställdhetsprägel”. Hotell- och restaurangfacket, som organiserar flest medlemmar med tidsbegränsade anställningar, säger att förslaget är bra, och efterlyser nu arbete för att få fram lämpliga kollektivavtal.

Lagförslaget innebär att antalet former för korta, otrygga anställningar begränsas.
En arbetsgivare behöver, i motsats till idag, inte ange skälen för att visstidsanställa upp till sammanlagt 14 månader inom en femårsperiod. En visstidsanställning som varar längre än 14 månader övergår till fast anställning. Det samma gäller vikariat efter 36 månaders anställning inom en 5-årsperiod. Lagen är generell och för att hitta former som passar branscher med särskilda krav, som till exempel turistnäringen, så kan undantag från reglerna göras i kollektivavtal.

Den debatt som förs är inte särskilt nyanserad, mins sagt. Svenskt Näringsliv har anfört tonen och på deras hemsida kan man se att de påstår att det blir ”förbjudet med säsongsanställningar” och det är ingen hejd på vilka katastrofala följder detta kommer att få. Men Svenskt Näringsliv bygger sin propaganda på medvetna förvrängningar och felaktigheter. Det är anmärkningsvärt, men förståeligt, eftersom det är ett pedagogiskt problem för dem att argumentera mot viktiga förbättringar för arbetstagarna.

Förslaget siktar på att få bort tidsbegränsade anställningar som inte är motiverade. Vad gäller säsongsanställningar så har turistnäringen, grönsaksodlare, skogsnäringen etc tre möjligheter att anställa säsongsvis.
– den s k fria visstidsanställningen på 14 månader kan fördelas fritt på en femårsperiod
– det är fullt möjligt att ge en person en fast anställning för arbete viss del av året
– avvikelser från lagen kan göras i kollektivavtal

Detta vet förstås Svenskt Näringsliv, inte minst eftersom det nämns uttryckligen i propositionen. Missförståndet och skräckpropagandan är alltså medveten. Motståndet från arbetsgivarsidan handlar i själva verket dels om en ryggradsreflex mot allt vad stärkta rättigheter för löntagarna heter, dels om att de inser att de kan komma att få betala de anställda för otryggheten i säsongsanställningar när frågan ska avgöras i kollektivavtal.

Ann-Renée Forsström Marita Hillströms Anna-Maria Forssell Mörk Vänsterpartiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sluta kalla våra gemensamma försäkringar för bidrag!

Det offentliga trygghetssystemet har på senare tid utsatts för allt mer intensiva angrepp. I debatterna har de arbetslösa och de sjukskrivna stått i fokus. Lars Leijonborg (folkpartiet) har bland annat anklagat socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet för att ha gjort ”bidragsberoendet till en överideologi” och Fredrik Reinfeldt (moderaterna) argumenterar starkt för att sänka ersättningarna, enligt honom är sänkt ersättning en förutsättning för att få fler i arbete.
Högerpartiernas mantra om att ”minska bidragsberoendet för att det skall löna sig att arbeta” upprepas i alla sammanhang.
Detta är en kraftig omsvängning i synen på våra sociala försäkringar. De försäkringar som betalas av sociala avgifter kan inte betecknas som bidrag. Socialförsäkringarna finansieras genom avstått löneutrymme från löntagarna. De tillhör därmed alla invånare som en rättighet – inte som välgörenhet, inte som bidrag.
Att hävda att det är bidrag det är fråga om när en social försäkring faller ut, och att koncentrera samhällsdebatten kring ”fusk och överutnyttjande”, gör det lättare att misstänkliggöra de som är sjuka och arbetslösa.
Högerpartierna vilar hela sin argumentation på att den som är arbetslös eller sjukskriven går på bidrag, och underförstått parasiterar på dem som arbetar och bidrar till den gemensamma välfärden. Detta används som ett retoriskt angrepp på det generella välfärdssystemet för att legitimera sänkta ersättningsnivåer och hårdare tag mot sjukskrivna, förtidspensionärer och arbetslösa.
Stabila offentliga ekonomiska välfärdssystem skapar trygga människor, som på ett bra sätt kan tillvarata sina livsmöjligheter. Det vi måste göra är att undanröja orsakerna till att människor far illa i dagens arbetsliv och att försöka ge dem som drabbats så goda förutsättningar som möjligt att komma tillbaka till arbetslivet. Det handlar om insatser för ett rymligt arbetsliv och för rehabilitering. Genom att föra en politik för full sysselsättning och värna det ekonomiska trygghetssystemet skapar vi ett mer rättvist och solidariskt samhälle för alla – inte bara för några.

Ann-Renée Forsström
Vänsterpartiet

Anna-Maria Forssell Mörk
Vänsterpartiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar