Uttalande från årsmöte 2018

Vänsterpartiet Bollnäs årsmöte ställer sej bakom Jonas Sjöstedts (v) starka kritik mot att Turkiet attackerar kurdiska mål i syriska Afrin. Vi ställer oss bakom vår partiledares krav på att Margot Wallström skall kalla till sej den turkiske ambassadören för att tala om dessa oacceptabla attacker. För att få till stånd en förändring bör markeras med både politiska och ekonomiska konsekvenser mot Erdogans allt mer diktatoriska stat.
Det var kurderna som besegrade IS, men istället för belöning för detta, försöker Erdogans regering krossa den demokratiska oppositionen, genom att attackera och fängsla den, ett brott mot folkrätten och internationell lag.
Vänsterpartiet Bollnäs fördömer Turkiets oprovocerade attacker mot kurder i Syrien och ställer sej bakom det kurdiska folkets kamp.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Tildes tal (Ung Vänster) 1 Maj 2016

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Göran Janssons tal 1 maj 2016

Sverige är en demokrati. Vi får själva välja vilka som ska företräda folket i riksdag landsting/regioner och i vår kommun. Men riktigt allt är ändå inte demokratiskt. Eftersom vi också är en monarki kan vi aldrig påverka vem som ska vara våran statschef. Tillsättande av statschefen d v s kungen styrs helt genom arvet. Det är dessutom en befattning som innehas på livstid till skillnad mot andra uppdrag. Statschefen har också den föråldrade rättigheten att utse hertigar och hertiginnor. En antik kvarleva, som inte fyller någon funktion i dagens samhälle.
Vi har tidigare haft en adel, som på grund av släkttillhörighet haft vissa privilegier. Jag tror inte att det är någon som vill få tillbaka detta system, men det anmärkningsvärda är att när det gäller kungahuset så får denna odemokratiska rest leva vidare trots att vi haft ett i övrigt demokratiskt land i ca 100 år.
Det är dags nu att sopa bort resterna från ett gammalt odemokratiskt statsskick. Även om regeringsformen från 1974 tagit bort kungens direkta inflytande på politiska beslut så är statschef den formellt högsta befattningen i vårt land. Kungen har också uppdrag som t ex ordförande i utrikesnämnden. Ett uppdrag som i en demokrati givetvis skulle vara politiskt tillsatt. Det finns också en del i högsta grad anmärkningsvärda lagar kvar när det gäller kungahuset. Kungen kan aldrig åtalas eller straffas om han begår ett brott. Där finns det ingen likhet i lagen. Han kan aldrig heller avsättas från sin post. En annan märklig kvarleva i lagen är att kungen är den ende som inte omfattas av den som vi tycker självklara religionsfriheten. Där ingår det i uppdraget att vara kristen protestant. Ett argument som ibland framförs är att det är en historia och tradition, som vi ska vårda. Nu är det ju så att allt som är gammalt inte behöver vara bra. Vi har tidigare genomfört reformer för ett mer demokratiskt samhälle och nu är det dags att också ta steget att avskaffa monarkin. Det är en klar majoritet av europeiska länder som har republik och nu är det dags att vi också tar steget dit.
Ett annat argument för att behålla monarkin är att det blir lika dyrt med en president. Jag är inte säker på att ett kungahus behöver ersättas med en president. Representation kan utföras av till exempel riksdagens talman. Även om en ny post skulle inrättas så är det enbart den som är vald till denna post arvoderas. När det gäller kungahuset så kan det bli att en hel familj ska försörjas. Nu är det inte den ekonomiska biten som är den viktigaste utan vår rätt till
demokrati och att demokratiska val ger fullt utslag. Många tycker att kungahuset är bra reklam för Sverige och att kungen och drottningen sköter sitt uppdrag på ett bra sätt. Det är egentligen ointressant. Även om de totalt misskötte sitt uppdrag skulle de ändå sitta kvar eftersom ingen har rätt att avsätta dem.
Vänsterpartiet har alltid varit motståndare till monarki och tillsammans med riksdagsledamöter från socialdemokraterna, miljöpartiet och folkpartiet finns en motion om avskaffande av den odemokratiska monarkin.
Mötesdeltagare: Monarkin är en rest från en tid då vårt land var en diktatur. Det är inte rimligt att vi fortfarande tillsätter landets högsta ämbete utifrån vilken familj han eller hon är född i.
Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Lars B Anderssons tal 1 maj 2016

Välkomna till vänsterpartiet i Bollnäs första maj firande. Första maj är den internationella arbetarrörelsens högtidsdag.

I dagarna har regeringen presenterat sin vårbudget.

I den budgeten presenterades en historisk satsning som vänsterpartiet ligger bakom, på 10 miljarder kronor till kommuner och landsting. Här handlar det om en uppräkning av statsbidragen och ingen engångssumma. Av dessa 10 miljarder går ca 34,5 miljoner kronor till Bollnäs kommun. Pengar som kommer väl till pass för att stärka t.ex. äldreomsorg och hemtjänst.

Andra reformer som Vänsterpartiet ligger bakom är fria glasögon för barn, sommarlovsstöd mm. Alla reformer är sådana som gynnar de med lägsta inkomster det gynnar barn och det gynnar kvinnor.

Detta finansieras med höjda skatter för banker mm. Med Vänsterpartiet som en del i regeringens budgetarbete så innebär detta att det gynnar de med lägst inkomst.

Vänsterpartiet är också pådrivande för att det ska införas sex timmars arbetsdag, och det genomförs i en del landsting där Vänsterpartiet är med och regerar. Vänsterpartiet vill också avskaffa delade turer och införa rätten till heltidsarbete.

Självklart stöder Vänsterpartiet fackföreningsrörelsens krav på schyssta villkor och motsätter oss lägre löner för de som tjänar minst.  Kommunal kräver löneökningar till alla, en extrasatsning på undersköterskor och heltid som norm, kommunals avtal med SKL som gick ut i går. Förhoppningsvis har kommunal fått ett nytt avtal nu annars är det nu strejk

Vänsterpartiets politik går ut på att avskaffa klassamhället och utrota fattigdomen.

1889 beslutade den första socialistinternationalen att första maj skulle vara en dag då arbetarna lämnade sina arbeten för att demonstrera för sina rättigheter, att man årligen skulle samlas denna dag och demonstrera för sina rättigheter och åtta timmars arbetsdag. Demonstrationerna har fortsatt för arbetarklassens rättigheter och för socialismen även efter att mycket har blivit verklighet, men fortfarande kämpar vi för ett solidariskt samhälle

Första maj är en dag som ska präglas av den internationella solidariteten. En dag där vi lyfter fram de frågor vi tycker är viktiga det vill säga frågor om solidaritet med våra medmänniskor om det samhälle vi vill ha, där vi gemensamt finansierar sjukvård, omsorg, skola, kultur m.m. Det solidariska samhället, eller socialism helt enkelt.

Det vill säga ett samhälle de där alla bidrar efter förmåga till alla efter behov. Det sker genom att vi avstår delar av vår lön i form av skatt.  Socialism alltså.

Första maj är som sagt den internationella arbetarrörelsens dag och den internationella solidaritetens dag. Därför är det beklämmande att nazister ges tillstånd att manifestera sitt hat på den internationella solidaritetens dag.  De som står för precis raka motsatsen till internationell solidaritet.

Det är inte Bollnäs nazister demonstrerar, det har de inte gjort sedan den där hemska dagen 2013 då de hotade tre unga tjejer för att de ville manifestera för allas lika värde.  Men tillsammans är vi starka och vi får aldrig normalisera rasismen och nazisterna.

Som Karl Marx utryckte det: Proletärer i alla länder förenen eder. Nu gläds vi åt att få fira första maj i gemenskapens tecken och vi gläds åt de tio miljarderna som kommer kommuner och landsting till del tack vare vänsterpartiet.

Vänsterpartiet gör skillnad!

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

1 maj – 2016

1maj16

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Uttalande från Vänsterpartiets årsmöte den 9/3-2016 – Lokomotiv

Föreningen Lokomotiv sätter Bollnäs på kartan. För Vänsterpartiet är föreningens arbete och marknadsföringen av staden guld värt. Man är en ideell förening som jobbar mycket med integration och kultur i en omfattning som är unik för länet.
Under den debatt som varit i kommunstyrelsen ifrågasattes vad kommunen fick för pengarna. Vi kan berätta vad Lokomotiv gör för de i sammanhanget mycket små medel man har – Man har under tre säsonger haft över 30 utställningar från hela världen, man har anordnat workshops och visningar för hundratals skolelever samt konserter. Man har haft en internationell basar, producerat film om integration, gjort utställningar på temat flykt som visats över hela regionen. Man föreläser också om kultur och integration på uppdrag av länsstyrelsen mm. Listan är ett axplock av vad man gör, och i allt har man hela tiden arbetat aktivt med jämställdhet och mångfald. Lokomotiv är dessutom en förening som fått flera priser och utmärkelser för sitt arbete, man har fått uppmärksamhet från hela landet. I höstas var man dessutom initiativtagare till Bollnäs Skramlar, som samlade in över 300 000 kronor till UNHCR.

För oss i Vänsterpartiet skulle det kännas väldigt konstigt ifall man tog bort möjligheterna för denna förenings existens, bara för att oppositionen ifrågasätter varifrån i den kommunala plånboken pengarna tas, eller för att man fått för sej att föreningen skulle ha nåt slags gräddfil. För oss har Lokomotiv en oumbärlig verksamhet och samma verksamhet i kommunens hägn skulle kosta väldigt mycket mer.  För dessa ”felräkningspengar” får vi en omfattande och angelägen verksamhet. Därför säjer vi JA till fortsatt föreningsstöd för Lokomotiv.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Vi tror inte heller på jultomten

Liberalerna skriver i Ljusnan den 28/2 i sitt svar till B-O Renöfält (C) om sin syn på bandyhalls frågan. Vi instämmer med (Lib) i detta, en hall på sj-området kommer att bli en dyr affär för skattekollektivet.
En dålig affär blir inte bra, bara för att den utförs av en privat aktör, men det är substansen i det centern säjer. Man tycker att medborgarna ska förbinda sej att betala i 18 år, utan möjlighet att påverka, dessutom på ett område där det är svårt att pressa kostnader. För skattebetalaren är en hall på Sävstaås en mycket bättre affär.
Vill vi att Bollnäs som stad ska vara levande och då är handel en viktig del. Då ska vi inte bygga bort vår potential med en jättestor sporthall på det enda område i centrum där staden kan växa.
Vi värnar att de sista resterna av Bollnäs ursprungsbebyggelse ska få vara kvar. Det är ju faktiskt så, att man måste låta grävskoporna fara fram, om man ska få plats med en hall på sj-området.  Sj-området har en unik karaktär som kan utvecklas och användas på helt andra sätt, om man lyfter blicken lite och tittar framåt, istället för att fixera sej vid att en bandyhall måste ligga mitt i smeten.
Maria Mörk
Björn Leijnegard
Vänsterpartiet
Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Jonas Sjöstedt på besök i Bollnäs

Under måndagseftermiddagen (2016-02-08) besökte vår partiordförande Jonas Sjöstedt Torsbergsgymnasiet i Bollnäs innan han åkte vidare norrut mot Ljusdal.

Läs artikeln på helahälsingland.se här: http://www.helahalsingland.se/jonas
jonas20160208

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Debatt om bostadsbyggande i Bollnäs kommun

Häromdagen i Ljusnan refererades det från en debatt om bostadsbyggande i Bollnäs kommunstyrelse. Tyvärr framkom inte att Vänsterpartiet propagerar för ett ökat kommunalt bostadsbyggande. Vi var ute tidigt i processen och skrev redan 2014 en motion om att kommunen måste öka byggandet på grund av det som händer i omvärlden.
Det Vänsterpartiet vill göra, är att bygga mer, än vad som i dag ligger i planen. Med den takt vi har i dag, kommer vi inte att kunna tillfredsställa behovet och det riskerar ge oss en negativ tillväxt. Tyvärr var det svar vi fick på vår motion inte speciellt uttömmande, där talades om vikande efterfrågan på lägenheter, något som absolut inte stämmer med verkligheten. Kön för att få en bostad ligger runt ett år, och i vissa fall ännu längre.
Ett allmännyttigt bostadsbolag har samhällsansvar, inte enbart för grupper med särskilda behov, det ska tillhandahålla ett varierat bostadsutbud och dessutom tillgodose behovet där marknaden inte klarar av att utjämna. I Bollnäs står det helt klart, att marknaden inte utjämnar, annars skulle vi inte ha bostadsbrist. Det är aldrig kommunens utgifter för bostadsbyggande som hotar den kommunala stabiliteten, utan det är minskade skatteintäkter som är hotet. Att då inte bygga för att människor ska kunna bo här, är detsamma som att bita sig själv i svansen. Bygg mer, alla invånare i Bollnäs blir vinnare på det.

Björn Leijnegard, ordförande för Vänsterpartiet Bollnäs

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar