1 maj – 2016

1maj16

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Uttalande från Vänsterpartiets årsmöte den 9/3-2016 – Lokomotiv

Föreningen Lokomotiv sätter Bollnäs på kartan. För Vänsterpartiet är föreningens arbete och marknadsföringen av staden guld värt. Man är en ideell förening som jobbar mycket med integration och kultur i en omfattning som är unik för länet.
Under den debatt som varit i kommunstyrelsen ifrågasattes vad kommunen fick för pengarna. Vi kan berätta vad Lokomotiv gör för de i sammanhanget mycket små medel man har – Man har under tre säsonger haft över 30 utställningar från hela världen, man har anordnat workshops och visningar för hundratals skolelever samt konserter. Man har haft en internationell basar, producerat film om integration, gjort utställningar på temat flykt som visats över hela regionen. Man föreläser också om kultur och integration på uppdrag av länsstyrelsen mm. Listan är ett axplock av vad man gör, och i allt har man hela tiden arbetat aktivt med jämställdhet och mångfald. Lokomotiv är dessutom en förening som fått flera priser och utmärkelser för sitt arbete, man har fått uppmärksamhet från hela landet. I höstas var man dessutom initiativtagare till Bollnäs Skramlar, som samlade in över 300 000 kronor till UNHCR.

För oss i Vänsterpartiet skulle det kännas väldigt konstigt ifall man tog bort möjligheterna för denna förenings existens, bara för att oppositionen ifrågasätter varifrån i den kommunala plånboken pengarna tas, eller för att man fått för sej att föreningen skulle ha nåt slags gräddfil. För oss har Lokomotiv en oumbärlig verksamhet och samma verksamhet i kommunens hägn skulle kosta väldigt mycket mer.  För dessa ”felräkningspengar” får vi en omfattande och angelägen verksamhet. Därför säjer vi JA till fortsatt föreningsstöd för Lokomotiv.

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Vi tror inte heller på jultomten

Liberalerna skriver i Ljusnan den 28/2 i sitt svar till B-O Renöfält (C) om sin syn på bandyhalls frågan. Vi instämmer med (Lib) i detta, en hall på sj-området kommer att bli en dyr affär för skattekollektivet.
En dålig affär blir inte bra, bara för att den utförs av en privat aktör, men det är substansen i det centern säjer. Man tycker att medborgarna ska förbinda sej att betala i 18 år, utan möjlighet att påverka, dessutom på ett område där det är svårt att pressa kostnader. För skattebetalaren är en hall på Sävstaås en mycket bättre affär.
Vill vi att Bollnäs som stad ska vara levande och då är handel en viktig del. Då ska vi inte bygga bort vår potential med en jättestor sporthall på det enda område i centrum där staden kan växa.
Vi värnar att de sista resterna av Bollnäs ursprungsbebyggelse ska få vara kvar. Det är ju faktiskt så, att man måste låta grävskoporna fara fram, om man ska få plats med en hall på sj-området.  Sj-området har en unik karaktär som kan utvecklas och användas på helt andra sätt, om man lyfter blicken lite och tittar framåt, istället för att fixera sej vid att en bandyhall måste ligga mitt i smeten.
Maria Mörk
Björn Leijnegard
Vänsterpartiet
Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Jonas Sjöstedt på besök i Bollnäs

Under måndagseftermiddagen (2016-02-08) besökte vår partiordförande Jonas Sjöstedt Torsbergsgymnasiet i Bollnäs innan han åkte vidare norrut mot Ljusdal.

Läs artikeln på helahälsingland.se här: http://www.helahalsingland.se/jonas
jonas20160208

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Debatt om bostadsbyggande i Bollnäs kommun

Häromdagen i Ljusnan refererades det från en debatt om bostadsbyggande i Bollnäs kommunstyrelse. Tyvärr framkom inte att Vänsterpartiet propagerar för ett ökat kommunalt bostadsbyggande. Vi var ute tidigt i processen och skrev redan 2014 en motion om att kommunen måste öka byggandet på grund av det som händer i omvärlden.
Det Vänsterpartiet vill göra, är att bygga mer, än vad som i dag ligger i planen. Med den takt vi har i dag, kommer vi inte att kunna tillfredsställa behovet och det riskerar ge oss en negativ tillväxt. Tyvärr var det svar vi fick på vår motion inte speciellt uttömmande, där talades om vikande efterfrågan på lägenheter, något som absolut inte stämmer med verkligheten. Kön för att få en bostad ligger runt ett år, och i vissa fall ännu längre.
Ett allmännyttigt bostadsbolag har samhällsansvar, inte enbart för grupper med särskilda behov, det ska tillhandahålla ett varierat bostadsutbud och dessutom tillgodose behovet där marknaden inte klarar av att utjämna. I Bollnäs står det helt klart, att marknaden inte utjämnar, annars skulle vi inte ha bostadsbrist. Det är aldrig kommunens utgifter för bostadsbyggande som hotar den kommunala stabiliteten, utan det är minskade skatteintäkter som är hotet. Att då inte bygga för att människor ska kunna bo här, är detsamma som att bita sig själv i svansen. Bygg mer, alla invånare i Bollnäs blir vinnare på det.

Björn Leijnegard, ordförande för Vänsterpartiet Bollnäs

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Den debatt vi borde haft, är hur vi arbetar mot allt sexuellt våld.

Med anledning av den debatt som förs angående övergreppen på ungdomsfestivalen i Stockholm, blir jag irriterad när en hel bunt män med ”främlingsfientliga tendenser” tycker att bara ”vissa” mäns övergrepp ska räknas och fördömas. Bland annat för man frågan om att vissa etniciteter skulle vara mer benägna än andra att begå övergrepp, sedan väljer man att bortse från det ”svenska” sexistiska våld som alltid skett. Man fördömer alltså ”vissa män”, men låter bli att se ”sina egna män”. Saken är att sexistiskt våld vare sej har kultur, religion, etnicitet, landsgränser eller någon speciell färg, det utövas av män i patriarkala maktstrukturer, och det ser lika ut i alla sådana samhällen världen över.

I länder där man kommit längre med jämställdheten är sexistiska övergrepp inte ett lika stort problem, och att det ser så olika ut, handlar om medvetenhet, normer, värderingar, lagstiftning – d.v.s. hur långt man kommit i sitt jämställdhetsarbete. Det beror också på hur mycket man jobbar med att medvetandegöra strukturer, hur vi synliggör mäns bild av dem själva och vad den bilden orsakar. I ett av världens mest jämställda länder skulle man kunna tro att vi kommit undan. Det har vi inte. Etniskt svenska män begår varje dag övergrepp mot kvinnor, det är bara att titta på våldsstatistiken på vad som sker inom hemmets fyra väggar. Men oavsett, så är det sjukt, att det ens existerar.

Många mäns bilder av sej själva påverkar väldigt negativt. Större delen av allt våld som sker i samhället utövas av män, mot kvinnor och män, nästan aldrig tvärtom. Och vi behöver fundera över vilken bild vi i samhället tillsammans ger våra ungar. Tjejer förväntas vara sexiga och tillgängliga, pojkar förväntas slåss och aldrig gråta. Till och med på dagis, kan flickor få höra, att när killar slåss, så är det är pojkars sätt att tala om att de tycker om nån. Vilken bild ger det pojkar på sej själva, och vilken bild ger det flickorna?

Och slutligen, ska man fördöma någon, så ska det göras med alla förövare oavsett etnicitet, vi kommer ingenstans med att ställa grupper mot varandra. Och det är allas ansvar, oavsett du är man, kvinna, hen, vit, brun, blå eller lila att vi i Sverige jobbar med att synliggöra snedvridna strukturer. Polisens konstiga agerande efter festivalen i Stockholm är helt förkastligt, att undanhålla vad som faktiskt hänt, ger sken av att övergrepp mot kvinnor inte är nåt att bry sej om, det ger dessutom dessa män med ”främlingsfientliga tendenser” näring till sin vridna världsbild. Alla övergrepp mot kvinnor ska tas på allvar, och den debatt vi borde haft, är hur vi arbetar mot allt sexuellt våld så att tjejer kan gå ut utan att behöva oroa sej för män, som ser det som sin rättighet att ha fri tillgång till kvinnors kroppar.

Anna-Maria Forssell-Mörk

Publicerat i Insändare | Lämna en kommentar

v alternativ

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

12227675_1655504901373272_8623865245949303942_n 12241750_1655742344682861_5634211097650532930_n 12278781_1656580517932377_767073561886874649_n

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Nej till tillfälliga uppehållstillstånd

20151030
Fredagen den 30/10-2015 hölls en demonstration mot TUT- (tillfälliga uppehållstillstånd) vid Brotorget i Bollnäs, där bland annat Vänsterpartiet medverkade. Samtidigt hölls en namninsamling som skall skickas till regeringen innan beslutet går igenom. Uppgörelsen med regeringen innebär att tillfälliga uppehållstillstånd blir en regel och permanenta uppehållstillstånd ett undantag. Enbart kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer undantas. Dessutom införs ett försörjningskrav vid anhöriginvandring, har man inte en försörjning efter tre år, kan man inte återförenas med sin familj. 

Maria Mörk, gruppledare för Vänsterpartiet i Bollnäs förklarar varför man demonstrerar mot den uppgörelse regeringen gjort med alliansen, -Det finns ingen forskning alls som visar att Tillfälliga uppehållstillstånd är nyttigt, det ökar på otryggheten och bidrar till människors psykiska ohälsa när man inte vet ifall man kommer att få stanna. Maria säjer vidare. -Om man lever i ovisshet, så kommer dessutom incitamenten till att lära sej språket eller att söka arbete att minska. TUT är enbart signalpolitik som inte fungerar, utan kommer att kosta mer än vad det smakar.
Alla detaljer i uppgörelsen är ännu inte riktigt utredda, bland annat är det oklart hur barnfamiljer ska räknas, om det innebär att familjen ska komma tillsammans – en fråga som skulle kunna innebära att fler barn tvingas ut på den farliga vägen över Medelhavet. Den enda lagliga vägen till Europa med dagens regler, är familjeåterförening, att barn vars föräldrar flytt i förväg, kan låta barnen resa hit under ordnade former. Att dessutom ställa ett försörjningskrav för att kunna återförenas med sin familj är detsamma som att göra skillnad på fattig och rik. Alltså en hel del tveksamheter i den överenskommelse man gjort och som Vänsterpartiet inte kan ställa sej bakom. Partiet hade hellre sett permanenta uppehållstillstånd i nuvarande form, det hade varit mer humant. 
Vänsterpartiet Bollnäs 
Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar

Reformer som Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna (i korthet):

• Pengar till fler anställda i äldreomsorgen

• Ökade resurser till förlossningsvården

• Glasögonbidrag till alla barn

• Gratis medicin till alla barn

• Stabilt stöd till kvinnojourer

• Höjt golv i a-kassan

• Höjt bostadstillägg för pensionärer

• Höjd sjuk- och aktivitetsersättning

• Datum för avskaffande av stupstocken i sjukförsäkringen

 

Läs mer HÄR

Publicerat i Partiverksamhet | Lämna en kommentar