Okategoriserade

1 2 3 10

Debatt: Ska staten subventionera enskilda näringsidkare?

Dagens regler säger att om man deltagit i diverse arbetsmarknadspolitiska åtgärder som långtidsarbetslös, infaller efter 450 dagar den beryktade fas 3, vilket innebär att man blir anvisad en sysselsättning hos en såkallad anordnare som Arbetsförmedlingen anvisat till.

En fas 3-sysselsättning ska inte räknas som ett ordinarie arbete med ordinarie arbetsuppgifter, utan ska mer ses som just det, en sysselsättning.
En person som befinner sig i fas 3 får ingen riktig lön, eftersom fas 3 inte är något riktigt arbete, utan får klara sig på antingen aktivitetsstöd för dem som uppfyller a-kassans villkor eller hänvisas till kommunernas försörjningsstöd.

I fas 3 får ju som sagt var inga ordinarie arbetsuppgifter utföras men många anordnare på de anvisade platserna nonchalerar detta och använder fas 3:aren som vilken annan arbetskraft som helst.
Det här låter kanske inte så illa om det nu inte hade varit så att den av Arbetsförmedlingen utsedda anordnare inkasserar 225:- per dag och person, en genomsnittlig månad gör detta 5000:- per person, och inte en enda av dessa kronor behöver anordnaren använda till att betala vare sig lön eller försäkring!
En näringsidkare kan få betalt av staten för att denna får arbetare som producerar varor och/eller tjänster som sedan kan säljas med mycket god förtjänst eftersom varken lön eller sociala avgifter behövts betalas.

Detta ger ju en skev konkurrens, person A, betalar 32 000:- i lön och sociala avgifter för sin anställda arbetare medan, person B, får betalt 5 000:- för sin arbetare, det skiljer ju 37 000:- per arbetare och månad och det är stora pengar att hämta in i konkurrensen om varor och tjänster.

Det är inte bara fas 3 som försörjer den enskilde näringsidkaren med billig arbetskraft, anställs en person som varit arbetslös i ett år kan arbetsgivaren få en ersättning på 85 % av bruttolönen i upp till ett år.
Det här kan bli ett ytterligare ett sätt för arbetsgivaren att få nya ersättningar, i och med att man kan tillämpa provanställning som kan pågå i upp till sex månader och den anställde kan sägas upp utan några som helst skäl för uppsägning. Detta ger arbetsgivaren en möjlighet att sätta ersättningsanspråk och provanställningar i system, och sedan kan man helt öppet och utan några som helst betänkligheter få annonsera om ”arbetskraft sökes” hos den statliga Arbetsförmedlingens platsbank med underrubriken ”vi ser gärna att den sökande är berättigad till någon form av stöd”!

Kommer verkligen rätt kompetens att prioriteras i ett urval av arbetssökande?
Till slut kanske det blir så att alla måste vara arbetslösa en längre tid innan någon vill anställa dem, personal sägs upp för att sedan ta in nya, billigare arbetare!

Anna-Lena Vestin
Vänsterpartiet Bollnäs

Vår motion uppmärksammad

Flera medier har rapporterat om vår motion om faunapassager.

Hela Hälsinglands artikel (2012/02/09) kan läsas HÄR.
Fiskejournalens artikel (2012/02/12) kan läsas HÄR.

Återigen vill vi tacka för alla positiva kommentarer som vi fått på vår facebooksida och här på hemsidan. Det värmer!

Motion angående fyrverkerier och smällare i tättbebyggt område

Fyrverkerier och så kallade smällare är sedan länge en tradition i vårt land. Vackra fyrverkerier är något många tycker om att titta på. Traditionen är främst förknippad med nyår och valborgsmässoafton.
Tyvärr har detta också en negativ sida. Framförallt är det en plåga för många djur och många djurägare gruvar sig för framförallt smällare. Det finns också en säkerhetsrisk för brand och personskador.
De tider som det låter som mest, dvs nyårsnatten och sista april försöker de flesta djurägare undvika att ha sina djur ute. Problemet är att det också förekommer andra dagar, framför allt kring dessa helger.

I kommunens lokala ordningsstadga finns inget angivet om var och hur fyrverkerier och smällare får användas. Det skulle enligt vår mening vara rimligt att det fanns en begränsning av användandet. Förbud i bostadsområden, i dess omedelbara närhet och en begränsning i tid. Vid speciella tillfällen där någon/några vill fira ska man kunna söka tillstånd, men då också med ett krav på att allmänheten informeras.
Det är givetvis svårt för oss att i detalj kunna ge ett förslag på hur en sådan bestämmelse ska utformas, men en begränsning i tättbebyggt område bör göras.

Vi föreslår därför att miljö- och byggnämnden tar fram ett förslag för att begränsa användningen av fyrverkerier/smällare i tättbebyggda områden och att begränsningen införs i kommunens lokala ordningsstadga.

Göran Jansson (V)
Anna Maria Forssell Mörk (V)

Under sin tid vid rodret har den borgerliga regeringen redan lyckats genomföra omfattande försämringar av det svenska välfärdssystem som arbetarna under åratal byggt upp.

Den borgerliga regeringen blev vald på löftet att bryta utanförskapet, ett utanförskap som under mandatperioden ökat med en kvarts miljon enligt regeringens egna prognoser.
Och där till kommer försämringar i sjukvårdssystemet som är en tickande bomb

Idag har vi en situation i Sverige där arbetslösheten beräknas uppgå till närmare 12 procent och sysselsättningsgraden sjunker till de nivåer som rådde under 90-talskrisen. Ändå väljer regeringen att fortsätta sänka skatterna på lånade pengar, istället för att kraftsamla för jobben. Regelverket när det gäller sjukförsäkringar försämras och detta gör att ca 52 000 ytterligare kommer att hamna i utanförskap i samband med utförsäkringar under 2010. Samtidigt som det endast finns 7 000 platser i jobb och utvecklingsgarantins tredje fas, dit de utförsäkrade hänvisas. Försämringar i sjukförsäkringen är en tickande bomb! Dom som utförsäkras gör det på grund av de nya reglerna, inte att dom återfått arbetsförmågan. Vi har en ungdomsarbetslöshet som ökar rekordsnabbt, den är nu uppe i 27 procent (bland de högsta i Europa). Så var det med det utanförskapet som det skulle rådas bot på av den borgerliga regeringen. Den borgerliga regeringen blev vald på löftet att bryta utanförskapet, ett utanförskap som under mandatperioden ökat med en kvarts miljon enligt regeringens egna prognoser.

Inkomstklyftorna ökar, vi har inte haft så stora inkomstklyftor som vi har idag sedan SCB (statistiska centralbyrån) började mäta dem! Och det visar med all tydlighet på vem/vilka den borgerliga regeringens satsningar och prioriteringar gynnar. De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare!

Regeringens antifackliga politik har gjort att ca 500 000 människor lämnat A-kassan, och arbetslöshetsförsäkringen garanterar inte längre en skälig inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Arbetsmarknadsministern skyller dessutom långa handläggningstider på A-kassan när det i själva verket är krångliga regler och krångliga blanketter som gör så att 85%  av arbetsgivarintygen blir ifyllda på fel sätt. Regeringen har både makten och möjligheten att ändra både regelverk och blanketter

Alla dess försämringar i vårt välfärssystem gör att fler och fler människor runt om i landet är tvungen att vända sig till socialtjänsten för att få försörjningsstöd. Under sin tid vid rodret har den borgerliga regeringen redan lyckats genomföra omfattande försämringar av det svenska välfärdssystem, ett välfärssystem som det tagit arbetarna åratal att bygga upp.

Det är dags att byta regering och byta politik!!!

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

Regeringens låglönelinje!

Höjning av jobbskatteavdraget är ett sätt att få fler i arbete hävdar den borgerliga regeringen. I själva verket handlar det om att få folk att ta jobb med lägre löner. En låglönelinje med andra ord!

Argumentet för att jobbskatteavdraget leder till fler arbeten, är att när skatten blir lägre så kan folk ta jobb med lägre lön allt enligt finansminister Anders Borgs statssekreterare. Lars Calmfors i finanspolitiska rådet var mer frispråkig än så och menar att skatteavdraget leder till att arbetssökande accepterar jobb till lägre lön och får de fackliga organisationerna att hålla nere lönekravet.

De eventuella jobb som skapas genom sänkt jobbskatteavdrag har ett högt socialt och ekonomiskt pris, och det finns bättre alternativ. Det finns dessutom inget starkt stöd från den ekonomiska forskningen för att sänkta löner skulle ge fler jobb. Det är ett dyrt sätt att skapa nya jobb genom att strö pengar över dem som redan har. De drygt 70 miljarder kronor som skatteavdragen kostar årligen skulle räcka till att anställa 150 000- 200 000 personer inom den gemensamma välfärden. Jobb inom skola, vård och omsorg.

Sänkta skatter har varit honnörsordet för det gamla högerpartiet ända sedan vi införde allmän rösträtt. Det nya från högern i valet 2006 var att man framställde det som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd istället för en ideologisk fråga. Man blev vald på löftet att bryta utanförskapet ett utanförskap som under mandatperioden ökat med en kvarts miljon enligt regeringens egna prognoser.

Utanförskapet och klyftorna ökar under den borgerliga regeringens styre!

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

Vänsterpartiet behövs mer än någonsin!

Det är svårt att se arbetarrörelsens löften till människor svikas gång på gång. Dagens socialdemokrater bryter sina historiska löften -Försvara människors rätt till ett bra liv. -Vi ska ha råd med människorna. Arbetarrörelsen byggde värn mot marknaden!

Många människor som valt att bli socialdemokrater eller har lagt sin röst på dem, har förmodligen gjort det för att socialdemokratin medverkat till att samhället har varit starkt när den enskilda människan känt sig svag. I det läget har socialdemokratin varit en rörelse som stått för gemenskap och delaktighet.

Idag finns inte den kopplingen lika självklart längre, bandet av lojalitet har töjts lite väl mycket och håller på att gå av.

Visst är det nya tider! Men det är inte det som är problemet för socialdemokratin, problemet är snarare slitaget i  tilliten. Det är svårt att se arbetarrörelsens löften till människor svikas gång på gång. Dagens socialdemokrater bryter sina historiska löften -Försvara människors rätt till ett bra liv. -Vi ska ha råd med människorna. Arbetarrörelsen byggde värn mot marknaden!

Idag har värnet mot marknaden monterats ned. I stället har man införlivat marknadens principer (avreglering, privatisering, konkurrensutsättning och utförsäljning) och klyftorna ökar! Om detta finns att läsa i en 6 sidor lång artikel i Ordfront 5/2009

Med anledning av ovanstående behövs Vänsterpartiet mer än någonsin, det enda parti som faktiskt försvarar den ”lilla” människan.

Vänsterpartiet försöker hålla värn mot marknaden. Vi säger Nej till utförsäljning, privatisering och avreglering av det offentliga. ”Det vi medborgare äger gemensamt”. Skattepengar skall inte gå ner i fickorna på privata intressen.

Vänsterpartiet bevakar och kommer att fortsätta bevaka krav på de fackliga kollektivavtalen eller kollektivavtalsenliga villkor.(Vilket vi varit tämligen ensam om i Gävleborgs län).

Vänsterpartiet vill ha en skola för alla, (utbildning på lika villkor). Friskolor bildar särintressen som ökar klyftorna, därför är Vänsterpartiet emot friskolor. Vi tycker att endast gemensamma, kommunala/statliga skolor skall skattefinansieras.

Vänsterpartiet vill få stopp på hetsjakten av sjuka! Vi vill bl.a. att rehabiliteringsansvaret måste ligga hos arbetsgivaren.

När det gäller arbetslösheten vill Vänsterpartiet att alla skall ha rätt till heltid och att man på sikt förkortar arbetstiden. Det leder till en mer rättvis fördelning av arbetstillfällen och möjlighet till självförsörjning.

 Vänsterpartiet sviker inte löftet till arbetarrörelsen och därför behövs vi mer än någonsin idag!

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Yvonne Oscarsson Vänsterpartiet  

Vänsterpartiet accepterar inte en tillbakagång av förskolan!

I barn- och utbildningsnämndens förslag till nivåanpassning i Bollnäs kommun 2010-2012. föreslås den samlade skoldagen för förskoleklasserna att upphöra (en tillbakagång på minst 15 år i tiden).

Nuvarande skolform har tagit många år att bygga upp och är förberedande inför den ”riktiga skolan”. Den ger barnen en mjukstart i allt vad skolan står för och vad som väntar, skolmat, skolgård, läsning, matte, rast m.m.

Den besparing som föreslagits kommer att leda till ensamarbete i stor utsträckning och det finns risk för att pedagogiken försvinner. Det blir en tillbakagång till forna tiders förvaring.

Konsekvenser för barnen blir det vi känner igen från tidigare debatt kring förändringar för de så kallade 15-timmarsbarnen. Det vill säga barn till sjukskrivna, föräldrarlediga och arbetslösa föräldrar, får gå hem efter 3 timmar då de inte har rätt till fritids. Detta leder till att (vilket framkom vid denna tidigare förändring/försämring) barn till föräldrar med utländsk härkomst, barn till föräldrar med sociala problem och barn till sjuka och arbetslösa, där man kanske bara har en bil i familjen inte ser det som möjligt att lämna barnen för så kort tid, eller att det är för mycket besvär för så kort tid. Man påbörjar segregeringen redan i förskolan. Det är barn som har turen att ha föräldrar med resurser och arbete som är vinnare.

Vi i Vänsterpartiet kan inte ställa oss bakom ett sådant förslag till försämring som ökar klyftorna och segregerar barn redan i förskolan.

Låt inte barnen betala krisen som lärarna uttrycker sig .

Anna-Maria Forssell Mörk Vänsterpartiet

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

Interpellation om situationen för personal vid planerade operationer i Bollnäs!

Operationscentra är en viktig del i Bollnäs Sjukhus som helhet!Därför blir vi orolig när vi finner att det finns en stor oro hos personalen på operationscentra i Bollnäs och med anledning av detta har en av Vänsterpartiets ledamöter i landstingsfullmäktige skrivit en interpellation för att söka svar på en del av dessa frågor som uppstått.

 

Interpellation om situationen för personal vid planerade operationer i Bollnäs!

 Personalen upplever idag en stor oro och känner också att de inte får några svar på sina frågor. För att beskriva detta skall jag exemplifiera några saker och ställer sedan frågor i samband med detta:

Man har haft besök eller fört dialog med den s.k. alliansen man har också haft en dialog med ett av landstingsråden. Men upplever att ingenting förs tillbaka till dem. "Man tigs ihjäl"

Man har ifrågasatt ett uttalande från Ulf Örvall och även hans ambition att bemanna operation i Bollnäs. Han har inte på något sätt bemött denna kritik.

Bemanningen gäller förutom operation även mottagningsdelen i både Bollnäs och Söderhamn.Det gäller även kirurgkonsulter på övriga sjukhuset.

Man har haft ett besök av divisionschefen Kjell Norman inte så att han kom av eget intresse utan efter vädjan från personalen. Vart tog mottot: "Leading by walking around" vägen

Man har förlorat 1,5 tjänst kirurger och ingen har någonsin efterfrågat VARFÖR dessa har slutat.

Från personalens sida upplever man att man underminerar verksamheten, man "trampar över" personalen och misshushåller med skattepengar. Om man inte ser till att försörja verksamheten med läkare så går ju den övriga personalen sysslolös.

Man upplever en försämring sedan man införde divisioner. Då man tidigare kunde nyttja specialister med kompetens inom flera områden som fanns på plats, på ett för patienten tillfredsställande sätt. Det gick lättare och bättre att planera då man var delaktig från verksamheten. Idag styrs planeringen till stora delar av divisionschef och underchefer.

Planerade operationer i Bollnäs har varit framgångsrik verksamhet med bra logistik och bra resultat som dessutom håller sin budget.

Dom bra resultaten är till stor del att de kirurger som arbetar här får mycket s.k. knivtid. Mycket tid till praktiskt utövande av konsten. Det beror också på en välinarbetad,flexibel övrig personal. 

Situationen i Bollnäs har uppmärksammats i en radiosändning den 5/10 och två tidningsartiklar i den lokala tidningen, den 6/10 och 9/10. Detta har inte bemötts på något sätt ifrån ledningen varken på tjänstemannahåll eller politiskt.

Även om beslut finns på att upphandla verksamheten så borde det väl ligga i landstinget intresse att denna verksamhet fungerar ända fram till övertagandet och även efter. Det handlar ju då om att köpa verksamhet och även den vill man väl skall fungera.

Man undrar också VEM som ligger bakom förfrågningsunderlaget då man upptäckt efter genomgång att den innehåller direkta felaktigheter och undrar i samband med detta hur ett upphandlingsunderlag kommer att utformas.

Viktigt i sammanhanget är också att denna verksamhet har stor betydelse för det övriga sjukhusets överlevnad. Intensivvård och medicinska vårdplatser.

 Detta är i korthet vad som framkom vid mötet med personalen för planerade operationer vid Bollnäs Sjukhus !

Nu till frågorna som jag ställer med anledning av ovanstående och jag ställer dem till de ansvariga landstingsråden Tommy Berger och Hanna-Karin Linck:

  1. Anser ni att ansvariga chefer bör ha kontinuerlig kontakt med arbetsplatser där det finns en uttalad oro och att man som chef bör bemöta den kritik man utsätts för? Om så är fallet hur kommer ni då att agera för att detta kommer att ske?
  2. Är det viktigt för er att denna verksamhet fungerar till fullo även om den skall läggas ut för upphandling? Om så är fallet hur kommer ni att agera för att detta kommer att ske?
  3. Om man på grund av bemanningsproblematik inte kan driva verksamheten fullt ut hur kommer det då att påverka kö-situationen och de väntade kö-miljonerna?
  4. Varför har man inte efterfrågat skälen till att man förlorat 1,5 tjänst? Och har man för avsikt att göra detta?
  5. Man pratar mycket om lean i landstinget numera, det innebär i korthet att man skall ta vara på fotfolkets kunnande och förslag. Med anledning av detta undrar jag hur man kommer att låta berörd personal vara med vid framtagande av upphandlingsunderlaget?

Ann-Renée Forsström Vänsterparti

 

 

NEJ till LOV- lagen om valfrihetssystem

På socialnämnden den 22 oktober så röstade vår ledamot Ann-Renée Forsström med instämmande av Miljöpartiets Britt-Marie Rosenqvist avslag på ärendet om valfrihetssystem

Yttrande i samband med avslagsyrkande beträffande LOV ärende 9 "Valfrihet i äldreomsorgens verksamhet enligt LOV –lag om valfrihetssystem.

Då denna lag är en möjlighet och inte en tvingande lagstiftning som ex. Vårdval inom landstingets primärvård. Så anser vi att man från kommunen borde säga NEJ till detta. Till skillnad från de borgerliga partierna tillsammans med socialdemokraterna så anser inte vi att konkurrensutsättning och privatisering är den enda möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen. Vi menar att med det med privatisering/konkurrensutsättning bara skapar en "falsk" skenbar valfrihet. De ger bara de äldre möjlighet att välja företag!

Riktig valfrihet innebär istället att de äldre ges makt över sin vardag. Att de äldre själva skall få bestämma hur hemtjänsttimmarna skall användas. Med exempelvis möjlighet att byta en insats mot en annan.

Konkurrensutsättning kan leda till mer byråkrati och sämre tjänster. För att få fullgod privatiserad service måste avtalen vara extremt detaljerad och uttömmande för att inte skapa kryphål, där vinstmarginalen kommer från minskad service.

Riktig valfrihet för de äldre går att skapa i kommunens egna verksamhet, för det behövs inga privatiseringar!

Och har man inte för avsikt att införa denna privatisering så anser vi att det är rent resursslöseri att ge uppdraget: "att inleda processen med framtagande av förutsättningar och konsekvenser av ett införande av LOV i förta hand inom hemtjänsten."

Det som ytterligare talar emot detta är att vi redan tidigare haft en utredare (Solveig Nilsson) som presenterat sin utredning "Utredning, underlag för ett politiskt beslut att införa ett valfrihetssystem i äldreomsorgens verksamhet enligt LOV- lag om valfrihetssystem. Upprättat den 20 augusti 2009.

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Britt-Marie Rosenqvist Miljöpartiet

Kompetenssänkning i kommunen.

På socialnämnden den 22/10 i ärendet: Förslag till åtgärder med möjlig effekt från och med 2010 Yrkar Vänsterpartiets ledamot
Ann-Renée Forsström, med instämmande av Britt-Marie Rosenqvist (Mp) avslag på 6:e att-satsen : att reducera antalet sjuksköterskor med 3 årsarbetare och lämnar härmed ett särskilt yttrande:

  

Vi anser att en minskning av 3 sjukskötersketjänster ger försämrade möjligheter till förebyggande åtgärder t.ex. läkemedelsgenomgångar, undernäring, trycksår, fall, förstoppning, oro och smärtlindring.

Minskad tillgänglighet för akuta bedömningar och sjukvårdsinsatser som kräver sjuksköterskekompetens. Vilket kan leda till att fler "kunder" får transporteras till akutmottagning eller får vänta på bedömning och smärtlindring.

Det finns risk för att sjuksköterskearbetet blir mer punktinsatser och helhetssynen går förlorad.

Sjuksköterskorna är den yrkesgrupp som ansvarar för att utveckla omvårdnaden utifrån Hälso- och sjukvård och denna möjlighet minskar.

Det finns risk för fler läkemedelsavvikelser om inte sjuksköterskan har möjlighet att följa upp läkemedelsbehandling och hantering. Att ge läkemedel till kund från en iordningställd dospåse eller dosett är utdelegerad till omvårdnadspersonal idag. Även insulingivning är utdelegerad. Men att delegera innebär inte att man fråntas sitt ansvar, även om arbetsuppgiften är uttdelegerad så är det sjuksköterskan som fortfarande bär ansvaret för detta.

Det finns risk att man inte kan utföra ordinerade behandlingar hos svårt sjuka kunder.

Det finns risk att man inte kan ta emot utskrivningsklara patienter.

Det finns risk för att symtom på försämring inte uppfattas hos kund då sjuksköterskan inte har möjlighet att följa upp.

Ur en arbetsmiljösynpunkt så har sjuksköterskorna ett brett arbetsområde som de skall ansvara och ha kompetens för. Det kan gälla allt ifrån förebyggande vård till vård i livets slut. Det kommer nya tekniker som möjliggör avancerad vård i hemmet och sjuksköterskorna måste beredas möjlighet att hålla sig ajour och lära sig nyheter och utföra dessa uppgifter på ett säkert sätt. Risken är att sjuksköterskan upplever stress av båda många och svåra arbetsuppgifter. För sjuksköterskan är helhetssynen en viktig faktor för att för att kunna göra svåra bedömningar hos kund. Risk finns att dokumentationen prioriteras bort för att utföra akuta åtgärder vilket leder till risk för kund och försämrad arbetsmiljö.

I kommunen står sjuksköterskan ensam med svåra bedömningar hos kunderna och läkaren kommer en gång per vecka till äldreboendet. Ett större område innebär en större arbetsbelastning. Det är redan idag svårt att ta emot nya sjuksköterskor utan erfarenhet och möjligheten försvinner helt om man blir färre. I framtiden kommer rekryteringen att försvåras.

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Britt-Marie Rosenqvist Miljöpartiet.

 

1 2 3 10
Kommande evenemang
  1. Medlemsmöte

    januari 18 @ 18:30 - 20:30
Senaste inläggen