Insändare

Svar till Andy Pallin

Andy Pallin skriver i sin insändare i Ljusnan den 13e december om vårdavtal, han frågar också efter om det är något politiskt parti som förstått sammanhangen!

Kan väl tillägga att Vänsterpartiet är det enda parti som konsekvent stått fast vid att vara privatiseringens kritiker vad det gäller utförsäljning och avknoppning av skattefinansierad verksamhet, och att vi hela tiden förstått sammahangen.

Vi kan däremot inte hålla med Andy, att själva problemet ligger i själva avtalen vid upphandling av vård och omsorg, utan ser att det är lagstiftningen som är problemet, att det är helt okej att göra sej en hacka på skattefinansierad verksamhet.

Försvarslinjen för högern har hela tiden varit, att politikerna måste bli bättre på att upphandla, utvärdera och ställa kvalitetskrav, och därmed skulle människor få det bättre. Så blev det inte – för att utvärdera, det är just vad man inte gjort, kunskapsläget om vad som hänt inom de områden man privatiserat är begränsat.

Vad forskningen påvisar, är att man vare sej gjort några kvalitets eller effektivitetsvinster med privata utförare inom vård o äldreomsorg, snarare är det så, att det inte går ihop att ha höga avkastningskrav och samtidigt få bra kvalitet.

Vänsterpartiet ser också stora problem med att skattepengar som skulle använts till vård skola och omsorg, trillar ner som vinst i privata fickor för att sedan föras ut ur landet till skatteparadisen.

Vår välfärd måste utgå från den enskilde medborgaren och dennes behov. Rätten att välja och möjligheten att påverka är självklar, men måste inte per automatik innebära privatiseringar. Det som den såkallade valfrihetsrevolutionen handlar om, är egentligen inte rätten att få välja, utan det handlar om, att göra mänskliga behov till vinstintressen på en marknad, och det är vänsterpartiet starkt kritiska emot, för det som händer är att det blir på bekostnad av den som befinner sej i beroendeställning.

Anna-Maria Forssell Mörk
Vänsterpartiet Bollnäs

Använd skolans pengar rätt

Det Vänsterpartiet vill göra med skolan, är att se till att alla barn får en likvärdig skola, som gör att alla kommer till sin rätt. Idag fungerar det inte så och enligt de larmrapporter vi fått, ökar segregationen i Bollnäs ”kommunala” skolor, det finns inte resurser till allt stöd man skulle vilja ge. De mer självgående eleverna försvinner till friskolan och de mindre självgående blir kvar, mångfalden försvinner. Man vet att alla elever kan dra nytta av att gå i en klass med mångfald, resultaten blir bättre för alla, än om man fortsätter att ha som i dagsläget, homogena grupper.

Man kan skapa rättvisa genom att ändra i skolstrukturen, idag är det inte rättvist alls, det är avhängigt vilken skola man går på, som avgör vilka resurser man har tillgång till. Genom att slå ihop olika skolor, skulle man kunna skapa den bra mångfalden, man kan blanda ex högstadie med gymnasium/högskola och få utbyte både mellan åldersgrupper och över skolformsgränser. Med nuvarande uppbyggnad av strukturen, kommer man inte åt en av våra viktigaste resurser, nämligen elever, det räcker inte till mångfald på alla våra skolor idag för elevunderlaget är för litet.

En annan resurs vi har för lite av, för den används fel, det är pengar. Vi betalar idag ca 16 milj kr/år för lokaler vi inte behöver. Det betyder, att vi betalar in skatt som används fel. Man kan inte fortsätta med en gammal struktur när verkligheten ändrats. Genom att lämna lokaler man inte behöver, kan man frigöra ett ekonomiskt utrymme, som kan användas till att rusta upp Gärdet för att skapa ett Campus med mångfald. Man kommer alltså på detta sätt åt segregeringen, men skapar också resursutrymme för att göra den kommunala skolan till ett jämnbördigt alternativ gentemot friskolan. Samtidigt ger vi både våra elever och lärare ett viktigt lyft!

En del kan tycka, att man ska höja skatten, men den minskade mångfalden och felanvändandet av skatten kommer man inte åt på det sättet. Då håller man bara liv i skolor, men resultaten kommer inte att förändras och segregeringen ökar. Så för rättvisans skull mot alla våra elever, är en strukturförändring något vi är skyldiga att göra. Därför är vi positiva till Campus Gärdet.

Anna-Maria Forssell Mörk, Marita Hillströms, Felix Blom, Göran Jansson, Henrik Rubensson