Insändare

Den debatt vi borde haft, är hur vi arbetar mot allt sexuellt våld.

Med anledning av den debatt som förs angående övergreppen på ungdomsfestivalen i Stockholm, blir jag irriterad när en hel bunt män med ”främlingsfientliga tendenser” tycker att bara ”vissa” mäns övergrepp ska räknas och fördömas. Bland annat för man frågan om att vissa etniciteter skulle vara mer benägna än andra att begå övergrepp, sedan väljer man att bortse från det ”svenska” sexistiska våld som alltid skett. Man fördömer alltså ”vissa män”, men låter bli att se ”sina egna män”. Saken är att sexistiskt våld vare sej har kultur, religion, etnicitet, landsgränser eller någon speciell färg, det utövas av män i patriarkala maktstrukturer, och det ser lika ut i alla sådana samhällen världen över.

I länder där man kommit längre med jämställdheten är sexistiska övergrepp inte ett lika stort problem, och att det ser så olika ut, handlar om medvetenhet, normer, värderingar, lagstiftning – d.v.s. hur långt man kommit i sitt jämställdhetsarbete. Det beror också på hur mycket man jobbar med att medvetandegöra strukturer, hur vi synliggör mäns bild av dem själva och vad den bilden orsakar. I ett av världens mest jämställda länder skulle man kunna tro att vi kommit undan. Det har vi inte. Etniskt svenska män begår varje dag övergrepp mot kvinnor, det är bara att titta på våldsstatistiken på vad som sker inom hemmets fyra väggar. Men oavsett, så är det sjukt, att det ens existerar.

Många mäns bilder av sej själva påverkar väldigt negativt. Större delen av allt våld som sker i samhället utövas av män, mot kvinnor och män, nästan aldrig tvärtom. Och vi behöver fundera över vilken bild vi i samhället tillsammans ger våra ungar. Tjejer förväntas vara sexiga och tillgängliga, pojkar förväntas slåss och aldrig gråta. Till och med på dagis, kan flickor få höra, att när killar slåss, så är det är pojkars sätt att tala om att de tycker om nån. Vilken bild ger det pojkar på sej själva, och vilken bild ger det flickorna?

Och slutligen, ska man fördöma någon, så ska det göras med alla förövare oavsett etnicitet, vi kommer ingenstans med att ställa grupper mot varandra. Och det är allas ansvar, oavsett du är man, kvinna, hen, vit, brun, blå eller lila att vi i Sverige jobbar med att synliggöra snedvridna strukturer. Polisens konstiga agerande efter festivalen i Stockholm är helt förkastligt, att undanhålla vad som faktiskt hänt, ger sken av att övergrepp mot kvinnor inte är nåt att bry sej om, det ger dessutom dessa män med ”främlingsfientliga tendenser” näring till sin vridna världsbild. Alla övergrepp mot kvinnor ska tas på allvar, och den debatt vi borde haft, är hur vi arbetar mot allt sexuellt våld så att tjejer kan gå ut utan att behöva oroa sej för män, som ser det som sin rättighet att ha fri tillgång till kvinnors kroppar.

Anna-Maria Forssell-Mörk

SD blått parti i brun förpackning

mippa2SD:s ideologiska grundprincip, nationalismen, som är idén om: ett folk, en nation och ett land, som enligt partiet själva är den viktigaste faktorn i ett tryggt harmoniskt och solidariskt samhälle, är en och samma princip som i nazismen. Där sätter man landet, folket och nationen före intressen som rör oss vanliga människor i samhället. Principen som SD förordar gör att klass inte existerar, arbetstagarens intresse gentemot arbetsgivaren upphör, och därmed sätter man också arbetsmarknadens mekanismer ur spel. Att arbetstagare ska ha trygga anställningsvillkor eller att kvinnor ska ha lika rättigheter som män är inte relevant med SD:s grundprinciper, nationens intressen är alltid det överordnade.

SD pratar gärna om saker som att stärka facket eller att försvara den svenska modellen, men när det kommer till röstningar i riksdagen, så lägger man nästan alltid sin röst till höger. Man har röstat emot en hel del klassiskt fackliga förslag, man röstade exempelvis nej till en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet, man röstade nej till rätten till heltid, och man vill ha ännu fler undantag i turordningsreglerna i LAS. Man har röstat nej till att få göra avdrag på fackavgiften. Man har också röstat med högern när statliga bolag har sålts ut, och i frågor som rör våra socialförsäkringar har man inte en enda gång röstat för förbättringar för sjuka eller arbetslösa.

Sverigedemokraterna är inget parti för vanliga arbetande människor. De är ett blått parti i en brun förpackning som försöker utge sej för att arbeta för oss gräsrötter. Och den nationalistiska grund man står på, kommer aldrig nånsin att vara en grund för ett tryggt eller solidariskt samhälle som innefattar alla. Synen på demokrati med SDs ögon bygger alltid på att utesluta någon, idag är det flyktingar, imorgon är det kanske du eller någon annan du känner, som kommer att anses som tärande eller som ett hot mot SDs sk harmoniska samhälle. Att prata som ett rött parti, men att spendera pengarna som ett blått parti kommer aldrig att förändra något för oss här nere i verkligheten. SD:s fina ord blir verkligen till snömos, när man synar deras politik i sömmarna.

 

Anna-Maria Forssell-Mörk

Replik: ej odemokratiskt stänga SD ute

profilbildSvar till ”Röstberättigad utan röst” (Ljusnan, 19:e september).

Drygt 780,000 personer röstade på Sverigedemokraterna i årets val. Det kan man tycka vad man vill om, men att lägga en sådan röst var dessa personers okränkbara demokratiska rättighet. Valresultatet på 13% för Sverigedemokraterna skall således respekteras. Med detta sagt är det samtidigt olustigt att läsa insändare som den du författade, eftersom du i förtäckta ordalag menar att förfarandet kring regeringsbildandet är odemokratiskt. Inget kunde ha varit mer fel.

Om du hoppats på ett stort Sverigedemokratiskt inflytande över svensk politik efter valet förstår jag din besvikelse när de andra partierna stänger dörren. Men att kalla detta för odemokratiskt tyder på stor okunskap eller ovilja att förstå. Att man får en viss mängd röster i ett val innebär inte att de övriga partierna måste samarbeta. Partiets storlek är inte lika med legitimitet. Det är de övriga partiernas val huruvida de vill samarbeta eller ej och den rätten att själva välja samarbetspartner är deras okränkbara demokratiska rättighet.

Vidare kallas inte Sverigedemokraternas väljare för nazister. Sverigedemokraterna som parti kallas inte för nazister. Däremot kallas partiets politik för rasistisk och huruvida det speglar majoriteten av deras väljares åsikter eller inte vet vi inte. Det finns med säkerhet även andra förklaringar till varför så många valde att rösta på just Sverigedemokraterna. Men att man får 13% av riksdagsrösterna och blir Sveriges tredje största parti är inget som gör att de andra partierna måste lyssna på vad partiet har att säga. För jag tror inte att du vill tvinga dom till att göra det, för nog vore det odemokratiskt så det förslår? Sverigedemokraterna för helt enkelt en politik som inget annat parti vare sig vill eller behöver befatta sig med. Så enkelt är det.

Beträffande pensionerna så är ju fallet sådant att Sverigedemokraterna är ett av de partier som varit med och bidragit till de ökade skillnaden mellan arbete och pension. Detta har varit möjligt tack vare att Sverigedemokraterna aktivt stöttat Alliansens högerpolitik med jobbskatteavdrag.

Daniel Sundström
Vänsterpartiet Bollnäs

Replik: fördomsfullt kalla V för ”kommunister”

mippa2Vi vill bemöta Gillis Westmans grova och ogrundade insändare i tidningen Ljusnan den 17:e september.

Att kalla vänsterpartiet kommunister, visar bara de fördomar Gillis Westman sitter på. Vänsterpartiet har till skillnad från många andra partier i Sverige gjort upp med sitt mörka förflutna. Vi är inte på något sätt stolta över den historia som partiet haft till vissa delar, men att smeta kommunism som ett skällsord över dagens vänsterparti, visar bara på att man saknar kunskap om, och argument mot den politik som partiet har idag.

Gillis blir skrämd av att vänstern tydligt tar avstånd mot rasismen, själva tycker vi det är mer skrämmande med människor som inte tar avstånd ifrån de tendenser som finns i samhället, utan istället håller rasistiska partier om ryggen. Det är dessutom skrämmande om man inte kan särskilja vad som är den överskuggande faran i Sverige idag. Knappast är det Vänsterpartiet.

Vad gäller valsabotage, så är det vare sej Vänsterpartiet eller Ung Vänster, som stått för sånt, vi fick själva våra affischer nedrivna i valrörelsen, och i Sandviken vältes vår valstuga. Genom tiderna har vi utsatts för sabotage med ex. tegelstenar genom rutor, brandbomber osv. Vi skulle knappast drömma om att göra detsamma mot någon annan människa eller något parti, för vi vet hur det känns och vi tar starkt avstånd ifrån både sabotage och våld.

Sen vad gäller demonstrationsrätten och mötesfriheten, så äger man inte rätten att stå oemotsagd. Att helt vanliga människor visar sitt missnöje med sd, genom att fredligt vända ryggen till, är inte vad jag kallar beväpnad. Sen om Gillis fantiserat om smällare, raketer och ägg, det kan vi inte göra något åt, det är fortfarande fritt att fantisera. I Bollnäs förekom inget sånt enligt de rapporter vi fått. Vi medverkade förresten inte heller då Åkesson var i Bollnäs.

Att dessutom klumpa ihop Ung Vänster, vår ungdomsorganisation med Revolutionära Fronten och AFA, det är gravt kränkande. Ung Vänster är en organisation som tar avstånd ifrån all slags våld, och de medlemmar som inte följer de regler som finns för lämpligt uppförande utesluts obönhörligen. Vi kräver att Gillis Westman ber om ursäkt. Vi tror knappast att Tilde 11 år som är vår mest aktiva Ung vänstermedlem tycker det är speciellt kul att bli dragen över samma kam som de autonoma våldsrörelserna. I övrigt så lever vi inte längre på 50-talet, och Tage Erlander är ett minne blott. Idag har vi en vice talman som tillhör ett rasistiskt parti, det ger snarare vibbar att det är ett nytt 30-tal som stundar.

Vänsterpartiet Bollnäs
Ung Vänster Bollnäs

Göran Jansson: Uppsägningar inte rätt väg

göranSocialnämnden i Bollnäs har ett underskott, som vi givetvis måste komma till rätta med. Många beslut har tagits och de kommer att ge effekt. Bollnäs är inte den enda kommun som har det här problemet. Vi hör till de kommuner, liksom många andra norrlandskommuner, som har en hög andel äldre och därmed en högre kostnad för t ex hemtjänst. Vi har också en hög arbetslöshet, vilket gör att vi får höga kostnader för försörjningsstöd.

Folkpartiets förslag att komma till rätta med socialnämndens underskott genom att säga upp 80 personer inom socialtjänsten är inte genomtänkt. Viss personalminskning kan göras med effektiviseringar och då ska besparingen i första hand tas på mindre intag av vikarier. Vi har också en naturlig avgång av personal vid pensioneringar och anställda som slutar av andra skäl.

Att säga upp 80 fast anställda kan aldrig vara ett förstahandsalternativ. Vi vet att det på längre sikt kan bli svårt att rekrytera utbildad personal till äldre- och handikappomsorgen. Vi tänker vara med att ta ansvar för en budget i balans. Det kan ta en tid att komma dit, men vi har en skyldighet att ge våra äldre och handikappade den hjälp de behöver. Kortsiktiga ogenomtänkta besparingar kan visa sig bli dyra på längre sikt.

Debatt: Jämlikt och värdigt

Göran-Jansson-150x150Varför har ojämlikheten blivit så viktig för de flesta politiker? Jobbskatteavdrag prioriteras av den borgerliga regeringen och socialdemokraterna hänger på.

Vanliga löntagare, vilket för dessa politiker innebär de med en månadslön på upp till 60 000 kronor, behöver tydligen mer pengar till privat konsumtion.

En minoritet av löntagare har inkomster som överstiger hälften av den nivån, men många är inte löntagare alls på grund av sjukdom, arbetslöshet eller att man redan slitit i hela sitt liv och nu är pensionär. Dessa grupper har i många fall en inkomst som nätt och jämt går att leva på. Det är också de äldre och de sjuka som bäst behöver de resurser vi faktiskt har i Sverige.

Jobbskatteavdrag, rut-och rotavdrag liksom sänkt restaurangmoms sägs ge fler arbetstillfällen och de har det gjort, men i mycket begränsad omfattning. Om de miljarder som lagts på dessa avdrag i stället hade lagts på utbildning, äldreomsorg och förbättrad standard för de sämst ställda, hade vi fått fler arbetstillfällen och ett mer jämställt Sverige.

Vänsterpartiet är det alternativ som ser till även de svaga gruppernas behov och med en satsning på offentlig sektor får vi både fler arbetstillfällen, ett jämlikare samhälle och en värdig situation för äldre och sjuka.

Göran Jansson
Vänsterpartiet Bollnäs

Debatt: Ordning och reda i skolan är inte synonymt med tidiga betyg

JoelHjärnblödningen var hotande nära när undertecknad i sällskap av morgonkaffet läste om Moderaternas förslag till betyg från tredje klass. Det är tydligt att maktkampen borgerliga partier emellan är enorma i skolfrågan.

Moderaterna är numer villiga att gå längre än Folkpartiet i betygsfrågan. Anledningen till mitt eget förhöjda blodtryck när jag läser de borgerliga resonemangen kring tidiga betyg är den erfarenhet jag själv fått av betygspress under skolåren. En tid där jag upplevde en betygspress som la sig som en våt filt över glädjen till mitt eget lärande. Den ständiga jakten på en bättre bokstav upplevdes av mig som förödande för det centrala som skolan ska stå för: glädjen till lärandet.

Där vill inte jag att våra nioåringar ska hamna. Jag vill att vi på detta område går åt ett helt annat håll än den Folkpartipräglade skola som min dotter snart kommer att vara en del av. Jag tror nämligen inte att bokstavsbetyg är svaret på den svenska skolans ständigt sjunkande resultat. Jag tror tvärtom att en bokstav på ett papper inte ger en fullständig bild av de kunskaper som skolan tillgodosett. Det säger sig självt att andra tillvägagångssätt som till exempel utvecklingssamtal och utvecklingsplaner skulle ge en mer fullständig bild av hur kunskapsnivån ser ut, vad som är bra och vad som behöver komplitteras. Om inte annat en mer human metod när vi talar om nioåringar.

Ordning och reda i skolan är under inga omständigheter synonymt med katederundervisning och bokstavsbetyg. Året är 2013 och vi vet bättre än så. Ordning och reda är för mig en skola där barnen behåller intresset och nyfikenheten för lärandet längre än vad man gör idag. Det är lärare som får möjligheten att lägga mer tid på eleven, mer tid till utvecklingssamtal med föräldrar istället för rena bokföringstekniska åtgärder vid betygssättning.

Det är en skola där vi inte anser att ett betygspapper är den huvudsakliga metoden för föräldrakontakt. Ordning och reda i skolan för mig är att utgå ifrån det positiva kring eleven. På dessa områden är skillnaderna mellan mig och borgerligheten enorm då deras skola faktiskt gör tvärtom: utgår ifrån vad eleven inte kan och gärna i så tidig ålder som möjligt.

Jag avundas inte på något sätt de lärare som i borgerlighetens skola ska tvingas berätta för nioåringar och tioåringar att de inte räcker till. Jag hoppas att en annan regeringskonstellation så fort som möjligt befriar våra barn ifrån tidig betygspress och inte kväver den glädje till lärandet som är nödvändig om våra barn och ungdomar ska orka med en bra och slagkraftig gymnasieskola.

För det är ju det vi i slutändan vill ha, till skillnad från andra som föreslår ettåriga gymnasieprogram för elever som Björklunds katederskola tappat under vägen.

Joel Sundström
Vänsterpartiet Bollnäs

Debatt: Kjells haltande argumentation

mippa-246x300Svar till insändarskribenten Kjell (Ljusnan 2013/02/12) Det verkar vara typiskt, att börja sitt inlägg med att säga att man inte är rasist och att man ska fundera på om Sverige ska vara hela världens samvete och ställa frågan ”Hur stor invandring klarar Sverige”, när man sen tänker sig rada upp en hel radda osanningar. Men eftersom insändarskribenten Kjell inte kunde hålla sej till de rätta siffrorna, han påstår att Sverige mottagit 120 000 flyktingar, så får väl vi ta och nyansera allt en smula.

Under förra året invandrade 111 090 personer. Av dessa var 17 504 stycken asylsökande. Asylsökande betyder inte per definition att de alla kommer att få stanna, och som skyddsbehövande är det meningen att man skall återvända till sitt hemland när oroligheterna är över.

Av dessa asylsökanden var 6 470 st kvotflyktingar, vilka även SD säger sig vara villiga att ta emot. Utifrån detta kvarstår ca 6500, vilket är en viss skillnad om man tittar på skribentens påståenden. Resterande grupp består av hemvändande svenskar, studenter, kärleksinvandrare och arbetskraftsinvandrare, EU-Medborgare, för inom EU/EES länder råder fri rörlighet för både arbete, giftermål och starta egen firma.

Kjell borde också ta sij en funderare över sin frågeställning, är frågan rätt ställd? Invandringens ”kostnader” är helt beroende av arbetslösheten. Nästan 90% av samhällets intäkter kommer från arbete och konsumtion, så arbetslöshet kopplar till alla frågor i samhället. Arbetslöshet i sin tur kopplas till efterfrågan i samhällsekonomin.

Arbetslösheten är också en politisk fråga på riksnivå, den styrs av beslut som ger incitament till att öka/minska arbetstillfällen. Lägger regeringen ingen kraft alls på att minska antalet arbetslösa, händer inget heller. Ägnar den sig enbart åt att försöka styra inflation kommer massarbetslösheten att öka.

Så åter till frågeställningen ”hur stor invandring klarar Sverige?” Vi vet idag att jobbskatteavdrag hjälpte inte mot arbetslöshet så vad har regeringen tänkt göra åt arbetslösheten, Och vad kostar låginflationspolitiken!? Det är den frågan Kjell borde ställt sej, istället för att kasta sej över invandringen. Ett lands arbetslöshet är inte avhängigt dess befolkningsstorlek, utan dess arbetsmarknadspolitik.

Anna-Maria Forssell Mörk
Vänsterpartiet Bollnäs

Vad tror Kd att Jesus skulle sagt?

Det är glädjande att höra, att (Kd) på alla sätt kommer att förhindra en utveckling emot att välgörenhet skall ersätta det offentliga välfärdssystemet, men genom att säja okej åt avdrag, bidrar man till att öppna upp dörrarna för än mer långtgående nerdragningar i de system vi redan har, för minska statens ansvar för välfärd.

Vänsterpartiet vill också poängtera, att vi också tycker det är självklart, att den som vill, ska få ge bort gåvor, det kan man redan idag, men det som vi är starkt kritiska till, är att (kd) tycker att alla andra skattebetalares plånböcker skall vara med och subventionera välgörenheten, då vi redan idag via vår skatt betalar in pengar som skall gå till generell välfärd och forskning. Det blir lite som att betala skatten två gånger för vissa, medan andra skall få tillbaka, och sånt kan inte vi kalla för solidariskt.
Vidare vad våra systerpartier i andra länder sysslar med, så betyder det inte att det är vare sej rätt eller att vi har samma syn på välgörenhet, då många andra länders system för välfärd inte är likadant uppbyggda som i Sverige, man kan inte jämföra äpplen med päron.

Välgörenhet är att betrakta som ett komplement till det generella välfärdssystemet och skall inte vara ett substitut, vilket skattesubventionerad välgörenhet blir. Vänsterpartiet tycker också att dom ideella organisationerna fyller en funktion, men tycker inte att dessa skall vara de som har huvudrollen att fylla det goda i samhället. Huvudrollen skall vår skattefinansierade verksamhet inneha. Vi tycker också att det är bättre att satsa pengar på offentlig välfärd, den som vi alla är med och styr över, än vad det är att satsa dessa pengar på vissa utvalda organisationer.

Man kan också fråga sej vad Jesus skulle ha gjort! Skulle han verkligen ha tyckt det varit okej att de som skänkt pengar till de fattiga, om de genast gått för att få tillbaka pengar ur den gemensamma fattigbössan? Vi tror inte det!

Från var och en efter förmåga till var och en efter behov, då om någon gång kan man kalla ett samhälle för solidariskt, och det är vad vi i Vänsterpartiet strävar efter.

Anna-Maria Forsell Mörk
Vänsterpartiet Bollnäs

Svar till Margareta B. Kjellin

Margareta påstår den 11 januari 2012 att RUT-avdraget skulle motverka svartjobb, men enligt den studie som skatteverket gjort, så visar man på att bara 6 % av dem som nyttjar RUT-avdraget har gått från att anlita svart, till att anlita vita tjänster. Alltså har avdraget inte haft den stora påverkan på svartjobb som man påstår, RUT gör alltså inte svarta jobb till vita. Institutet för framtidsstudier säjer också att ”Rutavdraget inte tagit bort vare sej efterfrågan eller utbudet av svarta tjänster”.

Det vi vill lyfta som socialdemokrater och vänsterpartister, är frågan om generell välfärd eller välfärd för den som redan är välbeställd- det är där som den brännande punkten sitter.
Man tar alltså skattepengar som vi alla varit med att betala för att de skall gå till dem med de största behoven, för att tränga undan arbeten i andra sektorer, i vården o skolan exempelvis. Man hade för samma summa pengar man idag avsätter för RUT-avdrag kunnat återställa arbeten som försvunnit inom offentlig sektor, pengarna hade kunnat hamna där de gjort störst nytta. Men idag gör man människor till vinstintressen på den privata marknaden istället för medborgare, och genom att flytta balanspunkten i finansiering, utförande och styrning så rubbar man balansen i hela systemet.

Det syfte man har är egentligen att flytta bort bestämmandet från det offentliga till det privata, och i långa loppet mot, att alla inte skall omfattas av den grundtrygghet som våra sociala försäkringar ger alla oavsett fattig som rik. Man öppnar upp en marknad, där enbart den som har pengar, har råd att köpa sej hjälp eller vård.

För oss handlar det fortfarande om, ifall pengarna ska gå till generell välfärd eller enbart till vissa utvalda grupper.

Lars B Andersson (s)
Anna-Maria Forssell Mörk (v)