Göran Janssons tal 1 maj 2016

Sverige är en demokrati. Vi får själva välja vilka som ska företräda folket i riksdag landsting/regioner och i vår kommun. Men riktigt allt är ändå inte demokratiskt. Eftersom vi också är en monarki kan vi aldrig påverka vem som ska vara våran statschef. Tillsättande av statschefen d v s kungen styrs helt genom arvet. Det är dessutom en befattning som innehas på livstid till skillnad mot andra uppdrag. Statschefen har också den föråldrade rättigheten att utse hertigar och hertiginnor. En antik kvarleva, som inte fyller någon funktion i dagens samhälle.
Vi har tidigare haft en adel, som på grund av släkttillhörighet haft vissa privilegier. Jag tror inte att det är någon som vill få tillbaka detta system, men det anmärkningsvärda är att när det gäller kungahuset så får denna odemokratiska rest leva vidare trots att vi haft ett i övrigt demokratiskt land i ca 100 år.
Det är dags nu att sopa bort resterna från ett gammalt odemokratiskt statsskick. Även om regeringsformen från 1974 tagit bort kungens direkta inflytande på politiska beslut så är statschef den formellt högsta befattningen i vårt land. Kungen har också uppdrag som t ex ordförande i utrikesnämnden. Ett uppdrag som i en demokrati givetvis skulle vara politiskt tillsatt. Det finns också en del i högsta grad anmärkningsvärda lagar kvar när det gäller kungahuset. Kungen kan aldrig åtalas eller straffas om han begår ett brott. Där finns det ingen likhet i lagen. Han kan aldrig heller avsättas från sin post. En annan märklig kvarleva i lagen är att kungen är den ende som inte omfattas av den som vi tycker självklara religionsfriheten. Där ingår det i uppdraget att vara kristen protestant. Ett argument som ibland framförs är att det är en historia och tradition, som vi ska vårda. Nu är det ju så att allt som är gammalt inte behöver vara bra. Vi har tidigare genomfört reformer för ett mer demokratiskt samhälle och nu är det dags att också ta steget att avskaffa monarkin. Det är en klar majoritet av europeiska länder som har republik och nu är det dags att vi också tar steget dit.
Ett annat argument för att behålla monarkin är att det blir lika dyrt med en president. Jag är inte säker på att ett kungahus behöver ersättas med en president. Representation kan utföras av till exempel riksdagens talman. Även om en ny post skulle inrättas så är det enbart den som är vald till denna post arvoderas. När det gäller kungahuset så kan det bli att en hel familj ska försörjas. Nu är det inte den ekonomiska biten som är den viktigaste utan vår rätt till
demokrati och att demokratiska val ger fullt utslag. Många tycker att kungahuset är bra reklam för Sverige och att kungen och drottningen sköter sitt uppdrag på ett bra sätt. Det är egentligen ointressant. Även om de totalt misskötte sitt uppdrag skulle de ändå sitta kvar eftersom ingen har rätt att avsätta dem.
Vänsterpartiet har alltid varit motståndare till monarki och tillsammans med riksdagsledamöter från socialdemokraterna, miljöpartiet och folkpartiet finns en motion om avskaffande av den odemokratiska monarkin.
Mötesdeltagare: Monarkin är en rest från en tid då vårt land var en diktatur. Det är inte rimligt att vi fortfarande tillsätter landets högsta ämbete utifrån vilken familj han eller hon är född i.
Det här inlägget postades i Partiverksamhet. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *