Månadsarkiv: maj 2016

Tildes tal (Ung Vänster) 1 Maj 2016

Göran Janssons tal 1 maj 2016

Sverige är en demokrati. Vi får själva välja vilka som ska företräda folket i riksdag landsting/regioner och i vår kommun. Men riktigt allt är ändå inte demokratiskt. Eftersom vi också är en monarki kan vi aldrig påverka vem som ska vara våran statschef. Tillsättande av statschefen d v s kungen styrs helt genom arvet. Det är dessutom en befattning som innehas på livstid till skillnad mot andra uppdrag. Statschefen har också den föråldrade rättigheten att utse hertigar och hertiginnor. En antik kvarleva, som inte fyller någon funktion i dagens samhälle.
Vi har tidigare haft en adel, som på grund av släkttillhörighet haft vissa privilegier. Jag tror inte att det är någon som vill få tillbaka detta system, men det anmärkningsvärda är att när det gäller kungahuset så får denna odemokratiska rest leva vidare trots att vi haft ett i övrigt demokratiskt land i ca 100 år.
Det är dags nu att sopa bort resterna från ett gammalt odemokratiskt statsskick. Även om regeringsformen från 1974 tagit bort kungens direkta inflytande på politiska beslut så är statschef den formellt högsta befattningen i vårt land. Kungen har också uppdrag som t ex ordförande i utrikesnämnden. Ett uppdrag som i en demokrati givetvis skulle vara politiskt tillsatt. Det finns också en del i högsta grad anmärkningsvärda lagar kvar när det gäller kungahuset. Kungen kan aldrig åtalas eller straffas om han begår ett brott. Där finns det ingen likhet i lagen. Han kan aldrig heller avsättas från sin post. En annan märklig kvarleva i lagen är att kungen är den ende som inte omfattas av den som vi tycker självklara religionsfriheten. Där ingår det i uppdraget att vara kristen protestant. Ett argument som ibland framförs är att det är en historia och tradition, som vi ska vårda. Nu är det ju så att allt som är gammalt inte behöver vara bra. Vi har tidigare genomfört reformer för ett mer demokratiskt samhälle och nu är det dags att också ta steget att avskaffa monarkin. Det är en klar majoritet av europeiska länder som har republik och nu är det dags att vi också tar steget dit.
Ett annat argument för att behålla monarkin är att det blir lika dyrt med en president. Jag är inte säker på att ett kungahus behöver ersättas med en president. Representation kan utföras av till exempel riksdagens talman. Även om en ny post skulle inrättas så är det enbart den som är vald till denna post arvoderas. När det gäller kungahuset så kan det bli att en hel familj ska försörjas. Nu är det inte den ekonomiska biten som är den viktigaste utan vår rätt till
demokrati och att demokratiska val ger fullt utslag. Många tycker att kungahuset är bra reklam för Sverige och att kungen och drottningen sköter sitt uppdrag på ett bra sätt. Det är egentligen ointressant. Även om de totalt misskötte sitt uppdrag skulle de ändå sitta kvar eftersom ingen har rätt att avsätta dem.
Vänsterpartiet har alltid varit motståndare till monarki och tillsammans med riksdagsledamöter från socialdemokraterna, miljöpartiet och folkpartiet finns en motion om avskaffande av den odemokratiska monarkin.
Mötesdeltagare: Monarkin är en rest från en tid då vårt land var en diktatur. Det är inte rimligt att vi fortfarande tillsätter landets högsta ämbete utifrån vilken familj han eller hon är född i.

Lars B Anderssons tal 1 maj 2016

Välkomna till vänsterpartiet i Bollnäs första maj firande. Första maj är den internationella arbetarrörelsens högtidsdag.

I dagarna har regeringen presenterat sin vårbudget.

I den budgeten presenterades en historisk satsning som vänsterpartiet ligger bakom, på 10 miljarder kronor till kommuner och landsting. Här handlar det om en uppräkning av statsbidragen och ingen engångssumma. Av dessa 10 miljarder går ca 34,5 miljoner kronor till Bollnäs kommun. Pengar som kommer väl till pass för att stärka t.ex. äldreomsorg och hemtjänst.

Andra reformer som Vänsterpartiet ligger bakom är fria glasögon för barn, sommarlovsstöd mm. Alla reformer är sådana som gynnar de med lägsta inkomster det gynnar barn och det gynnar kvinnor.

Detta finansieras med höjda skatter för banker mm. Med Vänsterpartiet som en del i regeringens budgetarbete så innebär detta att det gynnar de med lägst inkomst.

Vänsterpartiet är också pådrivande för att det ska införas sex timmars arbetsdag, och det genomförs i en del landsting där Vänsterpartiet är med och regerar. Vänsterpartiet vill också avskaffa delade turer och införa rätten till heltidsarbete.

Självklart stöder Vänsterpartiet fackföreningsrörelsens krav på schyssta villkor och motsätter oss lägre löner för de som tjänar minst.  Kommunal kräver löneökningar till alla, en extrasatsning på undersköterskor och heltid som norm, kommunals avtal med SKL som gick ut i går. Förhoppningsvis har kommunal fått ett nytt avtal nu annars är det nu strejk

Vänsterpartiets politik går ut på att avskaffa klassamhället och utrota fattigdomen.

1889 beslutade den första socialistinternationalen att första maj skulle vara en dag då arbetarna lämnade sina arbeten för att demonstrera för sina rättigheter, att man årligen skulle samlas denna dag och demonstrera för sina rättigheter och åtta timmars arbetsdag. Demonstrationerna har fortsatt för arbetarklassens rättigheter och för socialismen även efter att mycket har blivit verklighet, men fortfarande kämpar vi för ett solidariskt samhälle

Första maj är en dag som ska präglas av den internationella solidariteten. En dag där vi lyfter fram de frågor vi tycker är viktiga det vill säga frågor om solidaritet med våra medmänniskor om det samhälle vi vill ha, där vi gemensamt finansierar sjukvård, omsorg, skola, kultur m.m. Det solidariska samhället, eller socialism helt enkelt.

Det vill säga ett samhälle de där alla bidrar efter förmåga till alla efter behov. Det sker genom att vi avstår delar av vår lön i form av skatt.  Socialism alltså.

Första maj är som sagt den internationella arbetarrörelsens dag och den internationella solidaritetens dag. Därför är det beklämmande att nazister ges tillstånd att manifestera sitt hat på den internationella solidaritetens dag.  De som står för precis raka motsatsen till internationell solidaritet.

Det är inte Bollnäs nazister demonstrerar, det har de inte gjort sedan den där hemska dagen 2013 då de hotade tre unga tjejer för att de ville manifestera för allas lika värde.  Men tillsammans är vi starka och vi får aldrig normalisera rasismen och nazisterna.

Som Karl Marx utryckte det: Proletärer i alla länder förenen eder. Nu gläds vi åt att få fira första maj i gemenskapens tecken och vi gläds åt de tio miljarderna som kommer kommuner och landsting till del tack vare vänsterpartiet.

Vänsterpartiet gör skillnad!