Vi kritiserar regeringens lappverk till sjukförsäkring

Både LO samt TCOs välfärdsutredare och diverse andra instanser kritiserar regeringens senaste justering av den nya sjukförsäkringen. LOs välfärdsutredare Åsa Forssell säjer att, om förslagen genomförs kommer många långvarigt sjuka människor fortfarande att fattiggöras och leva på inkomstprövat stöd  från samhället och bli beroende av sina närståendes inkomster.

Vänsterpartiet kan enbart hålla med i den analys som gjorts av både Åsa och andra flera oberoende instanser om, att de nya förändringarna varken gör från eller till, för den som befinner sej i den situation att den är beroende av försäkringskassans goda vilja för att överleva dagen. Vi kan också konstatera att med ett av de nya tilläggen så blir sjukförsäkringen till och med ännu mer rättosäker än vad den är idag. Tillägget lyder så här: ”Om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så skall han eller hon stanna i sjukförsäkringen.”  

Då måste man betänka att med dagens sjukförsäkring finns inte många diagnoser längre, som räknas som sjukdom. Det är en mycket luddig formulering, och kommer säkerligen att vålla mycket huvudbry hos försäkringskassans handläggare om hur den skall tolkas. Regeringen har dessutom lagt ner socialförsäkringsnämnderna, som gjorde oberoende prövningar där tvister om tolkningfrågor förelåg, och som borgade för en objektiv syn och rättsäkerhet. Utan vare sej riktlinjer för hur tillägget skall tolkas eller i avsaknad av socialförsäkringsnämnd blir det upp till den enskilde handläggarens godtycklighet ifall en människa blir kvar i socialförsäkringen eller inte.

Regeringen har inte heller gjort något åt det som orsakat de stora bekymren, nämligen de absoluta bortre tidsgränserna och prövningen mot den fiktiva arbetsmarknaden, det blir kvar, vilket gör att utförsäkringarna kommer att fortsätta med all säkerhet.

Man inför istället en sjukersättning som skall gälla efter den tidsbegränsade sjukersättningen, vilket orsakar att den som blir utförsäkrad, får lika lite pengar att leva på, som om den haft socialbidrag, det vill säja existensminimum. Det enda man gör egentligen är, att byta plånbok från kommunernas socialtjänst till försäkringskassans plånbok. Det är enbart en kosmetisk förändring som inte gör det nåt bättre för den som blivit sjuk.

Och för att skyla över att allt detta enbart är en kosmetisk förändring, som inte ändrar något i det stora hela, så tänker man tillsätta en propagandaapparat, då man enligt en av punkterna i sitt program konstaterar följande: ”Vi vill nu starta ett brett upplagt arbete, inriktat på att stärka förtroendet för hela kedjan av beslut i sjukförsäkringen”.

Vänsterpartiet kan inte ställa sej bakom en enda punkt i regeringens lappverk till ny sjukförsäkring, en helöversyn där man lyssnat på remissinstansernas synpunkter hade varit det enda rätta, men som vanligt har inte regeringen tid att invänta några remissinstanser eller att ta fasta på något som instanserna säjer. De fortsätter att köra över ofta svårt sjuka människor och behandlar dem som om de vore utan människovärde.

Anna-Maria Forssell Mörk för vänsterpartiet Bollnäs

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *