Yttrande betäffande majoritetens beslut om brotorget på förra veckans kommunstyrelse den 6 maj

§ 136        Brotorget – inriktningsbeslut Särskilt yttrande

Undertecknade yrkar följande: att kommunen ansöker om stämning av avtalsparten med yrkande att köpet skall gå åter i enlighet med avtalet, samt att lagfarten skall un­danröjas.

Och vill i samband med detta lämna ett särskilt yttrande:

I paragraf § 37 på Kommunfullmäktige 2010-02-22 beslutades:
att i enlighet med § 3 i avtalet mellan Bollnäs kommun och Sjaelsö hävda att köpet av Brotorget skall gå åter till kommunen,
att avslå Ängabyggens begäran att göra avsteg från § 16 i avtalet,
att slutgiltig ställning om hur torget skall utformas fastställs sedan kommunen fått rådighet över marken samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att snarast ta kontakt med ägaren, med anledning av första att-satsen.

I paragraf § 96 Brotorget – inriktningsbeslut på kommunstyrelsen den 1 april 2010 beslutades följande:

att ge kommunchefen i uppdrag att via kommunens juridiska ombud hävda åter­gång och väcka talan.

Att väcka talan innebär för oss att inleda en process. Att vi kräver att köpet skall gå åter enligt avtalet. Man har framfört kravet till de nuvarande ägarna, som ställt sig emot detta och då beslutar majoriteten i kommunstyrelsen att vi skall förhandla och ge dem möjlighet att genomföra exploatering av brotorget.

En exploatering som medborgarna klart och tydligt i olika medborgardialoger visat vad man tycker om det.

”Man vill ha tillbaka rådigheten över torget”.

”Torget tillhör medborgarna”.

Man har från majoritetens sida sagt att man skulle beakta dessa. Nu frångår man dessa medborgardialoger och förbiser tidigare beslut som vi också är tveksam till om det är riktigt.

Kommunen juridiska ombud har också vid kommunstyrelsesammanträdet den 1 april 2010 samt även vid kommunstyrelsen den 6 maj uttryckt att kommunen med stor sannolikhet kommer att vinna en sådan process.

Vi hävdar fortfarande att en process skall påbörjas som möjliggör att kommunen återfår rådigheten över torget.

 Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Jan Karlsson Folkpartiet

Kent Hedberg Sjukvårdspartiet

 

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Yttranden. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *