2:a talet på 1:a maj av Ann-Renée Forsström med lokal inriktning

Vi har ett val nu i september ETT VIKTIGT VÄGVAL! I mitt förra tal så framförde jag vikten av att byta regering, byta politik för att värna och bygga världens bästa välfärd. Men det är inte bara riksdagsvalet som är viktigt, vi har också att välja politiska företrädare i kommunen och i landstinget.

Socialdemokraterna har också klart uttalat att valet är viktigt!!! Skall vi åt höger, eller skall vi åt vänster, har Marie Centervall vid flera tillfällen frågat. Och det kan man verkligen fråga sig! För samtidigt som Socialdemokraterna talar om detta viktiga vägval så lämnar man allt öppet till efter valet. Man kan tänka sig att fortsätta samarbetet med Centerpartiet efter valet, beroende på valresultat. Detta gäller både Bollnäs kommun och Landstinget Gävleborg.

I det kommunala samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet så har man från socialdemokratin svikit en del av sina tidigare ideologiska viktiga ställningstagande. Man har exempelvis accepterat skolpengen, något som man tidigare bestämt tagit avstånd ifrån. Skolpengen leder till att det blir svårare att fördela rättvist efter behov. Och detta är inget som man tvingats till på grund av bildandet av några friskolor utan det var en av frågorna som man backade på för att få istånd samarbetet med Centerpartiet.

Man har accepterat bildandet av ett koncernbolag ett bildande av ett bolag som skall styra över de andra bolagen.
Märkligt eller hur! Det här bildandet av koncernbolag sa man också inte skulle innebära några merkostnader. Men flera av oss har redan läst att Kommunchefen får ett lönepåslag på 12 000:- i månaden för att vara vd till detta bolag.

Man har stillatigande sett på när Centerpartiet drivit igenom införandet av LOV (lagen om valfrihet) trots att man haft en överenskommelse om att inte lyfta frågor där oenighet råder (det är vanligt att man har sådana överenskommelser i samarbetande majoriteter).
Överenskommelsen innebär att man låter ärenden/beslut där det råder oenighet mellan de partierna som ingår i majoriteten att vara tills efter valet.
Majoriteten i socialdemokratiska arbetarkommun sa klart NEJ till LOV vilket man också presenterade i ett uttalande i tidningen Ljusnan, med en klar argumentation om VARFÖR man sa nej.

När så de socialdemokratiska ledamöterna i socialnämnden röstade nej så var det med en helt annan argumentation än vad man tidigare uttalat från partiet.

Men det jag menar är att om man från det socialdemokratiska partiet menat allvar med sitt NEJ till LOV så hade man hävdat den överenskommelse man hade i majoriteten, vilket man alltså INTE gjorde. Så jag menar att deras underlåtelse att hävda överenskommelsen gjorde att deras NEJ egentligen var ett JA.

Man har från socialdemokratin haft ett kommunalråd som kört sina egna race. Trots att man från partiet tydligt tagit ställning i olika frågor så har man fortsatt låtit detta fortgå ”man har strykit honom medhårs”

Vi har haft Kina-resor och kommunal representation, utan formella uppdrag från kommunen, som det beslutats om utan någon delaktighet eller information till oppositionen eller kommunstyrelsen.

Visserligen så är det de partier som leder kommunen som har makten och den slutgiltiga rösten i olika frågor.

Men i en demokrati så tillåts alltid oppositionen att delta i beslut. Man ges möjlighet till att framföra förslag eller synpunkter i olika ärenden, även om det till syvene och sist alltid är majoriteten som bestämmer.

Under den här perioden som kommunen har styrts av Socialdemokraterna och Centerpartiet så har flera beslut om resor och representation beslutats av kommunledningen d.v.s. kommunalråden och det har gjort en medveten utestängning av oppositionen (förutom moderaterna som på nåt konstigt sätt ingått i majoriteten).

Men min poäng är att om någon skall representera kommunen så skall man utses av åtminstone kommunstyrelsen. Tillsammans med val av representant så skall även skälet/uppdraget anges och det ges naturligtvis också av kommunstyrelsen.

Förutom representant och uppdrag så skall kostnaden också anges för att man skall kunna ta ställning till om det är försvarbart.


DET ÄR DAGS FÖR EN RIKTIG VÄNSTERSVÄNG!
DET ÄR DET ENDA RAKA!

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *