Interpellation om situationen för personal vid planerade operationer i Bollnäs!

Operationscentra är en viktig del i Bollnäs Sjukhus som helhet!Därför blir vi orolig när vi finner att det finns en stor oro hos personalen på operationscentra i Bollnäs och med anledning av detta har en av Vänsterpartiets ledamöter i landstingsfullmäktige skrivit en interpellation för att söka svar på en del av dessa frågor som uppstått.

 

Interpellation om situationen för personal vid planerade operationer i Bollnäs!

 Personalen upplever idag en stor oro och känner också att de inte får några svar på sina frågor. För att beskriva detta skall jag exemplifiera några saker och ställer sedan frågor i samband med detta:

Man har haft besök eller fört dialog med den s.k. alliansen man har också haft en dialog med ett av landstingsråden. Men upplever att ingenting förs tillbaka till dem. "Man tigs ihjäl"

Man har ifrågasatt ett uttalande från Ulf Örvall och även hans ambition att bemanna operation i Bollnäs. Han har inte på något sätt bemött denna kritik.

Bemanningen gäller förutom operation även mottagningsdelen i både Bollnäs och Söderhamn.Det gäller även kirurgkonsulter på övriga sjukhuset.

Man har haft ett besök av divisionschefen Kjell Norman inte så att han kom av eget intresse utan efter vädjan från personalen. Vart tog mottot: "Leading by walking around" vägen

Man har förlorat 1,5 tjänst kirurger och ingen har någonsin efterfrågat VARFÖR dessa har slutat.

Från personalens sida upplever man att man underminerar verksamheten, man "trampar över" personalen och misshushåller med skattepengar. Om man inte ser till att försörja verksamheten med läkare så går ju den övriga personalen sysslolös.

Man upplever en försämring sedan man införde divisioner. Då man tidigare kunde nyttja specialister med kompetens inom flera områden som fanns på plats, på ett för patienten tillfredsställande sätt. Det gick lättare och bättre att planera då man var delaktig från verksamheten. Idag styrs planeringen till stora delar av divisionschef och underchefer.

Planerade operationer i Bollnäs har varit framgångsrik verksamhet med bra logistik och bra resultat som dessutom håller sin budget.

Dom bra resultaten är till stor del att de kirurger som arbetar här får mycket s.k. knivtid. Mycket tid till praktiskt utövande av konsten. Det beror också på en välinarbetad,flexibel övrig personal. 

Situationen i Bollnäs har uppmärksammats i en radiosändning den 5/10 och två tidningsartiklar i den lokala tidningen, den 6/10 och 9/10. Detta har inte bemötts på något sätt ifrån ledningen varken på tjänstemannahåll eller politiskt.

Även om beslut finns på att upphandla verksamheten så borde det väl ligga i landstinget intresse att denna verksamhet fungerar ända fram till övertagandet och även efter. Det handlar ju då om att köpa verksamhet och även den vill man väl skall fungera.

Man undrar också VEM som ligger bakom förfrågningsunderlaget då man upptäckt efter genomgång att den innehåller direkta felaktigheter och undrar i samband med detta hur ett upphandlingsunderlag kommer att utformas.

Viktigt i sammanhanget är också att denna verksamhet har stor betydelse för det övriga sjukhusets överlevnad. Intensivvård och medicinska vårdplatser.

 Detta är i korthet vad som framkom vid mötet med personalen för planerade operationer vid Bollnäs Sjukhus !

Nu till frågorna som jag ställer med anledning av ovanstående och jag ställer dem till de ansvariga landstingsråden Tommy Berger och Hanna-Karin Linck:

  1. Anser ni att ansvariga chefer bör ha kontinuerlig kontakt med arbetsplatser där det finns en uttalad oro och att man som chef bör bemöta den kritik man utsätts för? Om så är fallet hur kommer ni då att agera för att detta kommer att ske?
  2. Är det viktigt för er att denna verksamhet fungerar till fullo även om den skall läggas ut för upphandling? Om så är fallet hur kommer ni att agera för att detta kommer att ske?
  3. Om man på grund av bemanningsproblematik inte kan driva verksamheten fullt ut hur kommer det då att påverka kö-situationen och de väntade kö-miljonerna?
  4. Varför har man inte efterfrågat skälen till att man förlorat 1,5 tjänst? Och har man för avsikt att göra detta?
  5. Man pratar mycket om lean i landstinget numera, det innebär i korthet att man skall ta vara på fotfolkets kunnande och förslag. Med anledning av detta undrar jag hur man kommer att låta berörd personal vara med vid framtagande av upphandlingsunderlaget?

Ann-Renée Forsström Vänsterparti

 

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *