NEJ till LOV- lagen om valfrihetssystem

På socialnämnden den 22 oktober så röstade vår ledamot Ann-Renée Forsström med instämmande av Miljöpartiets Britt-Marie Rosenqvist avslag på ärendet om valfrihetssystem

Yttrande i samband med avslagsyrkande beträffande LOV ärende 9 "Valfrihet i äldreomsorgens verksamhet enligt LOV –lag om valfrihetssystem.

Då denna lag är en möjlighet och inte en tvingande lagstiftning som ex. Vårdval inom landstingets primärvård. Så anser vi att man från kommunen borde säga NEJ till detta. Till skillnad från de borgerliga partierna tillsammans med socialdemokraterna så anser inte vi att konkurrensutsättning och privatisering är den enda möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen. Vi menar att med det med privatisering/konkurrensutsättning bara skapar en "falsk" skenbar valfrihet. De ger bara de äldre möjlighet att välja företag!

Riktig valfrihet innebär istället att de äldre ges makt över sin vardag. Att de äldre själva skall få bestämma hur hemtjänsttimmarna skall användas. Med exempelvis möjlighet att byta en insats mot en annan.

Konkurrensutsättning kan leda till mer byråkrati och sämre tjänster. För att få fullgod privatiserad service måste avtalen vara extremt detaljerad och uttömmande för att inte skapa kryphål, där vinstmarginalen kommer från minskad service.

Riktig valfrihet för de äldre går att skapa i kommunens egna verksamhet, för det behövs inga privatiseringar!

Och har man inte för avsikt att införa denna privatisering så anser vi att det är rent resursslöseri att ge uppdraget: "att inleda processen med framtagande av förutsättningar och konsekvenser av ett införande av LOV i förta hand inom hemtjänsten."

Det som ytterligare talar emot detta är att vi redan tidigare haft en utredare (Solveig Nilsson) som presenterat sin utredning "Utredning, underlag för ett politiskt beslut att införa ett valfrihetssystem i äldreomsorgens verksamhet enligt LOV- lag om valfrihetssystem. Upprättat den 20 augusti 2009.

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Britt-Marie Rosenqvist Miljöpartiet

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *