Kompetenssänkning i kommunen.

På socialnämnden den 22/10 i ärendet: Förslag till åtgärder med möjlig effekt från och med 2010 Yrkar Vänsterpartiets ledamot
Ann-Renée Forsström, med instämmande av Britt-Marie Rosenqvist (Mp) avslag på 6:e att-satsen : att reducera antalet sjuksköterskor med 3 årsarbetare och lämnar härmed ett särskilt yttrande:

  

Vi anser att en minskning av 3 sjukskötersketjänster ger försämrade möjligheter till förebyggande åtgärder t.ex. läkemedelsgenomgångar, undernäring, trycksår, fall, förstoppning, oro och smärtlindring.

Minskad tillgänglighet för akuta bedömningar och sjukvårdsinsatser som kräver sjuksköterskekompetens. Vilket kan leda till att fler "kunder" får transporteras till akutmottagning eller får vänta på bedömning och smärtlindring.

Det finns risk för att sjuksköterskearbetet blir mer punktinsatser och helhetssynen går förlorad.

Sjuksköterskorna är den yrkesgrupp som ansvarar för att utveckla omvårdnaden utifrån Hälso- och sjukvård och denna möjlighet minskar.

Det finns risk för fler läkemedelsavvikelser om inte sjuksköterskan har möjlighet att följa upp läkemedelsbehandling och hantering. Att ge läkemedel till kund från en iordningställd dospåse eller dosett är utdelegerad till omvårdnadspersonal idag. Även insulingivning är utdelegerad. Men att delegera innebär inte att man fråntas sitt ansvar, även om arbetsuppgiften är uttdelegerad så är det sjuksköterskan som fortfarande bär ansvaret för detta.

Det finns risk att man inte kan utföra ordinerade behandlingar hos svårt sjuka kunder.

Det finns risk att man inte kan ta emot utskrivningsklara patienter.

Det finns risk för att symtom på försämring inte uppfattas hos kund då sjuksköterskan inte har möjlighet att följa upp.

Ur en arbetsmiljösynpunkt så har sjuksköterskorna ett brett arbetsområde som de skall ansvara och ha kompetens för. Det kan gälla allt ifrån förebyggande vård till vård i livets slut. Det kommer nya tekniker som möjliggör avancerad vård i hemmet och sjuksköterskorna måste beredas möjlighet att hålla sig ajour och lära sig nyheter och utföra dessa uppgifter på ett säkert sätt. Risken är att sjuksköterskan upplever stress av båda många och svåra arbetsuppgifter. För sjuksköterskan är helhetssynen en viktig faktor för att för att kunna göra svåra bedömningar hos kund. Risk finns att dokumentationen prioriteras bort för att utföra akuta åtgärder vilket leder till risk för kund och försämrad arbetsmiljö.

I kommunen står sjuksköterskan ensam med svåra bedömningar hos kunderna och läkaren kommer en gång per vecka till äldreboendet. Ett större område innebär en större arbetsbelastning. Det är redan idag svårt att ta emot nya sjuksköterskor utan erfarenhet och möjligheten försvinner helt om man blir färre. I framtiden kommer rekryteringen att försvåras.

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Britt-Marie Rosenqvist Miljöpartiet.

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *