Hotet mot allmännyttan

I Sverige har vi sedan länge allmännyttiga bostadsbolag. Det är bostadsbolag som ägs gemensamt, ofta genom kommunerna, och syftar till att ge rimlig bostadsstandard och hyror till självkostnadspris i hela landet. Bolagen skall drivas utan vinstsyfte samt erbjuda hyresgästerna demokratiskt inflytande. Allmännyttan är ett av de tyngre verktyg kommunerna förfogar över vad gäller den lokala bostadsförsörjningen.

Under 2005 anmäldes det svenska systemet till EU-kommissionen av den europeiska fastighetsägareunionen EPF. De privata fastighetsägarna menade att det svenska stödet med allmännyttan stred mot EU:s regler. Det fick kommissionen att inleda en utredning som ännu inte offentliggjorts, men som sannolikt kommer att ha stor betydelse för allmännyttans framtid. Den svenska regeringen tillsatte emellertid en egen utredning, som presenterade sina slutsatser redan den 18 april 2008.

Bland slutsatserna talades det om agerande på kommunal nivå begränsas av statsstödsreglerna samt konkurrensreglerna i EU. Utgångspunkten för kommunala bostadsföretag sägs samtidigt vara att de skall drivas kommersiellt, det vill säga med vinstsyfte. Kommunala bostadsföretag skall med andra ord marknadsanpassas. Risken för högre hyror för vanliga människor är påtaglig, samt att hyreslägenheter tvingas ombildas till bostadsrätter. Detta utgör ett systemskifte på den svenska bostadsmarknaden, från allmännytta och demokrati till vinst och marknadshyror.

Vänsterpartiet tycker att Sverige måste ta strid med EU:s regler för att försvara den svenska allmännyttan, samt att kommunernas handlingsutrymme vad gäller den lokala bostadsförsörjningen måste utvecklas. Det är oacceptabelt att privata fastighetsägare försöker driva genom ett systemskifte på den svenska bostadsmarknaden via EU. Bostadsbristen som är ett konkret faktum för massvis av människor över hela landet kan byggas bort genom en tydligare politisk styrning av de kommunala bostadsbolagen samt ökade offentliga subventioner från staten. Här har de allmännyttiga bostadsbolagen en fortsatt viktig roll att spela.

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Ledamot i Bollnäs Bostäders styrelse

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *