Månadsarkiv: april 2009

Arvodesreglemente i landstinget

På landstingsstyrelsen den 21 april så togs frågan upp om ”ändring av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda” ( efter att den återremitterats vid förra sammanträdet, då vi ej kom överens).
Vi kom inte överens igår heller! Oppositionens krav är att arvodering för oppositionsråd höjs från 45% till 50% ( i enlighet med demokratiberedningens förslag) eftersom man ökat på antalet landstingsråd på majoriteten med motiveringen att arbetsbelastningen på dessa råd ökar i och med att Hälso- och sjukvårsdnämnden lagts ner.

  

För att bibehålla balansen mellan majoritet och opposition skulle ökningen behöva vara att vi höjer till 58% men vi nöjer oss alltså med att kräva 50% i dessa tider och arbetsbelastningen i styrelsen blir också större för oppositionsråden liksom för majoriteten.

Denna höjning vill man nu inte gå med på, OM inte oppositionen väljer att besätta de framtida utskotten med oppositionsråd. Som då skulle innebära ytterligare en maktkoncentration av den redan maktkoncentrerade organisationen. Sedan är det ju ett märkligt förfarande om majoriteten skall försöka styra/bestämma över oppositionens val av företrädare.

Fast när det gäller Centerpartiet så är ju det här inget nytt, det är något som jag känner igen från kommunalpolitiken i Bollnäs där Centerpartiet kontinuerligt gör aktiva val av oppositionens företrädare.

Men vad vet jag det här är kanske Centerpartiets nya strategi, att i enlighet med vad som enbart sker i diktaturer: Själva välja sina motståndare d.v.s välja sin opposition.

Det märkliga är ju att Socialdemokraterna är inne på samma linje i landstinget.

 

Ann-Renée Forsström

Ersättare i Landstingsstyrelsen för Vänsterpartiet

 

Snart dags för EU-VAL

Vid förra EU-valet röstade endast 37,9% av de röstberättigande. Jag tror det är en spegling av den resignation som många känner inför EU-parlamentet överhuvudtaget. Vi vet att många av de röstberättigade som är negativ till EU, är dom som väljer att inte rösta. Det är dom redan EU-frälsta som tar sig till valurnorna. Just därför är DIN RÖST viktig!

I EU-parlamentet behövs det folk som törs säga ifrån och inte accepterar diktat från EU-byråkratin, som granskar EU med kritiska vänsterögon i stället för att lägga sig platt som de EU-positiva ja-sägarna oftast gör. Därför är det viktigt att EU-kritiker och EU-motståndare visar vad de tycker i valet till EU-parlamentet den 7 juni.

Så länge Sverige är med i EU gör Vänsterpartiet vad som går för att påverka. Vi röstar emot förslag som ökar EU:s makt, men där makten redan är överförd tar vi ställning utifrån vår socialistiska, feministiska och ekologiska grundsyn.

Marknaden är EU:s allt. I fördraget, EU:s grundlag, är frihet för kapitalet och företagens vinstintressen överordnade fackliga och sociala rättigheter. Det såg vi i praktiken då EU:s domstol ansåg att Byggnads stridsåtgärder för att försvara kollektivavtalen stred mot företagens rätt att tillhandahålla tjänster. Därför är det nödvändigt att EU:s fördrag ändras så att fackliga och sociala rättigheter blir överordnade marknadens frihet. De allt starkare fackliga och sociala protesterna runt om i EU visar att det är helt nödvändigt.

Fusket med skattebetalarnas pengar är utbrett. I 14 år har EU:s revisorer anmärkt att EU-byråkratin betalat ut 30-35 miljarder kronor per år på felaktiga grunder. En person sökte 500.000 kronor till en ridskola, men pengarna gick till en vägbordell. En dansk företagare fick en miljon för att bygga en skidbacke på ön Bornholm, som både är platt och saknar snö. Otaliga andra exempel finns.

Därför behövs det EU-parlamentariker med visioner om ett annat, mer demokratiskt samarbete i Europa och världen.

Rösta på Vänsterpartiet i valet till EU-parlamentet den 7 juni.

Vänsterpartiet vill:

– sänka EU-parlamentarikernas arvoden

– försvara och utveckla den svenska föräldraförsäkringen

– stoppa fusket med EU-bidragen

– försvara den svenska modellen på arbetsmarknaden

– bekämpa gubbväldet inom EU

– kämpa för en rättvis klimatpolitik

– ha en solidarisk flyktingpolitik istället för att bygga murar

– skicka fler EU-kritiker till Bryssel

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Kommande evenemang
  1. Medlemsmöte

    januari 18 @ 18:30 - 20:30
Senaste inläggen