Landstinget Gävleborg offrar demokratin

Ernst § Young har på uppdrag av landstinget sett över den organisation man har idag. Detta gjordes bl.a. på grund av den kritik mot Hälso- och sjukvårdnämnden som gjort sig gällande.
Kritiken har bestått av att man inte haft tillräckligt med tid för demokratisk process i nämnden kritiken har varit lika från opposition och majoritet.
Istället för att ta itu med den kritik som utfärdads och tillrättalägga de brister som finns väljer man från S, C och Mp att lägga ner nämnden och hantera ärendena under landstingsstyrelsen istället. Man centraliserar makten ytterligare.
Detta gör man trots att man tidigare (efter samverkansrådens upphörande) hade dessa ärenden under Landstingsstyrelsen, en dålig lösning som bara var tillfällig sa man då!

Kritiken mot HSN har bestått till tre delar kan man säga

1: Man har inte fått handlingar i tid så att man har kunnat processa ärenden demokratiskt i den egna partigruppen. Detta är tämligen enkelt att åtgärda!

2: Man har inte haft tillräckligt med tid till enskilda gruppmöten i majoriteten och oppositionen inför nämndsammanträdena. Dessa möten påstår ordförande Tommy Berger måste ske i direkt anslutning till nämndssammanträdena vilket gjort att man bara haft 1 timme på sig. Efter kontroll med landstingsjuristen Stefan Jacobsson, så har arvodesbestämmelserna inte ändrats i det avseende. Så det har alltså hela tiden varit möjligt att ordna gruppmöten( i majoritet och opposition) dagen eller någon dag innan för att ge utrymme för en demokratisk process i majoritets respektive oppositionsgrupperna, precis som vi hade i de tidigare Hälso- och sjukvårdsnämnderna.

3. För mycket tjänstemannabeslut. Här är det politiken själv som avgör VAD som skall delegeras till tjänstemännen, så detta kan man också avhjälpa

 Istället för att försöka komma tillrätta med den kritik som utfärdas: utveckla demokratin och ta tillbaka makten till politiken, så väljer alltså S, C och Mp att centralisera makten ytterligare.

Det som är ytterst märkligt i sammanhanget är ju att demokratiberedningen kan lägga ett sådant förslag. Demokratiberedningen som skall arbeta för att demokratin skall utvecklas och hållas levande internt i landstinget. 

Man offrar demokratin på maktens altare!            

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiets landstingsgrupp

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *