Politisk organisationsförändring i Landstinget Gävleborg

I Landstinget Gävleborg så pågår just nu(måndag2/3) förhandlingar om en ny majoritet. I dessa förhandlingar ingår också ett förslag på politisk organisationsförändring.
Denna organisationsförändring säger man att kommunallagen tvingar dem (C, S och Mp) till. Man säger att man inte kan upplösa en nämnd utan att både majoritetsförhållandena har ändrats och en organisationsändring gjorts.
Det är inte sant! Kommunallagen är tydlig på det området:

 "Kommunstyrelsen, landstingsstyrelsen och andra nämnder kan upplösas vid en ändring i nämndsorganisationen eller vid en ändring i majoritetsförhållandena så att det uppstår olika majoriteter i fullmäktige jämfört med styrelse eller andra nämnder".

 Här handlar det om helt andra syften, nämligen att frigöra mer pengar till nya ordförandeposter att fördela och tillfredställa den "nya" majoriteten.

 I den politiska organisationsförändringen så ingår också att minska antalet ledamöter i nämnden för tillväxt och regional utveckling (TRU) från 11 ledamöter till 9. Detta motiveras med att ansvaret för ALMI läggs över till regionstyrelsen. Ett betungande ansvar som tagit ca 15 minuter i anspråk av TRU´s tid. Nej sanningen är nog, att man med denna minskning vill utestänga Vänsterpartiet som haft ordförandeposten/ansvaret för nämnden.

 Förslaget om politisk organisationsförändring har man skickat på remiss till nämnderna som berörs HSN, TRU och SFN de politiska partierna har fått ärendet för kännedom. Ett bakvänt förfarande med tanke på det stora arbete som lades ned i samband med CLARA-utredningen (som ligger till grund för den organisation vi har idag). Utredningen gick ut på remiss till de politiska partierna i länet mycket arbete lades ner och många lokala politiska partier bemödade sig också att avge ett remissvar på utredningen/förslaget.

 Om landstingets demokratiberedning kan man på hemsidan läsa: En väl fungerande demokrati behöver utvecklas och hållas levande internt i landstinget, men också externt gentemot befolkningen.

Samtidigt lägger demokratiberedningen ett förslag på sittande sammanträde om ovanstående politiska organisationsförändring. Det rimmar ILLA med de intentioner demokratiberedningen säger sig ha.

 Ann-Renée Forsström Ledamot i Vänsterpartiets landstingsgrupp

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *