Månadsarkiv: november 2008

Ung Vänster har haft årsmöte i Bollnäs måndag den 17 november!

Efter att vi under en tid saknat en Ung Vänster klubb i Bollnäs, så har vi nu återigen startat upp en sådan.
Till ordförande för Ung Vänster Bollnäs valdes Felix Blom
Val av övriga styrelseledamöter: Natalie Almström Forssell, Simon Nilsson, Simon Larsson och Malin Kranz.
Till revisor valdes moderpartiets (Vänsterpartiet Bollnäs) ordförande Anna-Maria Forssell Mörk och moderpartiet kommer också att bistå med de styrelsefunktioner som så önskas.

Här presenteras den verksamhetsplan som antogs:

Verksamhetsplan för Ung Vänster Bollnäs 2008-2009

 Ung vänster skall ha aktivitet första maj

  • 8 mars den internationella kvinnodagen skall ung v också ha någon slags verksamhet
  • Vid Bollnäs vår o höstmarknad samt grillnatta skall något slags ungvänster aktiviteter anordnas, t ex bokbord eller monter.
  • På kristallnatten anordnas aktivitet tillsammans med ABF och Ungdom mot rasism.
  • Ung vänster skall också anordna en konsert i samband med antirasistisk kväll
  • 30e november och 6 juni (nationaldagen), anordnas antirasistisk manifestation
  • Aidsdagen den 1a december skall eventuell aktivitet anordnas, t ex utdelning av kondomer…

Vaxholmsdomen var/är en inbjudan till konkurrens med allt uslare löner!

Svenska fack får inte strejka för att kräva lika lön för löntagare från andra EU-länder. Det slog EG-domstolen fast i Vaxholmmålet i december 2007.

 

Domen betyder att EU begränsar strejkrätten, att EU är emot principen om lika lön för lika arbete och att kollektivavtalen körs över. Det kommer att betyda att lönerna i Sverige sjunker och att facken pressas tillbaka. Företagen tar makten över arbetsmarknaden!

Vänsterpartiet anser att svenska löntagare måste göra något. Sverige har ännu inte godkänt det nya EU-fördraget.

Det nya Lissabonfördraget nämner visserligen strejkrätten i en så kallad rättighetsstadga. Men strejkrätten är även i detta fördrag underordnad marknadens intressen. Byggnads hade med andra ord förlorat Vaxholmsfallet även om det nya fördraget gällt.

Vänsterpartiet tycker att svenskarna skall få folkomrösta om det nya fördraget och om det inte blir en folkomröstning så vill vi ha garantier för strejkrätt och lika lön för lika arbete inskrivet i det nya fördraget.

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet
Anna-Maria Forssell Mörk Vänsterpartiet

RÄDDA DEN SVENSKA MODELLEN!

Den 20 november röstar riksdagen om Lissabonfördraget. Vänsterpartiet kräver garantier för att skydda den svenska kollektivavtalsmodellen och konflikträtten.

Efter Lavaldomen står det klart att EU-fördragen saknar skydd för löntagarna och att EU inskränker konflikträtten på svensk arbetsmarknad och underkänner delar av den svenska arbetsrättslagstiftningen.
Det nya fördraget LISSABONFÖRDRAGET förbättrar ingenting av detta. Frågan om den svenska kollektivavtalsmodellen är så grundläggande att vi hoppas att ALLA riksdagsledamöter som värnar om den svenska modellen röstar NEJ till Lissabonfördraget innan frågan om kollektivavtalsmodellen och strejkrätten är utredd och en lösning presenterats som inte innebär några försämringar ur facklig synpunkt.
Ratificera inte Lissabonfördraget innan kollektivavtalsmodellen är säkrad!

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet
Anna-Maria Forssell Mörk Vänsterpartiet

 

Kommande evenemang
  1. Medlemsmöte

    januari 18 @ 18:30 - 20:30
Senaste inläggen