Lönesättning i Bollnäs Kommun

Den senaste tiden har det spekulerats i tidningen Ljusnan om hur det egentligen har beslutats beträffande den senaste tidens chefslöner. För att klargöra det ur mitt perspektiv skall jag försöka förklara fakta omkring detta:

  

  1. På kommunstyrelsens arbetsutskott i April så "informerades det" så långt är det riktigt, men informationen och diskussionen handlade om att man inte kan tillskapa konstlade tjänster åt chefer som av olika anledningar slutat sin befattning. Vi fick också information om lönesättningsprincipen d.v.s. att man får en fast grundlön och får sedan chefstillägg som upphör när förordnandet går ut, eller att man av olika skäl kan få behålla det en begränsad tid efteråt.  Några avtal eller summor eller nivåer lades inte fram under detta möte. I beslutsprotokollet står också att vi fått information men inte vilken typ av information eller vad den egentligen handlat om. Utifrån det är det fel av kommunstyrelsens ordförande att säga att vi fått informationen och inte haft något att erinra (vilket stod att han sagt i tidningen Ljusnan 16/8. Detta bestrider han dock att han har sagt).
  2. På kommunstyrelsens arbetsutskott den 21/8 informerades vi om: att denna lönesättningsprincip har funnit i kommunen i flera år och att lönesättning av förvaltningschefer har vi delegerat till kommunchefen som inte behöver rådfråga politiken egentligen. Och undertecknad fick också höra att om jag var missnöjd med detta så kunde jag ju skriva en motion om ändrad delegationsordning för kommunchefen. Man informerar också om att detta är enligt en princip som arbetats fram av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och de fackliga förbunden. Man talade också om att vi har ett flertal chefer som har denna typ av lönesättningsprincip och har haft det sedan år tillbaka. Detta kommer man också att informera allmänheten om. Vilket jag tycker är riktigt.

 

Efter detta när jag smält informationen från arbetsutskotten den 21/8 och fått lite tid att begrunda så har egentligen fler frågor dykt upp:

  1. Om man nu har haft denna typ av avtal och löneprinciper sedan flera år. Vad är då skälet till att man omförhandlar?
  2. Hur ser de olika chefslöneavtalen ut? Är grundlönen densamma "i princip" mellan olika yrkeskategorier? Har alla chefer ett chefstillägg som betalas ut tre år efter avslutat chefskap? Eller värdesätts man olika och i så fall på vilka grunder?

Det finns säkert fler frågor som kommer att dyka upp under resans gång, så jag tycker det är bra att man från kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att gå ut och informera om chefslönerna. Det är viktigt att vi får veta om principerna och vad dom egentligen innebär, för att se om det föreligger några skillnader. Kanske titta på hur man lönesätter i andra kommuner. Och vem vet! Vi kanske föreslår en ny delegationsordning, eller nya principer utifrån det resultat som kommer att växa fram.

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *