Månadsarkiv: augusti 2008

Lönesättning i Bollnäs Kommun

Den senaste tiden har det spekulerats i tidningen Ljusnan om hur det egentligen har beslutats beträffande den senaste tidens chefslöner. För att klargöra det ur mitt perspektiv skall jag försöka förklara fakta omkring detta:

  

  1. På kommunstyrelsens arbetsutskott i April så "informerades det" så långt är det riktigt, men informationen och diskussionen handlade om att man inte kan tillskapa konstlade tjänster åt chefer som av olika anledningar slutat sin befattning. Vi fick också information om lönesättningsprincipen d.v.s. att man får en fast grundlön och får sedan chefstillägg som upphör när förordnandet går ut, eller att man av olika skäl kan få behålla det en begränsad tid efteråt.  Några avtal eller summor eller nivåer lades inte fram under detta möte. I beslutsprotokollet står också att vi fått information men inte vilken typ av information eller vad den egentligen handlat om. Utifrån det är det fel av kommunstyrelsens ordförande att säga att vi fått informationen och inte haft något att erinra (vilket stod att han sagt i tidningen Ljusnan 16/8. Detta bestrider han dock att han har sagt).
  2. På kommunstyrelsens arbetsutskott den 21/8 informerades vi om: att denna lönesättningsprincip har funnit i kommunen i flera år och att lönesättning av förvaltningschefer har vi delegerat till kommunchefen som inte behöver rådfråga politiken egentligen. Och undertecknad fick också höra att om jag var missnöjd med detta så kunde jag ju skriva en motion om ändrad delegationsordning för kommunchefen. Man informerar också om att detta är enligt en princip som arbetats fram av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och de fackliga förbunden. Man talade också om att vi har ett flertal chefer som har denna typ av lönesättningsprincip och har haft det sedan år tillbaka. Detta kommer man också att informera allmänheten om. Vilket jag tycker är riktigt.

 

Efter detta när jag smält informationen från arbetsutskotten den 21/8 och fått lite tid att begrunda så har egentligen fler frågor dykt upp:

  1. Om man nu har haft denna typ av avtal och löneprinciper sedan flera år. Vad är då skälet till att man omförhandlar?
  2. Hur ser de olika chefslöneavtalen ut? Är grundlönen densamma "i princip" mellan olika yrkeskategorier? Har alla chefer ett chefstillägg som betalas ut tre år efter avslutat chefskap? Eller värdesätts man olika och i så fall på vilka grunder?

Det finns säkert fler frågor som kommer att dyka upp under resans gång, så jag tycker det är bra att man från kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att gå ut och informera om chefslönerna. Det är viktigt att vi får veta om principerna och vad dom egentligen innebär, för att se om det föreligger några skillnader. Kanske titta på hur man lönesätter i andra kommuner. Och vem vet! Vi kanske föreslår en ny delegationsordning, eller nya principer utifrån det resultat som kommer att växa fram.

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

Nu ser vi allt tydligare vad den borgerlig regering vid rodret ställt till med!

Under sin tid vid rodret har den borgerliga regeringen redan lyckats genomföra omfattande försämringar av det svenska välfärdssystem som arbetarna under åratal byggt upp. (En del av försämringarna påbörjades dessutom redan under den socialdemokratiska regeringens tid).

 Regeringens hetsjakt på människor som är sjuk fortsätter. Från 1 Juli 2008 gäller ytterligare försämringar. Allt i regeringens tro att sjuka skulle bli friskare av hårdare regler och sänkt ersättning. Den borgerliga regeringen har genomfört stora försämringar av sjukförsäkringen och sjukskrivningarna har redan minskat som ett resultat av regeringens tidigare genomförda försämringar. Vilket innebär en besparing på fem miljarder kronor för staten. Fem miljarder som inte är något skäl att vara stolt över.Eftersom dessafem sjuka miljarder betalas av människor som inte har råd att vara sjukskrivna eller blir nekade sjukskrivning på grund av omänskliga regler

Landets arbetsförmedlingar har fått i uppdrag av den borgerliga regeringen att skärpa kontrollen av de arbetssökandes rätt till a-kassa. Det är ett förtydligande från regeringen att vi ska se till att de arbetssökande följer reglerna bättre, Det gäller för de sökande att visa sig aktiva och söka arbete i hela landet och arbetsförmedlingarnas ifrågasättande av de sökandes rätt till a-kassa har också ökat.

 Allt fler riskerar att få sin a-kassa indragen när arbetsförmedlingarna tillämpar reglerna hårdare. Om man jämför det tredje kvartalet 2006 med samma period i år har antalet arbetslösa i Gävleborgs län, vars anspråk ifrågasätts av arbetsförmedlingarna, ökat från 56 personer till 115.  Det handlar om att man måste söka jobb i hela landet oavsett familjesituation.

Förutom hetsjakten och kontrollen av människor som är arbetslös eller sjuk så anser den borgerliga regeringen att försvarets radioanstalt (FRA) skall ha möjlighet att läsa ALLA våra sms och e-postmeddelanden och avlyssna våra telefonsamtal. ALLA är misstänkta i högeralliansens Sverige.

FRA-lagen är en historisk inskränkning i den personliga integriteten. Återremissen ändrar faktiskt ingenting, den är bara ett spel för gallerierna som är till för att rädda ansiktet på regeringen och de enskilda riksdagsledamöter som varit kritiska. Det är ett försök att bluffa en kritisk opinion. Avlyssningsförslaget kommer alltså inte att arbetas om.

Återremissen innebär bara lite mer övervakning av övervakaren.  

Socialdemokraterna och miljöpartiet har meddelat att de vill riva upp den nyss antagna FRA-lagen och samtidigt utreda hur en ny FRA-lag skall se ut.       Man skall komma ihåg att den djupt kränkande FRA-lagen som mött stora protester från allmänheten en gång togs fram av en socialdemokratisk regeringen.

Vi i Vänsterpartiet är orolig för att också miljöpartiet plötsligt kan tänka sig att äventyra den personliga integriteten. Som lite kuriosa kan jag tipsa er om att läsa Jan Giullo´s bok "Fienden inom oss"

Ja det var ett axplock av de försämringar som den borgerliga regeringen åstadkommit under sin tid vid rodret och mer kommer vi förmodligen att få se.  

Ann-Renée Forsström