Månadsarkiv: april 2008

Slut på rean!

Sjuksköterskor har ett stort ansvarar för människors liv och hälsa. Det visar inte minst diskussionen om samhällsfara. Den visar på sjuksköterskornas värde för svensk välfärd och för svensk vård! Trots detta viktiga och tunga arbete är sjuksköterskor väldigt lågavlönade.

De låga lönerna beror på att sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat. Tidigare jämförelser med mansdominerade yrken som till exempel en pilot, där utbildningstiden och ansvarsområdet är jämförbart, visar att piloter hade en ingångslön på cirka 40 000:- och sjuksköterskorna hade en ingångslön på 14 000:-. Denna undersökning gjordes någon gång i mitten av 1990-talet, men förhållandena är tyvärr desamma ännu.                    Sjuksköterskornas löner är en genusfråga. Akademiker inom kvinnodominerade yrken värderas inte lika högt som mansdominerade yrken med samma utbildningslängd. Det är ett faktum som kvarstår trots att sjuksköterskor har egen legitimation och ansvar för liv och död. Industri, ekonomi, personal och teknik premieras framför vård, omsorg och lärande på grund av en traditionell syn på mäns och kvinnors arbete.
En fungerande sjukvård är central för vår gemensamma välfärd. Men vi kan inte förvänta oss att vården ska fungera om inte sjuksköterskorna har rimliga löner. Det är sjuksköterskan som ser till så att din gamla mamma får rätt medicin och det är barnmorskan som förlöser ditt barn. De har rätt till en bra lön
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till att regeringen fryst kommun- och landstingspengarna, eftersom detta på sikt försvårar för landstingen att rätta till de orättvisa löneskillnaderna mellan män och kvinnor.Vänsterpartiet vill istället satsa på att höja lönerna i de kvinnodominerade yrkena, och har föreslagit ett helt nytt statsbidragssystem på 10 miljarder till kommunsektorn. Statsbidraget ska fungera som en morot för att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor.
Vi kommer ingen vart med lönediskrimineringen om inte staten, landstingen och kommunerna tar sitt ansvar som arbetsgivare för att höja kvinnors löner.Rean på kvinnors arbetskraft måste få ett slut.

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet Bollnäs Sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri

Vänsterpartiet saknar satsningar på välfärden i vårpropositionen.

Folket vill ha bättre välfärd, inte sänkta skatter. Den åsikten har även de flesta borgerliga väljare. Men regeringen som säger sig vara en lyssnande regering, har satt på sig både öronproppar och hörselskydd för att slippa höra.

  

Statsministern åker till andra länder och uppmanar dem att minska utsläppen. Sedan åker han hem, utarmar skogen och bygger motorvägar. Regeringen pratar grönt men satsar svart, det är en asfaltallians och en utsläppsallians som styr Sverige.

Skattesänkningar rustar inte Sverige för en svagare konjunktur. En offensiv regering hade använt överskottet och investerat för framtiden i välfärd och infrastruktur. Vänsterpartiet efterlyser satsningar på klimatet och anser att staten borde ta ett större ansvar för att bygga ut järnvägen och kollektivtrafiken.

Regeringens cyniska politik har skapat en stor grupp nyfattiga, en grupp som domineras av kvinnor. De har fått sänkta ersättningsnivåer i sjukförsäkring och a-kassa. Det är de som betalar slopad förmögenhetsskatt och skattesubventionerad hemhjälp för högavlönade män.

 
Ulla Andersson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson
Ann-Renée Forsström, oppositionsråd och gruppledare för Vänsterpartiet Bollnäs

FRÅGA FOLKET

Aldrig tidigare har så mycket makt överförts till EU sedan Sverige blev medlem. På 100 områden tar EU bort självbestämmandet från medlemsländerna. Varför vill de ha mindre demokrati?

EU´s högerpolitik förstärks. Nu skall det handlas med välfärden och tryggheten. Det blir människor med pengar som tjänar på det. Vilka är det som förlorar?

Länderna tvingas rusta upp militärt. EU blir i praktiken en militärallians på samma sätt som Nato. Varför vill de kriga i andra världsdelar?

Borgarna och socialdemokraterna är överens om EU och säger nej till folkomröstning. Är de rädda för att folket ska rösta "fel" som i EMU-folkomröstningen?

Vänsterpartiet kräver folkomröstning om Lissabonfördraget – EU:s nya grundlag. Det borde du också göra.