Månadsarkiv: februari 2008

Det svarta hålet

”Gått in i väggen”, ”blivit utbränd” eller drabbats av utmattningsdepression. Socialstyrelsen håller på att arbeta fram rekommendationer för de psykiatriska diagnoserna: utmattningsdiagnoser, depression och ångest.

  

Men det som behövs är INSATSER mer än rekommendationer. Får inte patienterna behandling och rehabilitering blir rekommendationerna verkningslösa säger Aleksander Perski, stressforskare sedan 30 år. Den viktigaste frågan är att patienterna får hjälp, inte hur länge de är sjukskrivna. Om man börjar behandla patienterna i större utsträckning kommer det att leda till ett mindre behov av sjukskrivning.

Därför är det med stor oro man väntar de nya rekommendationerna, som knappast kommer att leda till fler insatser, utan snarare är en ren besparingsprodukt. Rekommendationerna bygger på ett önskemål om en minskning av sjukskrivningen med 20 procent. Vilket gör det svårt att hoppas på att de skulle leda till ökade insatser och rehabilitering som är det egentliga behovet.

Risken blir istället att rekommendationerna blir en bestraffningsprodukt! Genom att byråkrater på försäkringskassan använder rekommendationerna som skäl att utförsäkra folk i sin iver att komma tillrätta med sjukskrivningsstatistiken, utan att patienterna har fått den hjälp de egentligen behöver för sitt tillfrisknande.

Återigen så sparkar man på dem som redan ligger!

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet                                                                                   Anna-Maria Forssell Mörk Vänsterpartiet

Centerpartiet förnekar att klyftorna ökar

Karin Ånestam centerpartiet påstår att klyftorna minskar. Tvärtemot vad statistiska centralbyrån menar. Läs vårat svar till Karin:

  

Karin Ånestam (c) påstår att inkomstklyftorna minskat. Men nyligt gjorda mätningar från Statistiska Centralbyrån säjer motsatsen (så det är ingenting vi själva hittat på). Det man speciellt analyserat på statistiska centralbyrån är hur de regelförändringar som införts slår mot hög respektive låginkomsttagare. Regelförändringar som den borgerliga alliansen tagit beslut om.

Inkomstklyftorna mellan fattiga och rika ökar, och de som tjänar mest får också de största inkomstökningarna. De som är arbetslösa eller sjuka, de mest utsatta, som skulle behöva en förstärkning för att klara av sin vardag, får inte vara med och ta del av kakan. Störst inverkan på människors inkomster hade de regelförändringar som infördes 2007, jobbskatteavdraget, förändringen av fastighetsskatten och avskaffandet av förmögenhetsskatten. Två tredjedelar gick till den rikaste tredjedelen, det vill säga 200 miljonärer fick en miljon vardera direkt ner i fickan när förmögenhetsskatten avskaffades. 60 % gick till män och 40 % till kvinnor.

Karin pratar också om de dramatiska förändringar som införts av den borgerliga regeringen och som påstås minska utanförskapet, att människor inte längre skulle tvingas in i sjukskrivningar. Men glömmer tala om att deras strävan är att minska antalet sjukskrivningar och därmed tvingar människor ifrån sjukskrivningarna.

Många av dessa människor som det berör är alldeles för sjuka för att kunna leva upp till arbetsmarknadens krav. Men kommer enligt de nya reglerna att räknas som för friska för att kvala in till den sorts ersättningsform som kommer att vara kvar.Det enda regeringen gör med sina nya regler, är att frisera statistiken samt att försätta människor i ett permanent utanförskap. Man gör ingenting för att minska utslagning och klyftor.

När man ser till allt detta, kan man inte direkt påstå att regeringens nya förslag gynnar de som skulle behöva det bäst.  Inkomstklyftorna ökar mellan fattiga och rika och detta på grund av en helt medveten politik från den borgerliga regeringen sida.

Vi i Vänsterpartiet hävdar fortfarande att den politik som regeringen för, är en omvänd Robin Hood politik, och vill se ett återställande av A-kassan och sjukförsäkringen, en höjd grundpension på 500 kr/mån plus en återställare för de pensionärer som fick sina pensioner sänkta under besparingarna på 90-talet.

Från var och en efter förmåga, till var och en efter behov.

 Anna-Maria Forssell Mörk (v)                                                                                                Ann-Renée Forsström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningen med politik är ju att det ska finnas alternativ, inte likriktning bara för att få röster.

Under de senaste dagarna har man i olika media läst och haft synpunkter på ”Ohlys utspel” beträffande en ”allians” där man i förväg skulle redogöra för en framtida politisk strategi. Här kommer våra synpunkter beträffande det:

  

  • Vi tycker inte att allianser är ett alternativ, vi tycker tvärtom att det är viktigt att värna de olika partiernas särart.
  • Vi, och vi tror även att fler med oss, INTE vill ha ett tvåpartisystem i Sverige. Det skulle vara urholkande för både demokratin och det politiska engagemanget.
  • Vi tror att människor vill kunna rösta så långt åt vänster som möjligt och inte rösta på ett vänsterparti som redan under valrörelsen lovar att vara på mittenfårans sida.
  • Vi förstår heller inte varför vi ska ha "allianser" när man inom politiken ändå kan kompromissa ihop överenskommelser efter valen, utifrån sina egna ideologier. Då kan man också ställa högre krav på de man röstat fram.
  • Om bristen på ett alliansbildande vänsterparti, skulle innebära att folk inte röstar på vänsterpartiet då är de dummare än vad vi tror. Och det vill vi ändå inte tro om våra medborgare
  • Meningen med politik är ju att det ska finnas alternativ inte likriktning bara för att få röster. Det är viktigt att värna särarterna som faktiskt finns mellan olika partier.

Vi hoppas, och tror inte att svenska folket inte behöver sammansvetsade allianser för att rösta rött!

 Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet                                                                            Anna-Maria Forssell Mörk Vänsterpartiet

 

Så här har den borgerliga regeringens omvända Robin Hood politik slagit

Lo ekonomen Anna-Kirsti Löfgren är inte förvånad över de ökade inkomstskillnader som är resultatet av regeringen politik, då hon redan in för valet såg att de utan tvekan skulle komma att leda till ökade klyftor mellan fattiga och rika. Nu har både hon och vänsterpartiet fått vatten på sin kvarn, då statistiska centralbyrån analyserat hur de regelförändringar som införts slår mot hög respektive låginkomsttagare.

Enligt SCB (statistiska centralbyrån), som räknat ut hur regelförändringar tillsammans med tillväxt slagit mot inkomster hos det svenska folket, så är höginkomsttagarna vinnare. De som redan har en bra inkomst, har fått den största delen av kakan det vill säja en inkomstökning mellan 21-24%, medan de som har det sämst, bara fått en ökning på ca 6%. I reda pengar betyder det, att de som har de högsta inkomsterna har fått sin årsinkomst ökad med  ca 92 300 kronor och de som tjänar minst, har fått sin årsinkomst ökad med 4 700 kronor.

Allra sämst inkomstökning har ensamstående kvinnor och pensionärer. Ensamstående kvinnor över 74 år har knappt fått en ökning med 2%. Det som ligger bakom dessa ökade klyftor är  förändringar i fastighetsskatt, förmögenhetsskatt och jobbskatteavdraget. Dessa saker gynnar de som redan har det bra, men slår hårt mot dem som har det sämst.

Den borgerliga regeringens politik är en omvänd Robin Hood politik, som tar från de fattiga och ger till de rika. Det här är något som Vänsterpartiet inte ställer upp på, utan vi vill att alla skall få ta lika stor del av kakan, från var och en efter förmåga, till var och en efter behov….

Anna-Maria Forssell Mörk (v)                                                                                            Ann-Renée Forsström (v)